czwartek, 28 grudnia 2023

Badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUIKZP - monitoring #10

W dniu 27 grudnia przeprowadzono ostatnie w tym roku badanie zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne. W porównaniu do poprzedniej analizy wykonanej pod koniec października brak jest wielkich zmian, natomiast widać powolną i stałą poprawę poszczególnych wskaźników.

Liczba gmin, które zgłosiły zbiór MPZP lub SUIKZP wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Oba zbiory w ewidencji zbiorów i usług posiadają już 2262 gminy. Liczba gmin bez żadnego zgłoszenia to 137 (poprzednio było ich 157).
Wzrost odnotowano również w ogólnej liczbie zbiorów znajdujących się w ewidencji - aktualnie jest ich już 4613 (wzrost o 52). W podobny sposób poprawiła się liczba zbiorów z kompletem usług sieciowych (wyszukiwania, przeglądania i pobierania): obecnie jest ich 3850, czyli o 42 więcej niż w październiku. Należy odnotować, że dla części nowych zgłoszeń niestety nie podano adresów usług, bowiem wzrosła liczba zbiorów bez ani jednej usługi. Jest ich 275, a poprzednio tylko 265, jest to więc zmiana na minus. Wynika ona jednak najprawdopodobniej ze zmian proceduralnych przy zgłaszaniu zbiorów do GUGiK.
Najbardziej cieszy wzrost średniej oceny zbiorów i usług, która przekroczyła poziom 7 punktów (obecnie wynosi 7.03, co jest sporym wzrostem w stosunku do 6.81 w październiku). Maksymalną ocenę 10 pkt. uzyskało 1539 zbiorów (wzrost o 20), a najniższą ocenę 0 pkt. zdobyło 275 zbiorów (tu niestety też wzrost o 10). Dosyć znacznie zmienił się rozkład ocen pośrednich: poprzednio zbiory z przedziału [4,7) i [7,10) stanowiły odpowiednio 15% i 36%, podczas gdy obecnie jest to już 25% i 26%.
Rozkład wyników na województwa:
Wszystkie województwa poprawiły swoje wyniki. Wyróżnić należy woj. wielkopolskie, które przekroczyło już średnią 8 punktów, a także lubuskie, pomorskie, opolskie i warmińsko-mazurskie plasujące się powyżej 7 pkt.

Rozkład wyników w podziale na gminy:czwartek, 21 grudnia 2023

Życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Szanowni Państwo,

wszystkim naszym klientom i użytkownikom naszych usług pragniemy złożyć serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności, rodzinnych chwil i odrobiny wytchnienia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

 
 Zespół Geo-System Sp z.o.o.

wtorek, 19 grudnia 2023

Zmiana adresu siedziby Geo-System

 


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 grudnia 2023 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby:
Geo-System Sp. z o.o.

Nowy adres siedziby to:

Geo-System Sp. z o.o.
ul. Puławska 324, 02-845 Warszawa


Pozostałe dane Geo-System Sp. z o.o. takie jak NIP, REGON pozostają bez zmian. Zmianie nie ulegają także adresy e-mail oraz numer telefonu.

W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na wskazany powyżej adres, jak również o stosowanie nowego adresu na fakturach i innych dokumentach kierowanych do Geo-System Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Geo-System Sp. z o.o. pozostaje bez wpływu na ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.

wtorek, 12 grudnia 2023

Rozbudowa wykazu planów

W ramach ciągłego ulepszania narzędzia Wykaz planów dostępnego w gminnych portalach mapowych e-mapa.net oraz dostosowywania go do nowych przepisów wynikających ze zmian w ustawach i rozporządzeniach dot. zagospodarowywania przestrzennego, wprowadziliśmy dwie nowe sekcje:

 • Decyzje,
 • Wnioski, oceny i inne dokumenty.

W sekcji Decyzje znajdują się linki otwierające mapę decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego, prezentującą dane prowadzone przez gminę w module iGeoDecyzje:

W drugim dziale będą prezentowane pozostałe informacje i dane, o których mowa w art. 67h ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, m.in.:
 • wnioski o sporządzenie lub zmianę planów,
 • uchwały w sprawie aktualności planów,
 • diagnozy dot. strategii rozwoju.
Aby dodać informacje do nowej sekcji należy zalogować się do e-mapy i przejść do zakładki Przystąpienia - > Wykaz przystąpień, następnie w nowym oknie wybrać z górnego menu pozycję Inne dokumenty i kliknąć przycisk Dodaj nowy:

W kolejnym kroku wybrać odpowiedni rodzaj opracowania i uzupełnić podstawowe dane dot. sprawy. Po dodaniu możliwe jest wprowadzenie dokumentów np. uchwał. W tym celu z menu operacje należy wybrać opcję legislacja, a następnie Dodaj nowy dokument, gdzie możliwe będzie wpisanie informacji o dokumencie (data, sygnatura, tytuł) oraz dodanie załącznika lub odnośnika do pliku z treścią dokumentu.

Nowe wydruki map dostępne w iMPA

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi możliwości stworzenia map numeracji porządkowej, udostępniliśmy Państwu w tym celu dedykowane narzędzie. W ramach internetowego Managera Punktów Adresowych wszyscy użytkownicy aplikacji mogą samodzielnie wygenerować mapy poszczególnych miejscowości lub całej gminy.

Po zalogowaniu do gminnego portalu iMPA na górnym pasku dostępna jest nowa zakładka - Wydruki map.

Narzędzie umożliwia wygenerowanie map:

 • miejscowości - z granicą miejscowości, ulicami oraz punktami adresowymi;
 • całej gminy - z granicami wszystkich miejscowości oraz ulicami.

Dostępne są trzy formaty wydruku - A3, A2, A1. Można także wybrać układ wydruku (pionowy lub poziomy), w zależności od kształtu granic jednostki, aby jak najlepiej dopasować je do układu mapy. Po wybraniu zakresu przestrzennego użytkownik ma też możliwość wprowadzenia tytułu mapy.

Pobierz przykładową mapę

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Podsumowanie miesiąca - listopad 2023

W listopadzie portale e-mapa.net ponownie odnotowały wysoką liczbę odwiedzin. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła 1,70 mln (średnio 58 tys. odwiedzin dziennie) - co jest niemal identycznym wynikiem jak w październiku. Największą liczbę odsłon zanotował portal polska.e-mapa.net, który kolejny raz odwiedzono niemal 270 tys. razy. To drugi najlepszy wynik w tym roku. Bardzo się cieszymy, że nasz portal jest przydatny w codziennej pracy tak wielu osób.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:

Statystyki widok.gov.pl za listopad ponownie nie są dostępne ze względu na zmiany w usłudze Google Analytics. Oczekujemy na odpowiedź Instytutu łączności PID w tej sprawie.

Ponadto w listopadzie zostały dodana bardzo ważna funkcjonalność w e-mapie:

Również nasz raport o działce został wzbogacony o trzy nowe sekcje:


Raport o działce - nowa sekcja z informacjami o antropopresji

Informujemy, że do raportu o działce dodano kolejną sekcję otrzymał dziś nowy zakres informacji dotyczący antropopresji. Dane są udostępniane przez Państwowy Instytut Geologiczny w formie usługi WMS oraz raportów.

Na mapie prezentowane są ikony obiektów zbudowanych przez człowieka, które w sposób szczególny mogą mieć wpływ na jakość użytkowania, cenę działki czy walory środowiskowe w jej otoczeniu. Wyróżnionych jest 17 klas, od elektrowni do zakładów przemysłowych.

Przypominamy zainteresowanym o grudniowej promocji na raporty - do końca roku wszystkie raporty kosztują tylko 40zł brutto!

wtorek, 21 listopada 2023

Zgłoszenie zbioru dla Planu Ogólnego Gminy

Jak wcześniej informowaliśmy pod koniec sierpnia została opublikowana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie nowego dokumentu planistycznego jakim jest Plan Ogólny Gminy, który zastąpi Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

W związku z tym przypominamy, że nasi klienci z aktywnymi modułami iMPZP lub iGeoPlan mają już możliwość wprowadzenia przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy. Aby poprawnie wprowadzić przystąpienie do POG należy pamiętać, że wcześniej należy zgłosić zbiór danych PO do Ewidencji Zbiorów i Usług Przestrzennych. W znakomitej większości zgłoszenia będą realizowane przez Geo-System na podstawie udzielonych już upoważnień.

W tym celu prosimy o kontakt indywidualny na adres serwis@punktyadresowe.pl. Proszę pamiętać, że zgłoszenie powinno mieć miejsce dopiero w momencie rozpoczęcia procedowania Planu Ogólnego Gminy. Nie ma potrzeby zgłaszać zbioru "na zaś".

Więcej informacji o zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znajdą Państwo w artykule zamieszczonym na Geoforum: Rejestr Urbanistyczny i dane w nim gromadzone. Co to oznacza dla gmin?

poniedziałek, 13 listopada 2023

Usługa sieciowa TERYT ws1 dostępna dla użytkowników iMPA

Zgodnie z pismami przesyłanymi do gmin z Urzędów Statystycznych (o czym informowaliśmy już w kwietniu), wdrażana usługa TERYT ws1 będzie jedynym sposobem przekazywania informacji o utworzonych i zmienionych punktach oraz ulicach. Wynika to z zapisów obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów. W związku z tym, wszystkie gminy będą musiały zastosować się do nowego sposobu przekazywania danych.

Od 16 października, jako jeden z pierwszych podmiotów, udostępniliśmy naszym użytkownikom taką możliwość w internetowym Managerze Punktów Adresowych. Przypominamy, że do uruchomienia usługi niezbędne jest pozyskanie z Urzędu Statystycznego danych uwierzytelniających. Na adres e-mail teryt_ws1@stat.gov.pl należy przekazać następujące dane:

 1. nazwa gminy i identyfikator TERC (czyli TERYT gminy)
 2. numer telefonu kontaktowego (telefon do pracownika gminy)
 3. służbowy adres e-mail do kontaktu (e-mail służbowy z adresem/domeną gminy)
 4. nazwę i adres instytucji ubiegającej się o dostęp do usługi (czyli urząd gminy XYZ).

Dodatkowo powyższe dane należy przesłać w celu weryfikacji na adres właściwego Urzędu Statystycznego, podany w piśmie skierowanym do gminy.

Uwaga!
Dane uwierzytelniające obejmują login i hasło - jeżeli otrzymają Państwo tylko hasło, należy zgłosić to do Urzędu Statystycznego. Ponadto, dane do usługi ws1 to nie dane do logowania do aplikacji iMPA.

Po otrzymaniu danych, należy wprowadzić je w iMPA w zakładce Pomoc.

 
Pozostałe czynności techniczne pozostają po naszej stronie. Samo działanie usługi jest dla użytkownika niezauważalne i nie wymaga żadnych dodatkowych działań. Zasady wprowadzania nowych adresów i tworzenia zawiadomień pozostają bez zmian. Zmianie ulegnie jedynie sposób komunikacji między bazami.
 • Dotychczasowy mechanizm działa na zasadzie mailowego przesyłania informacji, po zatwierdzeniu tworzenia dokumentu w iMPA.
 
 • Przekazywanie danych przez usługę TERYT ws1 działa niezależnie od utworzenia dokumentu. Dodatkowo, w zakładce Dokumenty zostaje zapisane potwierdzenie wysłania informacji.
 
W przypadku dodatkowych pytań lub wystąpienia jakichkolwiek problemów zapraszamy do kontaktu.
 


Mapa spadków terenu w raporcie o działce

Usługa Raport dla działki została wzbogacona o kolejną sekcję związaną z ukształtowaniem terenu. Od ubiegłego tygodnia oprócz standardowej mapy hipsometrycznej oraz profilu topograficznego użytkownicy mają dostęp do mapy spadków. Na mapie za pomocą skali barwnej przedstawiono obszary, w których teren jest nachylony (im kolor bardziej czerwony, tym nachylenie jest większe), a dodatkowe strzałki wskazują kierunek nachylenia stoku w danym miejscu. W ten sposób możliwe jest zwizualizowanie i wyobrażenie sobie czy działka jest płaska, czy nachylona albo np. jak będą spływać wody opadowe.Mamy nadzieję, że nowa mapa pozwoli na jeszcze lepsze zobrazowanie terenu, pozwalając uniknąć przyszłych "niespodzianek" związanych z budową domu na stromym stoku lub niedogodności wynikających z istnienia obszaru bezodpływowego na działce.

środa, 8 listopada 2023

Raport dla działki - nowe dane oraz łatwiejsza modyfikacja treści

Usługa Raport dla działki została rozbudowana o kolejną sekcję danych. Oprócz niedawno dodanych archiwalnych ortofotomap w raporcie znajdziemy teraz także pozycję Dostępność archiwalnych zdjęć lotniczych. Daje ona dostęp do mapy prezentującej środki rzutów zdjęć lotniczych wykonanych w otoczeniu wybranej działki oraz listy z ich parametrami. Dane pochodzą z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i obejmują fotografie wykonywane od lat 50. ub. wieku. Możliwe jest sprawdzenie daty wykonania zdjęcia, jego numeru oraz charakterystyki przestrzennej (skali lub wielkości piksela). Na liście znajduje się również link do pobrania miniatury każdego ze zdjęć. Ponieważ zobrazowania lotnicze udostępniane są jedynie na wniosek i za opłatą pobranie danych w pełnej rozdzielczości wymaga złożenia zamówienia poprzez Portal PZGiK.

piątek, 3 listopada 2023

Rozbudowa Wykazu Planów dla gmin korzystających z technologii e-mapa.net

Mając na uwadze nadchodzące zmiany prawa w zakresie zagospodarowania przestrzennego i związane z tym liczne pytania, podjęliśmy pewne kroki w celu dostosowania prezentacji treści wykazu planów do nowych regulacji oraz oczekiwań użytkowników systemu.

Na wstępie jeszcze raz pragniemy przypomnieć, że zgodnie z uchwaloną nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rejestr Urbanistyczny "...prowadzi minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa", a "minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie systemu" i choć ma on prawnie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2026, to do tego czasu, zgodnie z Art. 52, obowiązek dostosowania sposobu udostępniania informacji znów spada na gminy. 

Więcej informacji w tym temacie znajdą Państwo w obszernym artykule na portalu geoforum.pl. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.  

Kluczowy zapis, który spędzał sen z powiek, czyli art. 52 nowelizacji, wskazuje, że do 31 grudnia 2025 r. „informacje i dane z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dane przestrzenne” pochodzące z 11 źródeł wyszczególnionych w nowelizacji mają być udostępniane poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz w siedzibie organu.

W związku z powyższym przeprowadzono rozbudowę dotychczasowego wykazu planów do postaci czyniącej zadość tym wymaganiom, czyli swoistego odpowiednika Rejestru Urbanistycznego. Jest to ogólnodostępny zbiór informacji o danych przestrzennych dotyczących zagospodarowania przestrzennego prowadzonego przez gminy.

wtorek, 31 października 2023

Raport o działce zawiera od teraz również ortofotomapy archiwalne

Raport o działce otrzymał od dziś dodatkowy zakres informacyjny. Rozwiązaliśmy tym samym problem osób, które nie mogły się zdecydować, czy w ich działaniach istotniejszy jest raport analityczny, czy historia działki w oparciu o ortofotomapę archiwalną.

Obecnie "Raport pełny dla działki" otrzymał w ramach pakietu sekcję ortofotmap archiwalnych. Wybrane dla danego obszaru roczniki zdjęć są dostępne na końcu listy dostępnych informacji, która wyświetla się przed zatwierdzeniem zakupu.

Dzięki temu w ramach jednego zakupu można uzyskać wszystkie informacje. Oczywiście dla osób, które chcą uzyskać jedynie obrazy historycznych ortofotomap nadal pozostawiamy taką oddzielną opcję.

Warto dodać, że zmiany te dotyczą również mechanizmów generowania raportów przez pracowników samorządowych.

Podsumowanie miesiąca - październik 2023

W październiku portale e-mapa.net ponownie cieszyły się wysoką liczbą odwiedzin. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła 1,72 mln (średnio 57 tys. odwiedzin dziennie) - niemal identyczny wynik jak we wrześniu. Największą liczbę odsłon zanotował portal polska.e-mapa.net, który odwiedzono ponad 266 tys. razy. To najlepszy wynik w tym roku, a zarazem 4 miesiąc z kolei ze wzrostem odwiedzin. Bardzo się cieszymy, że nasz portal jest przydatny w codziennej pracy tak wielu osób.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:


Statystyki widok.gov.pl za październik nie są dostępne ze względu na zmiany w usłudze Google Analytics. Oczekujemy na odpowiedź Instytutu łączności PID w tej sprawie.

Ponadto w październiku zostały dodana bardzo ważna funkcjonalność w e-mapie:

Poza typowymi pracami rozwojowymi w e-mapie odbyły się dwa seminaria dla naszych użytkowników, które zgromadziły łącznie ponad 1000 osób:

środa, 25 października 2023

Nowości w iMPA - generowanie dokumentów jest jeszcze łatwiejsze

W odpowiedzi na Państwa oczekiwania, w ostatnim czasie internetowy Manager Punktów Adresowych (iMPA) został wzbogacony o dodatkowe narzędzia. Ułatwią one przygotowanie zawiadomień dotyczących więcej niż jednego budynku oraz generowanie załączników graficznych.

MULTIDOKUMENT

Obowiązujący wzór wniosku o nadanie numeru porządkowego dopuszcza możliwość wnioskowania o nadanie adresu dla jednego lub wielu budynków. W tej drugiej sytuacji, podczas nadania, mogą Państwo skorzystać z nowej opcji generowania multidokumentu, czyli zbiorczego zawiadomienia dotyczącego wskazanych punktów adresowych. Aby je przygotować należy po dodaniu wszystkich punktów na mapie:

 1. Wybrać pod mapą opcję Generowanie dokumentu.
 2. W okienku Generowania dokumentu wybrać opcję Włącz aktualny - zaznaczony na mapie punkt zostanie dodany do listy adresów uwzględnionych w zawiadomieniu.
 3. Ponowić czynność z pkt. 2 dla wszystkich potrzebnych punktów adresowych. Na koniec wybrać opcję Generuj.
 4. Sprawdzić treść wygenerowanego zawiadomienia i zatwierdzić dokument.


Uwaga!

Opcja generowania multidokumentu nie jest domyślnym ustawieniem - jeśli chcą Państwo taką funkcjonalną dodać w swojej gminie, to prosimy o zgłoszenie na serwis@punktyadresowe.pl

Nowość na na portalach e-mapa.net - zaawansowane wyszukiwanie działek

Od dzisiaj, na portalach e-mapa.net jest dostępne dla wszystkich użytkowników nowe, zaawansowane wyszukiwanie działek ewidencyjnych. Ta unikalna funkcjonalność pozwala na znacznie bogatsze wyszukiwania i selekcję działek według rozszerzonych kryteriów.

Oprócz standardowego wyszukiwania wg danych administracyjnych i numeru działki do systemu dodano następujące możliwości:

 • podanie przedziałów powierzchni geometrycznej,
 • wyszukanie na podstawie wskazanego zakresu przestrzennego,
 • wyboru preferowanego kształtu (współczynnika foremności) geometrycznego nieruchomości.

Po wybraniu z menu pozycji Szukanie zaawansowane, w nowym oknie wskazujemy interesujące nas parametry, a następnie po wybraniu przycisku wyszukaj odpowiednie działki zostaną oznaczone na mapie oraz wyświetlone na liście. 

wtorek, 24 października 2023

Seminarium on-line z zakresu MPZP

20 października na platformie Zoom odbyło się spotkanie dla pracownic i pracowników urzędów miast i gmin, które poświęcone było wykorzystaniu systemu e-mapa w realizacji zadań samorządu - w szczególności w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

W telekonferencji wzięło udział ponad 500 osób z całej Polski. 

Podczas pierwszej części spotkania omówiono możliwości technologii eGmina, wyjaśniono problematykę oraz poziomy informatyzacji planów miejscowych oraz przybliżono etapy publikacji zbiorów.

Następnie przedstawiono problematykę przygotowania i zarządzania zbiorami APP dla planów i studium. Zaprezentowano w jaki sposób w systemie e-gmina wykonuje się czynności dotyczące przygotowania i publikacji danych z zakresu zagospodarowania przestrzennego - od wprowadzenia informacji o przystąpieniu do planu, przez generowanie plików GML do umieszczenia w dzienniku wojewódzkim, a kończąc na podpisaniu zbioru APP i publikacji w usłudze pobierania.

Po przerwie przedstawione zostały różnice pomiędzy usługami przeglądania (WMS) oraz pobierania (WFS) oraz dokładnie omówiono usługi pobierania ATOM i WFS.

W czasie całego spotkania uczestnicy zadali kilkaset pytań, na które na bieżąco staraliśmy się odpowiadać. Pełna relacja wydarzenia dostępna jest na geoforum.pl.

Dziękujemy wszystkim za liczny udział i aktywne uczestnictwo!

Do zarejestrowanych uczestników zostały rozesłane materiały z seminarium.

poniedziałek, 23 października 2023

Seminarium z zakresu numeracji adresowej

19 października, tak jak w ubiegłym roku, na platformie Zoom odbyło się spotkanie dla pracownic i pracowników urzędów miast i gmin, które poświęcone było wykorzystaniu systemu iMPA w realizacji zadań samorządu - w szczególności w zakresie prowadzenia numeracji adresowe nieruchomości (EMUIA).


W telekonferencji wzięło udział niemal 500 osób z całej Polski. W czasie całego spotkania uczestnicy zadali kilkaset pytań, na które na bieżąco staraliśmy się odpowiadać. Pełna relacja wydarzenia dostępna jest na geoforum.pl.

Dziękujemy wszystkim za liczny udział i aktywne uczestnictwo!

Do zarejestrowanych uczestników zostaną rozesłane materiały z seminarium.

Poniżej publikujemy odpowiedzi na te najczęściej się pojawiające.

1.  Czy można nadać drugi numer porządkowy na istniejący budynek, gdy właściciel wyodrębnił lokal i mieszkają w nim 2 rodziny?

Należy podkreślić, że w bazie EMUiA nie nadajemy numerów lokali. Jeżeli właściciel potrzebuje dodatkowego oznaczenia nieruchomości, może dokonać wyodrębnienia i numeracji lokali w starostwie.
Numer porządkowy nadajemy budynkowi, więc co do zasady jeden budynek powinien być oznaczony jednym numerem. Rozporządzenie ws. EMUiA przewiduje jednak wyjątek – jeśli budynek położony przy ulicy ma więcej niż jedno wejście główne, można nadać wiele numerów porządkowych związanych ze wszystkimi głównymi wejściami. Temat szerzej omówiliśmy TUTAJ.

2.  Czy we wniosku o ustalenie numeru porządkowego należy wskazać rodzaj budynku? Np. mieszkalny lub gospodarczy?

Aktualny wzór wniosku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia EMUiA, nie wymaga od wnioskodawcy wskazania takiej informacji.
Z problematyką treści wniosku o ustalenie numeru porządkowego oraz wymaganych załączników można zapoznać się TUTAJ

3. Czy można nadać numer porządkowy nieruchomości, na której stoi kemping? Wnioskodawca twierdzi, że jest to domek letniskowy.

Zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym numery porządkowe mogą być nadawane budynkom mieszkalnym oraz innym przeznaczonym do stałego lub czasowego przebywania ludzi, a także przeznaczonym do działalności gospodarczej. Ponadto baza EMUiA może zawierać dane adresowe dotyczące obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej. Sytuację należy więc rozpatrywać indywidualnie – jeśli jest to obiekt, w którym będą przebywać ludzie, nadanie adresu wydaje się być zasadne.

4. Jak wygląda procedura zmiany punktu adresowego w związku z nadaniem nazwy ulicy?

Po podjęciu uchwały o nadaniu nazwy ulicy i wejściu jej w życie należy wprowadzić nowy obiekt do iMPA – proces dodania opisaliśmy TUTAJ. Następnie do zmiany adresu wykorzystujemy narzędzie „Tryb zmiany punktu” (dostępne w funkcjach specjalnych). Narzędzie to pozwala na zachowanie historii punktu oraz bezpośrednie wygenerowanie zawiadomienia o zmianie. Po wygenerowaniu dokumentu informacja przesyłana jest do Urzędu Statystycznego, a dokument należy przekazać właścicielowi.
W przypadku zmiany większej liczby numerów zapraszamy do kontaktu przez maila serwis@punktyadresowe.pl – pokażemy, jak można usprawnić ten proces.

5. Starostwo powiatowe nie chce przyjmować zawiadomień wysyłanych elektronicznie z iMPA i żądają wysyłki w formie papierowej lub ePUAP-em. Ponadto twierdzą, że gminy mają obowiązek wysyłania do nich zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego. Czy mają do to tego podstawę prawną?

Gmina nie ma obowiązku informować starostwa o ustaleniu numeru, gdyż wszelkie tego typu zmiany dotyczące nieruchomości powinny być zgłoszone przez właściciela. Przesyłanie informacji o adresach do starostwa jest jednak powszechnie przyjętą praktyką ułatwiającą wymianę danych między rejestrami. Nie mają Państwo obowiązku przekazywania danych w konkretny sposób.

6. Co zrobić w przypadku brakującego adresu w zewnętrznych portalach mapowych, np. Google Maps?

W przypadku zewnętrznych portali mapowych, nawigacji itp. częstotliwość aktualizacji danych zależy wyłącznie od właściciela danego portalu. Jedyną dostępną możliwością jest zgłaszanie uwag poprzez serwisy, w których zauważono błąd – będzie to znak, że dane wymagają aktualizacji. Proces przekazywania danych z iMPA do Państwowego Rejestru Granic oraz sposoby zgłaszania braków w numeracji w Google Maps opisaliśmy TUTAJ.


Badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUIKZP - monitoring #9

Nowe badanie usług z zakresu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzone 20 października, pokazuje nieoczekiwaną zmianę w jakości zbiorów MPZP w stosunku do poprzedniego miesiąca jak i wcześniejszych badań. 

Ogólna liczba gmin, które zgłosiły zbiory kolejny raz wzrosła. Na 2477 gmin zgłoszenie zbioru wykonało ponad 90% z nich. Wzrost jest niewielki ale wpisuje się w stały trend rozwoju. Liczba gmin bez zgłoszenia na dzień badania spadła z 174 do 157.

Tak samo jak w poprzednim badaniu odnotowano niewielki wzrost ogólnej liczby zbiorów zgłoszonych do ewidencji zbiorów w stosunku miesiąc do miesiąca. Obecnie mamy już 4561 zbiorów danych MPZP/SUIKZP (wzrost o 41). Ponownie wzrosła liczba zbiorów z kompletem usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania - 3808 (wzrost o 50). Ogólna ilość zbiorów bez ani jednej usługi sieciowej spadła do 265.

To, co martwi w dziewiątym badaniu jakości usług to fakt, że pierwszy raz spadała ocena usług. Średnia ocena we wrześniowym badaniu wyniosła 6,99, natomiast obecnie jest to 6,81. Różnica jest niewielka i względem sierpnia średnia jest nadal wyższa, ale może to wskazywać na niską jakość ostatnio dodanych zbiorów albo na dynamiczny przyrost zgłoszonych zbiorów bez usług. Ten drugi powód może być bardziej prawdopodobny, a jest to skutek pewnych zmian proceduralnych przy zgłaszaniu zbiorów do GUGiK. Obecnie przy zgłoszeniu nowych zbiorów najlepiej usługi zgłosić w drugim kroku, aby nie otrzymać negatywnej odpowiedzi. 
 
Maksymalna ocenę 10 pkt. ma już 1519 zbiorów (wzrost o 17), a ocenę 0 otrzymało 265 zbiorów (spadek tylko o 3).
 
Tym samym spadła średnia ocen punktacji w podziale na województwa. W porównaniu do poprzedniego badania martwi spadek jakości zbiorów w większości województw. Żadne z nich nie otrzymało wyniku powyżej ośmiu, powyżej siedmiu uplasowały się tylko trzy województwa (poprzednio 5).

Podsumowując od początku prowadzenia badań na temat stanu usług i zbiorów MPZP i SUIKZP - które rozpoczęliśmy w styczniu br. - widać, że cyfryzacja planów w Polsce postępuje. Na początku roku podczas pierwszego badania zgłoszonych było 4335 zbiorów, a obecnie jest to już 4561.

Ostatni miesiąc zaskakuje spadkiem w jakości zbiorów i usług, ale mamy głęboką nadzieję, że wrześniowy skok ku poprawie nie był jednorazowym sukcesem, a dziewiąta edycja badań stanu usług i zbiorów to jednie przypadkowa wpadka przy pracy.
środa, 4 października 2023

Bezpłatne seminarium on-line: Zagospodarowanie przestrzenne w obliczu zmian prawa


20 października organizujemy bezpłatne seminarium on-line pt.:

Zagospodarowanie przestrzenne w obliczu zmian prawa

Seminarium będzie prowadzone przez zespól Geo-System odpowiedzialny za wdrażanie i obsługę usługi iGeoPlan. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 na platformie Zoom. Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 4 godziny. 

Omawiane zagadnienia, skierowane są do pracowników jednostek samorządowych zajmujących się na co dzień problematyką związaną z zagospodarowaniem przestrzennym, w szczególności użytkowników systemu eGmina.

Ramowy program seminarium przedstawia się następująco:

 1. Charakterystyka infrastruktury informacji przestrzennej i usług danych przestrzennych.
 2. Cyfryzacja i publikacja zbiorów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Automatyzacja pracy z wykorzystaniem cyfrowych zbiorów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Tworzenie, obsługa i problemy wynikające z funkcjonowania APP.
 5. Planowane zmiany prawa w zakresie zagospodarowania przestrzennego
 6. Funkcjonowanie w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej oraz zewnętrznych serwisach mapowych.
Udział w seminarium jest bezpłatny, konieczna jest jedynie wcześniejsza rejestracja na wydarzenie.
Formularz zapisów jest dostępny pod adresem:

Po rejestracji, każdy z uczestników otrzyma, na podany podczas rejestracji adres e-mail, automatyczną wiadomość z potwierdzeniem rejestracji wraz z szczegółami wydarzenia i linkiem do seminarium.

Rejestracja na seminarium oznacza, że użytkownik zapoznał się i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptuje politykę prywatności dostępną na stronie https://polska.e-mapa.net/rodo/.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres geo-system@geo-system.com.pl.

Bezpłatne seminarium on-line: Problematyka numeracji adresowej nieruchomości - 19 października


19 października organizujemy bezpłatne seminarium on-line pt.:

Problematyka numeracji adresowej nieruchomości

Seminarium będzie prowadzone przez zespół Geo-System odpowiedzialny za wdrażanie i obsługę aplikacji iMPA. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 na platformie Zoom. Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 4 godziny.

Omawiane zagadnienia, skierowane są głównie pracownikom samorządowym zajmującym się na co dzień numeracją adresową nieruchomości, a w szczególności użytkownikom aplikacji iMPA.

Ramowy program seminarium przedstawia się następująco:

 1. Problematyka prowadzenia numeracji porządkowej.
 2. Zmiany numeracji i zaawansowane zagadnienia z zakresu prowadzenia bazy EMUiA.
 3. Omówienie wykorzystania i komunikacji z rejestrami GUS oraz usługi TERYT WS1.
 4. Funkcjonowanie numeracji adresowej w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej oraz zewnętrznych serwisach mapowych.

Udział w seminarium jest bezpłatny, konieczna jest jedynie wcześniejsza rejestracja na wydarzenie.

Formularz zapisów jest dostępny pod adresem:

REJESTRACJA NA SEMINARIUM

Po rejestracji, każdy z uczestników otrzyma, na podany podczas rejestracji adres e-mail, automatyczną wiadomość z potwierdzeniem rejestracji wraz z szczegółami wydarzenia i linkiem do seminarium.

Rejestracja na seminarium oznacza, że użytkownik zapoznał się i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptuje politykę prywatności dostępną na stronie https://polska.e-mapa.net/rodo/.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres geo-system@geo-system.com.pl

poniedziałek, 2 października 2023

Podsumowanie miesiąca - wrzesień 2023

We wrześniu portale e-mapa.net ponownie cieszyły się wysoką liczbą odwiedzin. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła, ponad 1,72 mln (średnio 57 tys. odwiedzin dziennie). Największą liczbę odsłon zanotował portal polska.e-mapa.net, który odwiedzono ponad 263 tys. razy. Dzięki temu, kolejny miesiąc z rzędu mamy pobity najlepszy wynik w bieżącym roku, nieznacznie wyprzedzając rekord z sierpnia.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:

Wszystkie urzędowe portale e-mapa.net dla gmin są monitorowane również w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. Według metodyki widok.gov.pl we wrześniu odnotowano wynik na poziomie 321 tys. odwiedzin.

We wrześniu mieliśmy dla Państwa takie nowości jak:

Na koniec chcemy podzielić się z Państwem jeszcze jednym, ważnym dla nas sukcesem. W minionym miesiącu przekroczona została liczba 850 000 przetworzonych prac geodezyjnych, zgłoszonych internetowo i dla których materiały zostały automatycznie przygotowane z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK.


czwartek, 28 września 2023

Rejestr Urbanistyczny i dane w nim gromadzone. Co to oznacza dla gmin? - już do przeczytania na geoforum.pl

 Zachęcamy wszystkich użytkowników do zapoznania się z artykułem na portalu geoforum.pl:

Rejestr Urbanistyczny i dane w nim gromadzone. Co to oznacza dla gmin?

Artykuł porusza kwestie związane z trwającą nowelizacją przepisów w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz przybliża najważniejsze zmiany, jakie dotkną samorządy w najbliższych latach. Warto zaznaczyć, że w artykule wyjaśniono również część pytań, które już dziś pojawiają w debacie publicznej. Zwłaszcza warto zapoznać się z odpowiedzią na pytanie "czy gminy muszą w okresie przejściowym tworzyć Rejestr Urbanistyczny?"

Serdecznie zapraszamy do lektury. Zachęcamy wszystkich państwa do śledzenia tego portalu, który traktuje o geodezji i geoinformacji, a na pewno porusza i będzie poruszał wiele kwestii właściwych dla samorządów gminnych z zakresu informacji przestrzennej.


Pozwolenia na budowę dostępne od dziś również w iMPA

Aplikacja "Internetowy Manager Punktów Adresowych" służąca do prowadzenia bazy EMUiA  uzyskała dostęp do kolejnej warstwy pomocniczej. Od teraz podczas nadawania numeru adresowego w iMPA mogą Państwo sprawdzić wydane pozwolenia na budowę, które zostały udostępnione w postaci plików CSV przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Poza widokiem zaznaczonych obszarów na mapie, możliwe jest również pozyskanie prostej informacji opisowej - w tym celu należy z przycisków funkcyjnych nad mapą wybrać "i" a następnie kliknąć na mapie na obszar.
 
Dodatkowo informujemy, że w zakresie warstwy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, również dostępnej w iMPA mogą Państwo również sprawdzać informacje w zakresie MPZP za pomocą narzędzia do identyfikacji.

 

Oczywiście przypominamy, że aplikacja iMPA służy przede wszystkim do prowadzenia rejestru EMUiA, natomiast pełen zakres dostępnych warstw informacyjnych publikowanych przez instytucje znajduje się zawsze w portalu mapowym waszej gminy w technologii e-mapa.net.


piątek, 22 września 2023

Bezpłatne seminarium dla pośredników obrotu nieruchomościami już 4 października!

W dniu 4 października organizujemy bezpłatne seminarium on-line pt.

Wykorzystanie geoportali i danych przestrzennych w pracy pośrednika obrotu nieruchomościami

Seminarium poprowadzi dr hab. inż. Waldemar Izdebski – były Główny Geodeta Kraju. Wydarzenie zorganizowane zostanie na platformie Zoom i rozpocznie o godz. 10.00. przewidziany czas to ok. 3 godzin.

Zagadnienia, które będą poruszane podczas seminarium mogą być przydatne nie tylko pośrednikom obrotu nieruchomościami, ale również zarządcom nieruchomości i rzeczoznawcom majątkowym.

Ramowy program seminarium przedstawia się następująco:

 1. Podstawowe informacje dotyczące Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce.
 2. Portale mapowe i ich przeznaczenie.
  1. Dane i funkcjonalności w Geoportalu.
  2. Dane i funkcjonalności w portalu polska.e-mapa.net.
 3. Ćwiczenia praktyczne związane z wykorzystaniem portali mapowych.
  1. Wyszukiwanie informacji.
  2. Podstawowe analizy danych.
  3. Wydruki map.
  4. Pobieranie danych.
  5. Raporty i zestawienia.
 4. Dyskusja i podsumowanie seminarium.

Udział w webinarium jest bezpłatny, a konieczna jest jedynie wcześniejsza rejestracja na wydarzenie.
Formularz zapisu dostępny jest pod adresem: 

REJESTRACJA NA SEMINARIUM

Po rejestracji każdy z uczestników otrzyma - na podanego podczas rejestracji maila - automatyczną wiadomość z potwierdzeniem, szczegółami wydarzenia i linkiem do seminarium.

Zapraszamy również do zapoznania się z najnowszym wydaniem opracowania autorstwa Waldemara Izdebskiego  pt. "Praktyczne aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce" wystarczy Pobrać wersję PDF.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

czwartek, 21 września 2023

Mapa rozmieszczenia ludności Polski w 2022 roku dostępna na polska.e-mapa.net

Portal polska.e-mapa.net został wzbogacony o nową, przygotowaną przez nasz zespół warstwę przedstawiającą rozmieszczenie ludności w Polsce z podziałem na jednostki samorządu terytorialnego. Dostępne są mapy dla gmin, powiatów i województw.

Dane zostały opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny pod koniec 2022 roku. Warstwy są dostępne w grupie Statystyka - Główny Urząd Statystyczny - Rozmieszczenie ludności (2022).

środa, 20 września 2023

Badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUIKZP - monitoring #8

Nowe badanie usług z zakresu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzone 20 września, pokazuje powolną, ale systematyczną poprawę jakości zbiorów MPZP w stosunku do poprzedniego miesiąca

Ponownie wzrosła liczba gmin, które zgłosiły zbiory. Na 2477 gmin zgłoszenie zbioru wykonało 89,4% z nich. Wzrost nie jest znaczący ale pokazuje ciągły rozwój. Liczba gmin bez zgłoszenia na dzień badania spadła z 181 do 174.

Porównując wyniki z poprzednim badaniem odnotowano niewielki wzrost ogólnej liczby zbiorów zgłoszonych do ewidencji zbiorów. Obecnie mamy już 4520 zbiorów danych MPZP/SUIKZP (wzrost o 20). Natomiast warty odnotowania jest fakt, że znacznie wzrosła liczba zbiorów z kompletem usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania - 3758 (wzrost aż o 350!). Liczba zbiorów bez ani jednej usługi sieciowej zmalała do 268.

Wzrosła także ocena usług. Średnia ocena w sierpniowym badaniu wyniosła 6,64, natomiast w badaniu dzisiejszym jest to już 6,99. Maksymalna ocenę 10 pkt. mają już 1502 zbiory (wzrost o 21), a ocenę 0 otrzymało 268 zbiorów (spadek o 40).

Wzrosła średnia ocen punktacji w podziale na województwa. W porównaniu do poprzedniego badania wyróżnia się woj. opolskie, które zyskało dwie pozycje. Niezmiennie listę otwiera województwo wielkopolskie, a koniec stawki w dalszym ciągu należy do województwa świętokrzyskiego.
 
Rozkład wyników w podziale na gminy:
 
 
Podsumowując od początku prowadzenia badań na temat stanu usług i zbiorów MPZP i SUIKZP - które rozpoczęliśmy w styczniu br. - widać, że cyfryzacja planów w Polsce postępuje. Na początku roku podczas pierwszego badania zgłoszonych było 4335 zbiorów, a obecnie jest to już 4520
 
Ostatni miesiąc wskazuje na wyraźne poprawienie zbiorów i usług, skutkujące widocznym wzrostem. Nadal jest wiele usług z niskimi ocenami, które obniżają średnią, ale poprawa jest zauważalna.
 


czwartek, 14 września 2023

Nowe ikony dla warstwy POI

Poza rzeczami wielkimi czasem trzeba też robić rzeczy małe, ale usprawniające korzystanie z naszych aplikacji. Jest nam niezwykle miło poinformować Państwa, że odświeżyliśmy szatę graficzną ikon warstwy punktów użyteczności publicznej, Points of Interest (POI) na naszych portalach e-mapa.net. Ikony zyskały jednolitą szatę i układ graficzny, a kolor tła ikony koresponduje z kategorią główną obiektów . 


Ikony dostały ujednolicony styl, który zapewnia spójność graficzną dla każdego z obiektów. Poprawiliśmy również legendę do warstwy, która została powiększona i daje większy komfort przeglądania.

Przypominamy, że przeglądarki internetowe zapisują niektóre elementy stron WWW w pamięci podręcznej na dysku lokalnym, więc jeżeli nie widzą Państwo nowych ikon prosimy o przeładowanie portalu e-mapa (crtl + R lub CTRL+F5).


poniedziałek, 11 września 2023

Kod QR w zawiadomieniach iMPA - sprawdź lokalizację adresu na mapie

Niemal każdy budujący swój wymarzony dom prędzej czy później wystąpi do urzędu o nadanie nowego numeru adresowego. Taki wniosek kierowany jest do urzędu miasta lub gminy celem rozpatrzenia i dodania nowego obiektu adresowego w bazie ewidencji miejscowości ulic i adresów.

Statystycznie 3 na 5 takich wniosków trafi do oprogramowania internetowy Manager Punktów Adresowych. Chcemy przypomnieć, że zawiadomienie - czyli dokument potwierdzający nadanie adresu i jaki wnioskodawca otrzyma w odpowiedzi na wniosek posiada unikalną cechę - pozwala na wyświetlenie lokalizacji adresu w portalu mapowym bezpośrednio na naszym telefonie.

W prawym dolnym rogu dokumentu znajduje się kod QR (Quick Response code), który można zeskanować za pomocą kamery w telefonie lub tablecie. Umożliwi to otworzenie linku przekierowującego do lokalizacji punktu na e-mapie konkretnej gminy. Po przejściu do mapy użytkownik może nie tylko sprawdzić gdzie położony jest punkt adresowy, ale także wyświetlić dodatkowe warstwy tematyczne oraz podkłady mapowe.

Przedstawiona funkcja może okazać się szczególnie przydatna gdy wnioskodawca wystąpił o nadanie kilku numerów porządkowych na jednej działce - zakodowane współrzędne jednoznacznie wskazują położenie punktu, co pozwala uniknąć wątpliwości, dla którego budynku wydano zawiadomienie.


wtorek, 5 września 2023

Widok chmury punktów (LIDAR) w portalu e-mapa

W ramach ciągłego ulepszania i rozbudowy portali e-mapa o nowe funkcje przydatne użytkownikom, dodaliśmy możliwość wyświetlenia dla danego obszaru widoku chmury punktów.

Nowy tryb jest dostępny w menu kontekstowym obszaru mapy - należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na mapie i wybrać pozycję Widok chmury punktów.

Po kliknięciu otworzy się nowe okno, w którym po chwili zostaną załadowane dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego LIDAR wykonanego w ramach programu ISOK. Dane pomiarowe trójwymiarowo odwzorowują ukształtowanie terenu wraz z obiektami pokrycia takimi jak budynki lub zieleń.

Dla części obszarów oprócz samego położenia XYZ dane obejmują wartości RGB (kolor przypisany do punktu), co pozwala na realistyczną wizualizację otoczenia. Dodatkowo każdy punkt posiada przypisaną klasę (punkty reprezentujące budynki, punkty leżące na gruncie itd.), dzięki czemu możliwe jest filtrowanie i wyświetlenie jedynie potrzebnych danych np. ukształtowania terenu na obszarze leśnym.

Chmura punktów została pozyskana dla obszaru całego kraju w latach 2010-2019, a rozdzielczość skanowania wynosi od 4 pkt/m2 do 20 pkt/m2 w przypadku miast.
piątek, 1 września 2023

Podsumowanie miesiąca - sierpień 2023

W sierpniu portale e-mapa.net ponownie cieszyły się wysoką liczbą odwiedzin. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła, prawie 1,7 mln (średnio 54 tys. odwiedzin dziennie). Największą liczbę odsłon zanotował portal polska.e-mapa.net, który odwiedzono ponad 258 tys. razy, co jest najlepszym wynikiem w tym roku, nieznacznie wyprzedzając rekord marcowy.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:


Wszystkie urzędowe portale e-mapa.net dla gmin są monitorowane również w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. Według metodyki widok.gov.pl w sierpniu odnotowano wynik na poziomie 332 tys. odwiedzin.

W sierpniu mimo okresu wakacyjnego udało się również podjąć kilka działań:


Automatyczne zaświadczenia z uproszczonych planów urządzania lasu również w powiecie pruszkowskim

Z początkiem września 2023 r. w portalu e-mapa powiatu pruszkowskiego pruszkowski.e-mapa.net udostępniono nową e-usługę generowania zaświadczeń z uproszczonych planów urządzania lasu iGeoUPUL. Moduł pozwala na automatyczne wydawanie zaświadczeń o położeniu działki w UPUL, które są podpisane pieczęcią elektroniczną powiatu (co jest możliwe dzięki nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie artykułu 14). Usługa nie wymaga żadnych czynności ze strony pracowników urzędu i działa w trybie 24/7.
 
Pierwszym powiatem, który wdrożył opisywane rozwiązanie - i to już w 2021 r. - jest powiat miński. Obecnie e-usługa jest uruchomiona w 3 powiatach: mińskim, piaseczyńskim i wejherowskim, a za pomocą narzędzia wygenerowano automatycznie niemal 7.000 zaświadczeń.

Jednym z elementów modułu jest prezentacja granic obszarów objętych UPUL na mapie. Poniżej przedstawiono widok z włączona warstwą w trybie publicznym. W celu złożenia wniosku o zaświadczenie należy z paska narzędzi wybrać "Zakup" i przejść do pozycji "Wnioski i formularze":


System przekieruje nas do wyboru formularza, gdzie należy następnie podać informacje potrzebne do rejestracji wniosku, m.in. dane kontaktowe oraz listę działek, na które składany jest wniosek. Taki zestaw informacji pozwoli na wygenerowanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze objętym lub nie objętym UPUL.


W kolejnym kroku procedury użytkownik zostanie poproszony o dokonanie opłaty za pomocą płatności online. Po dokonaniu płatności na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do pobrania gotowego dokumentu opatrzonego pieczęcią elektroniczną starostwa: