piątek, 29 lipca 2022

Problematyka ponownego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Uwaga: poniższa odpowiedź dotyczy obecnie zarówno "wezwań do usunięcia naruszenia" jak też "ponownych wezwań do usunięcia naruszenia".

W związku z kierowanym do gmin pismem o tytule "Ponowne wezwanie do usunięcia naruszenia prawa" o treści:

"W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia XX.XX.2022 r. na moje Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia YY.YY.2022 r., bardzo dziękuję za uczciwe potwierdzenie przez Pana faktu, że obiekty „app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego” oraz „app:DokumentFormalny (dokumentUchwalajacy)”, nie mają reprezentacji przestrzennej i nie mogą być udostępniane wprost poprzez usługę pobierania.

Oznacza to jednak w sposób oczywisty, że w ten sposób łamane są przepisy:
§ 3 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz pkt 2.2 i pkt 2.3 załącznika nr 1,
a także § 7 pkt 1 w zw. § 3 ust.3 pkt 2,
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1916) w zw. z art. 67a-67c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214), a moje wezwanie pozostaje tym bardziej aktualne."

Odpowiedzi na pierwsze wezwanie udzielili Państwo zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Powyższe pismo jest bezprzedmiotowe. Ze względu jednak na brak precyzji przepisów prawa można jak widać naciągać przepisy i bezkarnie straszyć jednostki samorządu terytorialnego.

Informujemy, że w celu zapobieżenia niepotrzebnym krokom przygotowaliśmy bezpłatnie w ramach posiadanego już przez Państwa oprogramowania alternatywną usługę pobierania według specyfikacji ATOM. Jest to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie. Szczegółowe informacje na temat profilu usług ATOM dostępne są w dokumencie Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services pod adresem: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/Technical_Guidance_Download_Services_v3.1.pdf.

Proponujemy na "wezwanie" lub "ponowne wezwanie" odpowiedzieć krótko:

"Dziękujemy za kontakt i uwagi. W odpowiedzi na pismo udostępniamy nasze zbiory zagospodarowania przestrzennego poprzez usługę pobierania ATOM dostępną pod adresem: https://mpzp.igeomap.pl/atom/. Jednym z popularnych programów do wykorzystanie tej usługi jest m.in aplikacja GUGIK: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/atomExplorer/ umożliwiająca wczytanie usługi i pobranie zbioru dla naszej jednostki."

 

 

Jeśli w ramach uzupełnienia wiedzy są Państwo ciekawi, dlaczego usługa WFS (wymyślona do realizacji konkretnych celów) nie posiada możliwości zwrócenia pliku GML zgodnego ze schematem opisanym w rozporządzeniu, zapraszam do dalszej lektury.

WYJAŚNIENIE: 

Informujemy, że  zarzuty merytoryczne są bezpodstawne. Schemat dokumentu elektronicznego GML APP wskazany w par 3 ww. rozporządzenia MPRiT przewiduje dla każdego aktu trzy elementy:

 • app:AktPlanowaniaPrzestrzennego,
 • app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego,
 • app:DokumentFormalny (dokumentUchwalajacy).

przy czym tylko pierwszy z nich, tj. app:AktPlanowaniaPrzestrzennego ma reprezentację przestrzenną (geometrię). Dwa pozostałe są obiektami abstrakcyjnymi związanymi z APP, ale bez własnej geometrii. Jeśli ktokolwiek doda do nich geometrię, to wtedy zdecydowanie złamie prawo tworząc zbiór niezgodny ze schematem.

Skarżący w sposób nieprawidłowy łączy wymóg zapewnienia  udostępnienie zbioru w postaci dokumentu elektronicznego GML APP (zgodnego ze schematem) wynikający z par 7 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1916) z wymogiem udostępnianiem zbiorów poprzez usługi pobierania co z kolei wynika art 9 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214). Wyłączenia wskazane w ustawie mają nadrzędną rolę, ze względu na różną rangę tych aktów prawnych.

Są to dwie różne sprawy. To, że w obu przypadkach odpowiedzią może być plik w strukturze GML, nie znaczy, że jest to wykonalne w każdej sytuacji. Ustawodawca doskonale o tym wie od 2010 roku.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art 3 ust. 10 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214) usługa pobierania jest usługą danych przestrzennych, czyli usługą będącą operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.

Jednocześnie gmina ma obowiązek zgodnie z art 9 ust 1 pkt 3 do tworzenia i obsługiwania, w zakresie swojej właściwości, sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, w tym usługi pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;

Usługa pobierania WFS służy więc do serwowania danych przestrzennych, czyli takich, które posiadają element przestrzenny. Zgodnie z brzmieniem ww. art 9 ust 1 pkt 3 ustawy elementy zbioru takie jak: app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego i app:DokumentFormalny (dokumentUchwalajacy) nie posiadając geometrii nie będą przez taką usługę udostępniane.

Nie jest więc prawdą, że gmina utrudnia dostęp do zbiorów danych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gdyż w odpowiedzi gmina wskazała skarżącemu bezpośrednio dostęp do pełnego dokumenty elektronicznego stanowiącego zbiór danych przestrzennych zgodnie z par 7 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1916)

Ta kwestia była już wyczerpująco wyjaśniana w jednej z publikacji na blogu (tutaj) oraz w artykule w miesięczniku GEODETA (tutaj).

Raport o działce również w abonamencie

Komercyjna usługa "Raport o działce" w serwisie polska.e-mapa.net została wyposażona w możliwość korzystania z opłaty abonamentowej, co ułatwia jej wykorzystanie i nie wymaga każdorazowej płatności.

Po wybraniu działki i uruchomieniu generowania raportu, rysunek powyżej, przechodzimy do panelu opłaty, w którym wybieramy opcję "Wykorzystanie abonamentu".

    Następnie należy się zalogować do konta uzyskanego przy zakupie abonamentu i raport zostanie wykonany w ramach limitów przydzielonych w abonamencie. 

    Abonament można wykupić bezpośrednio w firmie Geo-System Sp. z o.o. lub online na stronie www.smartsdi.pl.

    Przypominamy, że uzyskany raport może być zapisany do pliku PDF wraz kodem QR pozwalającym lokalizować działkę w portalu polska.e-mapa.net zarówno w wersji desktopowej jak i mobilnej.

Aktualnie w raporcie analizowanych jest ok. 20 tematów, ale sukcesywnie ich liczba będzie zwiększana w miarę przybywania danych analitycznych. Obecne tematy objęte raportem to m.in:

 • lokalizacja przestrzenna działki,
 • dane adresowe,
 • ukształtowanie terenu,
 • dostępność uzbrojenia,
 • przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • informacja o użytkach gruntowych
 • klasyfikacja gleb,
 • podatność gleb na suszę,
 • zagrożenie powodzią,
 • narażenie na hałas,
 • lokalizacja obiektów użyteczności publicznej,
 • bliskość obiektów uciążliwych,
 • bliskość zabytków nieruchomych,
 • bliskość obszarów chronionego krajobrazu,
 • bliskość obszarów natura 2000,
 • informacje o pozwoleniach na budowę.

czwartek, 28 lipca 2022

Informacja o zmianach w patronatach Konferencji PODGiK w Jachrance

Z ubolewaniem przyjęliśmy podpisaną przez pełniącą obowiązki GGK Alicję Kulkę przekazaną dziś przez sekretariat GUGIK informację o odwołaniu patronatu honorowego Głównego Geodety Kraju nad organizowaną od lat przez firmę Geo-System Sp. z o.o. Konferencją Techniczną „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK” w Jachrance


Ocenę faktu odebrania przyznanego już patronatu konferencji, która od lat jest uznawana w środowisku jako miejsce spotkań ludzi związanych z postępem technicznym w geodezji i kartografii, pozostawiamy Państwu.

Oczywiście fakt ten nie ma żadnego wpływu na organizację konferencji, na którą niezmiennie zapraszamy wszystkich Państwa, również pracowników GUGiK zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii w prowadzeniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Aktualne informacje i formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.podgik.pl


Przejście do 3D w wersji mobilnej polska.e-mapa.net

W dniu dzisiejszym dodaliśmy nową funkcję w wersji mobilnej portalu polska.e-mapa.net. Umożliwia obecnie przejście z widokiem z wersji 2D na 3D bezpośrednio na telefonie lub tablecie. 

W tym celu należy po wybraniu miejsca, które użytkownik ogląda, kliknąć w ikonę 3D w prawym dolnym rogu ekranu. Spowoduje to przeniesienie użytkownika do tego widoku w wersji 3D portalu polska.e-mapa.net
środa, 27 lipca 2022

Przekazanie widoku do mediów społecznościowych w portalu polska.e-mapa.net

W dniu dzisiejszym dodaliśmy nową funkcję w portalu polska.e-mapa.net. Usprawnia ona dzielenie się widokiem wyświetlonym na ekranie z innymi użytkownikami poprzez media społecznościowe.

Funkcja "Link do aktualnego widoku mapy" została wzbogacona o automatyczne przekazywanie zapisanego widoku bezpośrednio do portali Facebook i Twitter:

Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą łatwiej dzielić się wybranym widokiem miejsca, wraz z zapisanymi parametrami warstw, narysowanym markerem, zaznaczoną działką, czy też dodaną zewnętrzną usługą WMS.


piątek, 22 lipca 2022

Nowe funkcjonalności w portalu polska.e-mapa.net

W portalu polska.e-mapa.net wprowadziliśmy możliwość podglądu aktualnie oglądanego obszaru (mapy) w formie wizualizacji trójwymiarowej, która jest realizowana z wykorzystaniem uruchomionego 19 lipca 2022r. serwisu www.geoportal3d.pl.

Funkcja jest uruchamiana z menu kontekstowego (kliknięcie prawym klawiszem myszy w obrębie mapy). W wyniku uruchomienia funkcji, w specjalnym oknie e-mapy,  uruchomi się Geoportal3D z wizualizacją trójwymiarową, oglądanego w danej chwili przez użytkownika obszaru w serwisie polska.e-mapa.net.

Należy podkreślić, że nowa funkcja działa analogicznie do widoku w Street View, tj. otwiera się bezpośrednio w oknie e-mapy. Przy czym nie ulega zmianie dotychczasowa funkcja wywołania widoku poprzez uruchomienie nowej aplikacji, które jest obecnie przeniesione na trzecią pozycję menu kontekstowego.

Dodatkowo w ramach dalszego rozwoju serwisu Geoportal3D informujemy, że wprowadziliśmy przydatne funkcje wyszukiwania działek i adresów, co ułatwi użytkownikom korzystanie z serwisu i lokalizację miejsc.

wtorek, 19 lipca 2022

geoportal3d.pl - nowy serwis mapowy

Pod adresem www.geoportal3d.pl uruchomiliśmy portal mapowy dedykowany do wizualizacji trójwymiarowych. Portal jest uzupełnieniem serwisu polska.e-mapa.net i pozwala w prosty sposób wykorzystać dostępne dane i usługi w realistycznych wizualizacjach trójwymiarowych.

Aktualnie w serwisie dostępne są granice administracyjne, działki, budynki i adresy, które prezentowane są na podkładzie aktualnej ortofomapy (GUGiK), a wszystko może być prezentowane na płaszczyźnie lub Numerycznym Modelu Terenu (źródło: Cesium World Terrain).

Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość wywołania widoku dowolnego obszaru z portalu e-mapa w wersji 3D. W tym celu w dowolnym portalu mapowym w technologii e-mapa.net należy z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy wybrać pozycję "Pokaż w Geoportal3D"

Zapraszamy do korzystania i informujemy, że portal będzie sukcesywnie rozwijany, a o szczegółach będziemy Państwu na bieżąco informować. Portal działa w oparciu o silnik Cesium i co istotne, w pełni wspiera wykorzystanie urządzeń mobilnych.

piątek, 15 lipca 2022

Kontynuacja nękania gmin, tym razem wezwaniami do usunięcia naruszenia prawa

[aktualizacja 4.08.022] Uwaga, niezależnie czy jest to pierwsze wezwanie czy też ponowne wezwanie, sugerujemy na chwile obecną skorzystać z jednej odpowiedzi dostępnej tutaj: Nowy wpis

W związku z powyższym treść niniejszego wpisu ma już charakter archiwalny

[aktualizacja 22.07.2022]  Artykuł z miesięcznika GEODETA jest już dostępny tutaj

W związku z kolejną falą nękania gmin poprzez wysłanie tzw. "wezwań do usunięcia naruszenia prawa" wyodrębnić można dwa "żądania":

 1. dostępu do zbioru danych przestrzennych miejscowych planów gminy X (MPZP) zawierających obecnie niedostępne obiekty przestrzenne rysunku aktu planowania przestrzennego oraz dokumentu powiązanego z aktem planowania przestrzennego obejmującego elementy przewidziane wskazanymi powyżej przepisami oraz w sposób zgodny ze schematem aplikacyjnym GML
 2. wyświetlania objaśnień symboli kartograficznych poprzez usługę przeglądania (a nie w innych trybach np. jako załącznik typu raster).

Niezależnie od technologii przechowywania planów (wektorowej iGeoPlan czy rastrowej iMPZP) sugerujemy zastanowić się, czy tego rodzaju wezwania realizowane przez firmę komercyjną, powołujące się na "opinie" nie mające żadnej wartości prawnej i sugerujące wyimaginowane straty przedsiębiorstwa powinny być w ogóle rozpatrywane inaczej niż jako nękanie, wywieranie wpływu lub zakamuflowane oferty handlowe.

Natomiast od strony stricte merytorycznej powinno się udzielić odpowiedzi:

"W nawiązaniu do pisma z dnia .... niniejszym informuję, że:

1) dostęp do wnioskowanego zbioru danych przestrzennych miejscowych planów naszej jednostki jest zapewniony poprzez wskazaną w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych usługę pobierania dla zbioru "Zbiór danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego". Informuję, że w warstwie ms:AktPlanowaniaPrzestrzennego.MPZP znajdują się treści pozwalające na uzyskanie pełnej informacji o poszczególnych APP, w tym bezpośrednio treść dokumentu GML APP. Przypominam przy tym, że art 9.1 3) ustawy o IIP z dnia 4 marca 2010r. stanowi: "3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów" co ma zastosowanie w przypadku wskazanych obiektów "app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego" oraz "app:DokumentFormalny (dokumentUchwalajacy)" które nie mają reprezentacji przestrzennej i nie mogą być udostępnione wprost poprzez usługę pobierania. 

Niezależnie od tego zachęcamy do skorzystania z pełnego zbioru APP, który jest udostępniony do pobrania na naszym portalu mapowym (tutaj proszę wstawić adres e-mapa.net) po pozycją "Wykaz MPZP"

2) Informuję, że w usłudze przeglądania działa poprawnie zapytanie GetLegendGraphics dla wybranych warstw podanych w GetCapabilities usługi. Ponadto usługa prezentuje m.in. rysunki planów miejscowych, dla których istnieją indywidualne legendy. Legendy te są dla Państwa dostępne w usłudze  w ramach warstwy AktPlanowaniaPrzestrzennego.MPZP lub bezpośrednio w zbiorach GML APP"

Zarówno pierwszy jak i drugi punkt tego wezwania został wyczerpująco opisany w naszych poprzednich wpisach na blogu (m.in.: tutaj) oraz w artykule (tutaj) w lipcowym wydaniu miesięczniku GEODETA, zainteresowane osoby zachęcamy do pogłębienia wiedzy w tym zakresie. 


środa, 13 lipca 2022

Zarządzanie nieruchomościami w polska.e-mapa.net

W portalu polska.e-mapa.net wprowadziliśmy narzędzie do zarządzania nieruchomościami przeznaczone dla obywateli jak i instytucji. Po uzyskaniu dostępu do konta, każdy użytkownik może w prosty sposób stworzyć swoją bazę nieruchomości (posiadanych lub będących przedmiotem jego zainteresowania) i w zarządzaniu tą bazą korzystać z narzędzi dotyczących danych przestrzennych oferowanych przez portal polska.e-mapa.net.

Zarządzanie docelowo będzie dotyczyło 3 rodzajów nieruchomości, tj. gruntowych, budynkowych i lokalowych - obecnie dostępne są tylko nieruchomości gruntowe.

Korzystanie z usługi jest odpłatne, a szczegółowy cennik pojawia się przy rejestracji użytkownika. Podstawowa stawka to 123,00 zł/rok (brutto) przy zarządzaniu maksymalnie 10 nieruchomościami. Jedną z pierwszych uruchomionych funkcjonalności jest możliwość wykonywania w ramach abonamentu pełnych raportów dla zarządzanych działek.

Zapraszamy do korzystania i informujemy, że usługa będzie sukcesywnie rozwijana o nowe funkcjonalności. Już wkrótce będzie dostępne wysyłanie do użytkowników wiadomości w sytuacjach związanych z ustawionymi alertami np.:

 • dla działki uchwalono plan zagospodarowania,
 • w zdefiniowanej odległości od działki wydano pozwolenie na budowę,
 • itp. 

poniedziałek, 11 lipca 2022

5 lat usługi KIEG i KIUT

Mija 5 lat od uruchomienia usług KIEG (Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów) przez firmę Geo-system Sp. z o.o. 28 września 2017 roku została ona podłączona do serwisu geoportal.gov.pl.

W 2018 roku usługa KIEG została przekazana bezpłatnie do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, który administruje usługą do dnia dzisiejszego. Z opinii użytkowników wynika, że na przestrzeni tych pięciu lat usługa dobrze spełniła rolę integratora danych egib na poziomie kraju, co potwierdzają także statystyki. W szczytowych czasie usługa notowała nawet ok. 300 milionów zapytań miesięcznie, a ogólna liczba dotychczasowych zapytań to prawie 9 miliardów.

piątek, 8 lipca 2022

Udostępniliśmy walidator powiatowych usług WFS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków

W portalu www.smartsdi.pl udostępniono nową wersję internetowego walidatora powiatowych usług WMS/WFS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków.

Walidator sprawdza zgodność udostępnionych przez powiaty usług WMS/WFS z zapisami załącznika nr 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390).

W pierwszej wersji przekazanej do użytku 5 lipca 2022 r. sprawdzana była tylko usługa WMS. Aktualna wersji 1.3.0 sprawdza już obydwie usługi WMS i WFS w zależności od ustawienia parametrów przez użytkownika.

Podkreślamy, że sprawdzenie usług można zrealizować wieloma sposobami, ale użycie walidatora jest o tyle wygodne, że każdy, nawet przy minimalnej znajomości zagadnień związanych z usługami sieciowymi, jest w stanie z udostępnionego narzędzia skorzystać i ocenić poprawność udostępnionych usług sieciowych.

czwartek, 7 lipca 2022

Aktualizacja walidatora powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków

W portalu www.smartsdi.pl udostępniono nową wersję internetowego walidatora usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków.

Walidator sprawdza zgodność udostępnionych przez powiaty usług WMS z zapisami załącznika nr 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390).

W pierwszej wersji przekazanej do użytku 5 lipca 2022 r. sprawdzane były tylko 4 podstawowe warstwy. Aktualna wersji 1.2.0 sprawdza już parametry wszystkich warstw przewidzianych rozporządzeniem. Ilustrację aktualnego raportu z walidacji przedstawiono na poniższym rysunku.

Podkreślamy, że sprawdzenie usług można zrealizować wieloma sposobami, ale użycie walidatora jest o tyle wygodne, że każdy, nawet przy minimalnej znajomości zagadnień związanych z usługami sieciowymi, jest w stanie z udostępnionego narzędzia skorzystać i ocenić poprawność udostępnionych usług sieciowych.

wtorek, 5 lipca 2022

Udostępniamy walidator powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków

W portalu www.smartsdi.pl udostępniono internetowy walidator usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków.

Walidator sprawdza zgodność udostępnionych przez powiaty usług WMS z zapisami załącznika nr 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390).

Po wprowadzeniu do aplikacji adresu usługi WMS oraz identyfikatora TERYT powiatu, następuje sprawdzenie usługi i wygenerowanie raportu w postaci pliku PDF.

Aktualnie walidator bada 4 podstawowe warstwy, ale już w najbliższym czasie zostaną dodane do badania pozostałe warstwy, a walidator będzie sprawdzał także zgodność usług WFS, o czym będziemy Państwa sukcesywnie informować.

Mamy nadzieję, że do czasu opracowania walidatorów przez GUGiK, co zostało zapowiedziane 6 czerwca 2022 r. w informacji udzielonej geoforum.pl, udostępniony przez nas walidator pomoże w monitorowaniu funkcjonowania usług sieciowych dotyczących ewidencji gruntów i budynków. Sprawdzenie usług można zrealizować wieloma sposobami, ale użycie walidatora jest o tyle wygodne, że każdy, nawet przy minimalnej znajomości zagadnień związanych z usługami sieciowymi, jest w stanie z udostępnionego narzędzia skorzystać i ocenić poprawność udostępnionych usług sieciowych.

piątek, 1 lipca 2022

Statystyki portali mapowych e-mapa w czerwcu 2022 r.

30 czerwca 2022 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali e-mapa.net. W mijającym miesiącu odnotowano spadek liczby odwiedzin. Największą liczbę odsłon zanotował Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych polska.e-mapa.net, który odwiedzony został prawie 180 000 razy, co oznacza niewielki spadek w stosunku do maja. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła 1,285 mln tj. ok. 109 tys. wizyt mniej.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:

Ponadto wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. W maju zanotowano 293 tys. odsłon - ponad 1 tys. więcej niż w poprzednim miesiącu.

W czerwcu w technologii e-mapa wprowadzono wiele zmian i nowych funkcji, m.in:
Warto podkreślić, że funkcja raportu o terenie cieszy się rosnącą popularnością od momentu uruchomienia. każdego miesiąca generowanych jest ponad 10.000 raportów. W czerwcu użytkownicy portali mapowych e-mapa skorzystali z tej funkcji ponad 14.000 razy.