wtorek, 24 lutego 2009

GEO-MAP 9.49

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.49.
  • nowe wersje bibliotek: StdWypis.dll, PGClient.dll, OsrodekG.dll,
  • dodano nowy sterownik do EGBV - EGB_PDF.EGB pozwalający generować wypisy do PDF, działa w funkcjach pojedynczego wypisu wypisu dla bloku i wydruku wypisów,
  • ODGIK odblokowano możliwość kontroli technicznej bez aktywnego obiektu,
  • wprowadzono możliwość wykorzystywania aliasów katalogów w stosunku do dokumentów związanych z obiektami GEO-MAP,
  • wprowadzono możliwość generowania pliku tekstowego z wykazem współrzędnych w wydawanych danych.

Dział "Download"

środa, 11 lutego 2009

GEO-MAP 9.48

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.48.
  • ODGIK: wprowadzono zasadę, iż pewne pozycje związane z zakresem pracy dostępne są tylko wtedy, gdy aktywnym obiektem jest 5171 i pole powierzchni jest różne od zera,
  • w zapisie do PSQL wprowadzono zapis ID obiektu ($ID),
  • w pliku GEO-MAP.lay wprowadzono graniczniki projektowane na warstwę EG_projekty,
  • zmiany w poleceniu GPR #AddGeodeticWorks dodano dwa parametry.

Dział "Download"