wtorek, 29 maja 2012

Cały powiat warszawski zachodni posiada numeryczna bazę adresową

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (29 maja 2012r.) Serwis dla gminy Izabelin jest 220 wdrożeniem systemu iMPA w Polsce. Tym samym wszystkie gminy powiatu prowadzą numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych). Jest to już kolejny powiat po białogardzkim, drawskim, pruszkowskim, wołomińskim i wrzesińskim posiadający kompletną numeryczną bazę adresową dla wszystkich gmin.
Powiatowy portal mapowy integruje bazy gminne w jedną całość, prezentuje je na tle danych ewidencyjnych oraz pozwala na wyszukiwanie adresów z całego powiatu. Dzięki temu można w prosty sposób lokalizować nieruchomości na tle powiatowych danych przestrzennych, tj. danych ewidencji gruntów i budynków, czy zdjęć lotniczych.
Dodatkowym atutem wdrożenia systemu teleinformatycznego jest stała aktualność bazy numerów adresowych – zmiana lub nadanie nowego adresu przez gminy zostaną automatycznie umieszczone na naszej mapie. Udostępnianie danych przestrzennych drogą internetową poprzez portal powiatowy może być wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. Aktualne adresy i ich przestrzenna identyfikacja mogą być wykorzystywane przez służby publiczne jak i każdego mieszkańca powiatu.

środa, 23 maja 2012

Powiat otwocki włączony do kw.info.pl

W dniu 23 maja 2012r. do serwisu kw.info.pl włączono powiat otwocki. Tym samym w serwisie przybyło ponad 150.000 nowych działek, co razem daje razem ok. 1,5 mln. działek dostępnych w serwisie. Jest to jednocześnie ostatni powiat z aglomeracji warszawskiej (z wyłączeniem m.st. Warszawy) oferujący taką usługę.
W powiecie otwockim na obszarach gmin wykorzystujących system iMPA do prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów istnieje również możliwość lokalizacji działek na podstawie adresu dzięki funkcji Ustaw mapę na adres.

piątek, 11 maja 2012

Białowieża posiada numeryczna bazę adresową

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (11 maja 2012r.) Serwis dla gminy Białowieża jest pierwszym wdrożeniem systemu iMPA w województwie podlaskim. Tym samy łączna liczba gmin i miast wykorzystujących system eGmina wzrosła do 210. Obecnie we wszystkich bazach iMPA przechowywanych jest łącznie niemal 1,1 mln punktów adresowych oraz ponad 61tys. ulic posiadających nazwy. Dotychczasowa statystyka ulic (ok. 130tys. pozycji) uwzględniała również drogi bez nazw.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.