Pokazywanie postów oznaczonych etykietą geo-dtm. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą geo-dtm. Pokaż wszystkie posty

poniedziałek, 2 stycznia 2017

GEO-MAP 10.33

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.33.
 • ODGIK: w przetwarzaniu prac geodezyjnych wprowadzono możliwość włączenia jako dodatkowych materiałów mapy ewidencyjnej z obszaru zgłoszonej pracy,
 • wprowadzono maskę kodów (Opcje|Tworzenie), dla których można ustawić kontrolę geometrii obiektu przed zamknięciem, aby jednak pozwolić zakończyć ewentualny błędny obiekt i nie stracić utworzonej geometrii wprowadzono możliwość zmiany kodu dla obiektu tworzonego (Edycja|Atrybuty tworzonego) na taki kod, który nie będzie kontrolowany np. 5100,
 • do biblioteki znaków Geo-Map.sym dodano kod 1820 służący do przechowywania punktów przeczytanych ze zbiorów LAS, obiekty są na warstwie DTM-TIN
 • wszystkie funkcje związane z obsługą plików LAS są dostępne w Menu Głównym w pozycji GEO-DTM/Chmura punktów
 • funkcje związane z "Chmurą punktów" korzystają z plików LAS, których parametry zapisane są pliku "LasFiles.txt" znajdującego się w katalogu pliku MAP, linia taka zawiera:
  xmin,ymin,xmax,ymax oraz sciezke do pliku, przykładowy plik "LasFiles.txt" ponizej:
  487129.200   672927.870   487248.690   673038.580 LAS\0401.las
  487129.200   673038.590   487248.690   673149.300 LAS\0402.las
  487248.700   672927.870   487368.190   673038.580 LAS\0501.las
  487248.700   673038.590   487368.190   673149.300 LAS\0502.las
 • do tworzenia indeksu plików LAS (tzn. LasFiles.txt) służy pozycja Geo-Dtm|Chmura punktów|Tworzenie indeksu plików LAS.
 • przykładowe dane z plikami ze skaningu laserowego dostepne są w katalogu GEO-DTM/LIDAR lub na niniejszej stronie
Dział "Download"

poniedziałek, 19 grudnia 2016

GEO-MAP 10.32

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.32.
 • w eksporcie TANGO dodano do użycia nazwę atrybutu FirstNumeric, która pobiera początkową frazę będącą liczbą,
 • w kontroli topologii zmieniono wykluczenia z "Br,S,Lz,W,Wsr" na "Br,S,Lzr,W,Wsr",
 • dla użytkowników GEO-ODGIK oraz GEO-DTM wprowadzono testowo grupę dodatkowych funkcji  związanych z wykorzystaniem skaningu laserowego. Pozycja nazwana jest "Chmura punktów", w której udostępniono 3 funkcje:
  • tworzenie indeksu plików LAS,
  • pobranie danych z chmury w obszarze aktywnego obiektu,
  • wizualizacja 3D w obszarze aktywnego obiektu,
Dział "Download"

poniedziałek, 18 stycznia 2016

GEO-MAP 10.21

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.21.
 • wprowadzono wpisywanie rzędu granicy dla granicznika (EG > Operacje na granicznikach > Wpisanie rzędów granic),
 • wprowadzono polecenie GPR #CreateAndSaveTIN, które służy do tworzenia i zapisu TIN,
 • poprawiono problem z wyjściem z modułu GEO-DTM w Windows 7,
 • dodano polecenie GPR do importu obiektów z EWMAPY (#ImportObiektowEwmapa),
 • wprowadzono zmienną prezentację graniczników (nowe rozporządzenie) w zależności od wartości atrybutu ZRD i BPP. Jeśli ZRD=1,3,5,6 i BPP=1,2, to wtedy granicznik jest opisywany tekstem prostym, a w innym przypadku tekstem pochyłym.
Dział "Download"

wtorek, 14 października 2008

GEO-MAP 9.38

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.38.
 • zmieniono parametry funkcji #ImportTango dodając szereg parametrów (oznaczenie bloku, ignorowanie flagi połączenia, zmiana uporządkowania, dodanie kropki, Kod do A6),
 • wprowadzono nowe polecenia GPR: #SetTeryt, #SetBackupTime, #SetPosAndWindowsSize (pozwala ustawic pozycję startową i wielkość okna programu),
 • zmiany w module DTM,
 • ODGIK: wprowadzono automatyczne uzupełnianie bazy danych wykonawców na podstawie bazy internetowej dla prac internetowych (sterowane parametrem ODGIK_5171_OptymalizacjaWydruku),
 • wprowadzono generowanie listy obiektów dla bloku.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

wtorek, 9 września 2008

GEO-MAP 9.37

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.37.

 • wprowadzono nowy sposób zapisu plików TMP,
 • wprowadzono zmienną ODGIK_ZUDBasesMAP oraz ODGIK_ZUDFeaturs do śledzenia
  usuwania obiektów ZUD
  ,
 • wprowadzono działanie rolki jako powiększenie, pomniejszanie, stary sposób działania jest dostepny z klawiszem klawiatury CTRL lub do ustawienia na stałe w opcjach użytkownika,
 • wprowadzono prezentację granicznika zależną od parametru stabilizacji,
  o aktywności decyduje opcja w prezentacji graficznej graniczników
  ,
 • zmiany w poleceniu AddReference i AddReferenceInExt,
 • w zarzadzaniu plikami referencyjnymi dodano skrot klawiszowy Alt+F2,
 • nowa wersja programu Osnowa 4.39
 • zmiany w DXF-IN

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

poniedziałek, 14 lipca 2008

GEO-MAP 9.35

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.35.
 • wprowadzono łapkę do przesuwania zarówno w trybie selekcji jak i tworzenia, łapka jest dostępna po wciśnięciu środkowego klawisza myszy,
 • ODGIK: wprowadzono generowanie zgloszeń z prac internetowych do katalogu DoPrzygotownia jesli praca przekracza maksymalną zadeklarowaną powierzchnię,
 • ODGIK w interaktywnym wydawaniu danych wprowadzono możliwość wydawania również wypisów z ewidencji gruntów,
 • ODGIK przy zgłoszeniach internetowych wprowadzono interpretację osoby upoważnionej,
 • nowa wersja GEO-DTM.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"