poniedziałek, 10 lipca 2023

GeoMapGML wersja 1.10 dostępna

Udostępniamy Państwu nową wersję 1.10 aplikacji GeoMapGML

W tej wersji wprowadzono:

 • poprawiono czytanie łuków w pliku GML,
 • przy wczytywaniu pliku BGF jako referencyjnego uaktywniono opcje wczytywanie w zakresie obiektu i zakresie ekranu.

Tym samym w wersji 1.10 poza optymalizacją czytania dużych plików GML są dostępne wszystkie wprowadzone w ostatnim czasie nowe funkcjonalności i zmiany w GeoMapGML, a najważniejsze z nich to:
 • Na pasku narzędzi dodano predefiniowany zestaw ikon dla najczęściej używanych serwisów WMS ułatwiający korzystanie z podstawowych usług i zbiorów, m.in:
  • ewidencja gruntów i budynków,
  • numeracja adresowa,
  • GESUT,
  • BDOT500,
  • NMT / NMPT,
  • Orotofotomapa,
  • Osnowa geodezyjna (można łączyć różne zbiory),
  • MPZP.
 • Udostępnienie funkcji pobierania z usługi PCDI (Polish Cadastral Data Infrastructure) pozwala błyskawicznie dodać do naszego projektu dane ewidencyjne w zakresie działek i budynków. Po naciśnięciu prawego przycisku myszy na ikonie EGiB pojawi się rozwijane menu, z którego można wybrać pobranie danych w obszarze ekranu lub wewnątrz aktywnego obiektu.
 • Narzędzie Pomiar XYH w GeoMapGML umożliwia pozyskanie informacji o wysokości dowolnego punktu na podstawie NMT oraz NMPT. Zaznaczając opcję NMPT-NMT uzyskamy natomiast różnicę wysokości pomiędzy poziomem terenu, a wysokością obiektu, która jest wyliczana automatycznie. Narzędzie może służyć np. do weryfikacji wysokości budynku i porównania z informacją o liczbie kondygnacji.
 

Wymienione funkcje pozwalają na przeglądanie i edycję danych GML dla obszaru pracy mając pod ręką dane z całego obszaru w znacznie szerszym zakresie tematycznym.

czwartek, 6 lipca 2023

Generowanie profilu w portalach e-mapa.net rozbudowane o NMPT

    Narzędzie do generowania profilu terenu zostało rozbudowane o nową funkcję. Od teraz możliwe jest również generowanie profilu pokrycia terenu na podstawie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu. Jak wygenerować profil informowaliśmy już na blogu.

Po narysowaniu linii wskazującej interesujący nas fragment terenu w oknie, gdzie decydujemy o parametrach profilu pojawiła się dodatkowa, rozwijana lista 9zznaczonya wyżej na czerwono). Wybierając pomiędzy NMT i NMPT mamy możliwość wygenerowania dwóch różnych profili wysokościowych.

Zapraszamy do korzystania z rozbudowanej funkcjonalności.


środa, 5 lipca 2023

GeoMapGML wersja 1.08 dostępna

 Cały czas udoskonalając aplikację GeoMapGML. Udostępniamy Państwu nową wersję 1.08.


W GeoMapGML w wersji 1.08 wprowadzono następujące zmiany i nowe funkcjonalności:
 

 • umożliwiono łączne wyświetlanie wszystkich usług WMS związanych z osnową,
 • poprawiono wizualizację słupów (multipoint) w prezentacji na ekranie, wydrukach i eksporcie do dxf.


wtorek, 4 lipca 2023

Podsumowanie miesiąca - czerwiec 2023

 W czerwcu portale e-mapa.net ponownie cieszyły się wysoką liczbą odwiedzin. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła, podobnie jak w maju 1,6 mln (średnio 52 tys. odwiedzin dziennie). Największą liczbę odsłon zanotował portal polska.e-mapa.net, który odwiedzono ponad 234 tys. razy.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:

Wszystkie urzędowe portale e-mapa.net dla gmin są monitorowane również w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. Według metodyki widok.gov.pl w czerwcu odnotowano wynik na poziomie 311 tys. odwiedzin.

W czerwcu mieliśmy dla Państwa kilka bardzo ważnych nowości:

poniedziałek, 3 lipca 2023

GeoMapGML wersja 1.07 dostępna

Nie ustajemy w wysiłkach i udostępniamy Państwu wersję 1.07 aplikacji GeoMapGML

W GeoMapGML w wersji 1.07 wprowadzono następujące zmiany i nowe funkcjonalności:

 • zostały dodane kolejne nowe predefiniowane ikony: MPZP, ortofotomapa, DTM oraz osnowa, które podobnie jak ikony dodane w wersji 1.06, umożliwiają włączenie lub wyłączenie warstw WMS bez wchodzenia do panelu WMS.W celu zmiany np. cieniowania na hipsometrię lub NMT na NMPT należy kliknąć na ikonkę NMT prawym klawiszem i wybrać interesującą nas funkcję.

Dzięki wprowadzonym zmianom w GeoMapGML dostępne są podstawowe warstwy informacyjne dla obszaru całego kraju.