środa, 30 listopada 2016

Pismo do Głównego Geodety Kraju dotyczące zasilania PRG

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował  pismo do GUGiK w odpowiedzi na pismo KN-PRG.430.27.2016.3 z dnia 24 listopada 2016r., dotyczącego procesu zasilania PRG, w którym należało pilnie odpowiedzieć na nieuprawnione stwierdzenia i sprostować błędne tezy. Prosimy zapoznać się z treścią pisma. Załączniki do pisma dostępne są pod linkami: List otwarty z 2013r. i artykuł.


piątek, 25 listopada 2016

Usługa lokalizacji adresów (ULA) włączona do Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej

Informujemy, że od 24 listopada 2016r. usługa lokalizacji adresów (ULA) opracowana w 2010 r. przez Geo-System Sp. z o.o. została włączona do Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (danepubliczne.gov.pl, zakładka Aplikacje, pozycja Usługa Lokalizacji Adresów).


Usługa jest obecnie najlepszym miejscem, w którym odnajdziemy lokalizację praktycznie dowolnego adresu z całej Polski. Działanie usługi oparte jest na wykorzystaniu usług gminnych baz adresowych zrealizowanych w technologiach firmy Geo-System i Systherm-Info, ale ma również możliwość podłączenia innych rozwiązań. Użytkownik nie musi wiedzieć, w której gminnej bazie adresowej szukany adres się znajduje ani jaka jest struktura bazy, bo usługa na podstawie własnego wykazu baz (serwera katalogowego) i związanych z nimi usług potrafi odwołać się do odpowiedniej bazy gminnej poprzez usługę sieciową udostępnioną przez właściciela bazy. Dla gmin, których bazy nie zostały włączone do usługi wyszukiwanie realizowane jest na podstawie danych adresowych zgromadzonych w rejestrze PRG.


Opracowana usługa ULA z miejsca została doceniona przez niezależnych ekspertów i już w roku 2010 uzyskała pierwszą nagrodę w edycji mazowieckiej i wyróżnienie w edycji krajowej Konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010

poniedziałek, 14 listopada 2016

GEO-MAP 10.31

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.31.
 • w opcji Blok > Operacje na atrybutach > Obliczanie wartości dodano pozycję "przypisanie obiektów do obrębów", która pozwala przypisać numer obrębu, w którym leży większa część obiektu,
 • dodano zbiorniki sieci jako armaturę naziemną, ustawiane w A4 dla następujących kodów:
  • 1713 i 5713 - wodociągowej,
  • 1723 i 5723 - kanalizacyjnej,
  • 1733 i 5733 - ciepłowniczej,
  • 1743 i 5743 - gazowej,
  • 1793 i 5793 - specjalnej,
 • dla obiektu 4521 tor kolejowy dodano możliwość ustawiania w A1 na: tor normalny, tor wąskotorowy, tor tramwajowy, tor metra.
Dział "Download"

czwartek, 10 listopada 2016

Pismo do Głównego Geodety Kraju dotyczące okresowej kontroli PRG

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował  pismo do GUGiK dotyczące skierowanego do gmin pisma KN-PRG.430.33.2016.13 z dnia 8 listopada 2016r., dotyczącego także naszej firmy, w którym należało pilnie wyjaśnić błędnie przedstawione sprawy i kwestie. Prosimy zapoznać się z treścią pisma.


poniedziałek, 7 listopada 2016

GEO-MAP 10.30

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.30.
 • ODGiK: wprowadzono możliwość wydawania pliku DXF do zgłoszonych prac,
 • zmieniono bibliotekę Geo-Map.sym przez wprowadzenie zapisów o generalizacji treści wydruków w skalach mniejszych niż skala opracowania,
 • wprowadzono parametr formularza wydruku $AutoSkala do wpisywania informacji o pomniejszeniu mapy,
 • wprowadzono parametr formularza wydruku $AutoGenSkala do automatycznej generalizacji i wpisywania informacji na wydruku,
 • przy wydruku mapy wprowadzono uwzględnianie siatki ze skali drukowanej mapy, a nie skali redakcyjnej.
Dział "Download"

piątek, 4 listopada 2016

Zachęcamy do udziału w konkursie Głównego Geodety Kraju "KAŻDY ADRES JEST WAŻNY"

W nawiązaniu do pisma Głównego Geodety Kraju z dnia 31.10.2016r. o uruchomieniu przez GUGiK konkursu "Każdy adres jest ważny" serdecznie zachęcamy wszystkich naszych użytkowników, aby również wzięli udział w konkursie.

Wystarczy rozwinąć hasło "Każdy adres jest ważny, ponieważ..." przesłać na adres emuia@gugik.gov.pl i postępować zgodnie z instrukcjami konkursowymi. Przypominamy, że konkurs kierowany jest do wszystkich polskich gmin.


W naszej działalności od lat staramy się budować świadomość jak ważne jest bieżące prowadzenia bazy danych adresowych i dlatego zawsze będziemy popierać tego rodzaju działania promocyjne jako ważne i potrzebne. Dzięki naszym staraniom bazy adresowe ponad 600 gmin zostały już włączone do zbiorów Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji i są widoczne w portalu danepubliczne.gov.pl w zakładce Aplikacje.