środa, 31 sierpnia 2022

Podsumowanie miesiąca - sierpień 2022

31 sierpnia 2022 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali e-mapa.net. W mijającym miesiącu odnotowano wzrost odwiedzin w porównaniu do lipca. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła 1,3 mln tj. prawie. 20 tys. wizyt więcej.
Największą liczbę odsłon zanotował Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych polska.e-mapa.net, który odwiedzony został ponad 178 000 razy, czyli ponad 5 tys. więcej niż w lipcu. 

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla wszystkich portali e-mapa przedstawiono poniżej:

Wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. Tu również odnotowano wzrost - w sierpniu zanotowano ponad 269 tys. odsłon, czyli 15 tys. więcej niż w ubiegłym miesiącu.

Pomimo wakacji cały czas trwa rozwój technologii e-mapa, którą w ciągu ostatniego miesiąca wzbogacono o:


iGeoZUD

W sierpniu przeprowadzono 30000. naradę koordynacyjną z wykorzystaniem modułu iGeoZUD wchodzącego w skład systemu ePODGiK. Moduł automatyzuje prowadzenie narad koordynacyjnych (tzw. ZUD) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rozwiązanie cieszy się dużym zainteresowaniem i funkcjonuje z powodzeniem już w 22 powiatach.

W samym 2022 roku za pomocą systemu przeprowadzono łącznie prawie 5400 narad, które pozwalają wnioskodawcom i gestorom uczestniczyć w całym procesie bez konieczności przyjazdu do siedziby starostwa. iGeoZUD generuje wszystkie dokumenty w postaci elektronicznej, co schematycznie przestawiono na ilustracji.
 

wtorek, 30 sierpnia 2022

Zmiany w walidatorze usług seciowych - w sekcji WFS

 Od 26 sierpnia 2022 wprowadziliśmy zmiany do walidatora usług WFS dostępnego na stronie www.smartsdi.pl.

     Podstawowa zmiana w nowej wersji walidatora (2.0.0) dla sekcji WFS polega na tym, że pierwszy etap kontroli obejmuje sprawdzanie formalnych danych dotyczących zakresu i nazewnictwa warstw (nazwa, tytuł), a także deklarowanego wykazu atrybutów dla obiektów z poszczególnych warstw (zapytanie DescribeFeatureType). 


     W ramach dalszego rozwoju walidatora w kolejnych wersjach wprowadzimy natomiast bezpośrednią analizę całego zestawu danych udostępnianych za pomocą walidowanej usługi.poniedziałek, 29 sierpnia 2022

Konferencja w Jachrance – zostały ostatnie miejsca

Przypominamy o rejestracji na VII edycję konferencji technicznej pt.: Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK. Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 września 2022 r., tak jak w latach poprzednich w Centrum Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance.

Osoby zainteresowane zachęcamy do rejestracji, gdyż zainteresowanie konferencją jest duże i na dzień dzisiejszy zapisanych jest ponad 80 osób z całej Polski. Powiaty i miasta, których przedstawicie uczestniczą w wydarzeniu przedstawiono na poniższej mapie:


Na konferencji ogłoszone zostaną wyniki plebiscytu użytkowników technologii iGeoMap/ePODGiK na "Najlepszy PODGiK" oraz na wręczone będą oraz wyróżnienia Geo-System Sp.zo.o..
 
Patronat medialny nad konferencją objęły Miesięcznik Geodeta oraz Przegląd Geodezyjny i Magazyn Nowa Geodezja.


Zapisy i szczegóły związane z konferencją dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.pl
 
Koszt konferencji z noclegiem, wyżywieniem i wszystkimi materiałami wynosi:
 • 800,00 zł + 23% VAT w przypadku zakwaterowania w pokoju dwuosobowym,
 • 1.190,00 zł + 23% VAT w przypadku pokoju jednoosobowego.
Podobnie jak w poprzednich latach dla osób przyjeżdżających pociągiem do Warszawy zapewniony jest bezpłatny transport z Dworca Centralnego do Jachranki i potem z Jachranki do Dworca Centralnego.

piątek, 26 sierpnia 2022

Usługa pobierania ATOM - z czym to się je?

W związku z udostępnieniem dla zbiorów APP usługi ATOM (informacja tutaj) postanowiliśmy przybliżyć Państwu czym jest usługa ATOM i w jaki spełnia postawione przed usługą pobierania wymogi formalne i techniczne.

Usługa ATOM jest usługą służącą do pobierania predefiniowanych zestawów (lub elementów zestawów) danych, bez potrzeby definiowania parametrów zbiorów przez użytkownika. Predefiniowany zestaw danych lub wcześniej wydzielona część zestawu danych jest pobierana w całości bez możliwości zmiany zawartości, kodowania czy układu współrzędnych.1

ATOM to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie. Szczegółowe informacje na temat profilu usług ATOM dostępne są na stronach Komisji Europejskiej w dokumencie Technical_Guidance_Download_Services_v3.1.pdf.
Dokument ten wymienia standard ATOM na równi ze standardem WFS jako jedną z dwóch możliwych implementacji usługi pobierania w rozumieniu przepisów o INSPIRE.

Zgodnie z Art. 9. 1. ppkt 3) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej  (która jest implementacją przepisów INSPIRE na grunt prawa krajowego) usługi pobierania umożliwiają "pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów". Usługa ATOM umożliwia pobieranie zbioru danych (w tym przypadku zbioru danych APP), tak więc jak najbardziej zapewnia zgodność z ustawą o IIP.

Ponadto uruchomiona usługa ATOM dla zbiorów APP zwraca dane w postaci dokumentu elektronicznego GML zgodnego ze schematem aplikacyjnym GML (par. 7. pkt 1. rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego), a zakres zwracanych informacji obejmuje:
 • akt planowania przestrzennego
 • rysunek aktu planowania przestrzennego
 • dokument powiązany z aktem planowania przestrzennego
(tj. par. 3 pkt. 2. ppkt. 1, 2 i 3) - co spełnia wymogi przywołanego rozporządzenia.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej usługa pobierania ATOM dla APP jest poprawnie ujawniona w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych prowadzonej przez GUGiK.

W toku wcześniejszych publikacji informowaliśmy o wezwaniach do usunięcia naruszenia prawa lub skargach do WSA dotyczących właśnie usług pobierania. Osoba skarżąca podnosiła problem braku elementów typu "rysunek aktu planowania" oraz "dokument powiązany z aktem planowania", a także niezgodności ze schematem aplikacyjnym GML usługi WFS (co było zwykłą manipulacją - wyjaśnienia w tym zakresie wielokrotnie zamieszczaliśmy na blogu).
 
Usługa ATOM dla APP zwraca plik zgodny ze schematem i zawierający wszystkie wymagane w rozporządzeniu elementy, dlatego pojawiające się twierdzenia w różnych pismach o niespełnianiu przez usługę ATOM odpowiednich przepisów jest po prostu fałszywe (a dodatkowo nie jest poparte żadnymi wyjaśnieniami ani argumentami, co ponownie każe się zastanowić nad intencjami oraz poziomem wiedzy merytorycznej osoby skarżącej).

O faktycznej poprawności usługi i udostepnianego w niej zbioru APP można się przekonać samodzielnie przy pomocy dowolnej przeglądarki ATOM jak np. narzędzie https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/atomExplorer udostępniane przez GUGiK (lub wtyczka INSPIRE Atom Client dla programu QGIS).

Opis korzystania z usługi ATOM w narzędziu GUGiK:
 • adres usługi ATOM dla zbiorów APP to https://mpzp.igeomap.pl/atom
 • adres ten należy wkleić w polu Feed URL i kliknąć Otwórz Feed
 • po dodaniu adresu usługi wyświetlona zostanie lista dostępnych gmin  (rys. 1)
 • po wybraniu gminy (np. Chociwel) należy przyciskiem pobrać informacje o dostępnych paczkach danych
 • w kolejnym kroku należy kliknąć przycisk Pobierz plik, co spowoduje zapisanie pliku w formacie GML  (rys. 2)
 • pobrany na dysk plik można następnie zwalidować przy pomocy opcji zbiór danych APP w oficjalnym walidatorze APP udostępnionym na stronie rządowej https://aplikacje.gov.pl/app/gov_xml_validator/ (rys. 3)
rys. 1 rys. 2 rys. 3


[1] https://www.geoportal.gov.pl/usluga-pobierania-atom

wtorek, 23 sierpnia 2022

Tereny zwiększonego zagrożenia powodziowego również w Geoportal3D.pl

Do serwisu geoportal3d.pl, który jest rozszerzeniem technologii polska.e-mapa.net dodana została nowa warstwa informacyjna. W sekcji warstw pojawiła się pozycja "zagrożenie powodziowe", która odzwierciedla zasięgi obszarów wyznaczonych na mapach zagrożenia powodziowego dla wody odpowiednio 10-letniej, 100-letniej i 500-letniej.

Prezentacja tych treści w oparciu o wizualizację 3D ułatwia szersze spojrzenie na zasięgi wyznaczonych obszarów, gdyż prezentowane dane nałożone są na numeryczny model terenu.


czwartek, 18 sierpnia 2022

Raport dla działki w zakresie archiwalnych ortofotmap

W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy dla Państwa nową komercyjną usługę umożliwiającą automatyczne wygenerowanie raportu zawierającego prezentację wybranej działki na tle ortofotomap pochodzących z różnych lat. Raport pozwala każdemu użytkownikowi w prosty sposób uzyskać wiedzę historyczną na temat obszaru wskazanej działki w zakresie pokrycia terenu i zabudowy dzięki wykorzystaniu zdjęć lotniczych wykonywanych i przetwarzanych w ortofotomapę na przestrzeni lat.
 
Użytkownik po wskazaniu działki może też zdecydować o wybraniu do raportu swoich pozycji spośród dostępnych roczników. Uzyskany raport może być zapisany do pliku PDF wraz kodem QR pozwalającym lokalizować działkę w portalu polska.e-mapa.net zarówno w wersji desktopowej jak i mobilnej.
 
 
Przykładowy raport dostępny jest tutaj. W przypadku chęci generowania wielu raportów użytkownik może również wykupić abonament na stronie smartsdi.pl.

Dalsze działania pewnej pracowni urbanistycznej piszącej do gmin

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji  dotyczących wezwań lub ponownych wezwań do usunięcia naruszenia prawa osoba składająca te wnioski w niektórych przypadkach kieruje "Skargi do WSA" za pośrednictwem gminy.

Treść merytoryczna skarg nieco się różni, ale główny zarzut niezależnie od terminów i treści odpowiedzi dotyczy cały czas kwestii udostępniania zbioru GML APP:

Wraz ze skargą skarżący załącza często wezwania i odpowiedzi na wezwania, których udzieliła gmina zgodnie z wyjaśnieniami we wcześniejszych postach: wpis 1 i wpis 2.

Komentarz:

1) Wójt/Burmistrz w żadnej z odpowiedzi nie potwierdza naruszenia prawa, a wyjaśnia jakie możliwości techniczne ma usługa pobierania w standardzie WFS w kontekście wskazanych przepisów o czym skarżący doskonale wie. Zatem treść skargi i uzasadnienie leża jedynie w zakresie domysłów skarżącego. Podobna wartość prawną ma załączana opinia informatyczna. Dodatkowo już w pierwszej odpowiedzi wnioskodawca otrzymał wskazanie, gdzie znajdzie kompletny zbiór APP.

Mając jednak na względzie celowe świadome działanie wnioskodawcy podjęto decyzję o uruchomieniu dodatkowej usługi pobierania w standardzie ATOM. Tutaj skarżący nie ma podstaw do zarzucenia uchybień. Znalazł jednak inny powód do zaczepienia, gdyż wskazuje, że usługa ATOM nie figuruje w EZiUDP. Informujemy, że aktualizacja dodająca usługę ATOM do EZiUDP na podstawie posiadanych upoważnień została przekazana do GUGIK w dniu 4 sierpnia 2022r. Adresy są już widoczne, być może wynika to z liczności przekazanych zmian, które dotyczą znacznej części gmin. W tym wypadku ani gmina, ani firma Geo-System nie ma wpływu na czas aktualizacji EZiUDP po zgłoszeniu zmian.

Uwaga: jeśli dla Państwa jednostki nie widzicie w https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp wpisu z usługą ATOM jak niżej:

prosimy o kontakt z naszą firmą celem wyjaśnienia sytuacji.

Powtarzają się też sytuacje, gdzie skarżący wskazuje gminom jako wzór wadliwe rozwiązanie dostarczone kilku gminom, w którym usługa WFS zwraca obiekty:

 • app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego,
 • app:DokumentFormalny (dokumentUchwalajacy).

Nic bardziej mylnego! Wymienione wyżej rozwiązanie jest niezgodne z prawem, gdyż udostępniany GML nie jest zgodny ze schematem - jest to zrzut analogiczny w zakresie podstaw prawnych,  które przytacza wnioskodawca. Wyżej wymienione obiekty zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML APP nie mogą mieć reprezentacji geometrycznej! Zbliżony temat był już przedmiotem analizy w czerwcu w sekcji 4. przykład z życia - tutaj.

2) Sugerujemy wstrzemięźliwe zachowanie jeśli chodzi o przygotowanie odpowiedzi. Jeśli skarga dotyczy cały czas udostępnienia zbioru GML APP poprzez usługę pobierania to w zakresie odpowiedzi merytorycznej właściwe jest wykorzystanie poniższego fragmentu:

W odpowiedzi na skargę informujemy, że wójt/burmistrz prawidłowo wykonuje powierzone prawem obowiązki i nie ma miejsce naruszenie przepisów prawa. Zbiór GML APP zgodny ze schematem aplikacyjnym udostępniany jest poprzez usługę pobierania ATOM dostępną pod adresem: https://mpzp.igeomap.pl/atom/. 

Adres usługi jest zgodnie z przepisami prawa ujawniony w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych.

Usługa ATOM to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie. Szczegółowe informacje na temat profilu usług ATOM dostępne są w dokumencie Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services pod adresem: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/Technical_Guidance_Download_Services_v3.1.pdf.

Jednym z popularnych programów do wykorzystanie tej usługi jest m.in aplikacja GUGIK: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/atomExplorer/ umożliwiająca wczytanie usługi i pobranie zbioru dla naszej jednostki."

uwaga, niektóre skargi zawierają jeszcze element dotyczący legendy, wtedy należy również wykorzystać:

Informuję, że w usłudze przeglądania działa poprawnie zapytanie GetLegendGraphics dla wybranych warstw podanych w GetCapabilities usługi. Ponadto usługa prezentuje m.in. rysunki planów miejscowych, dla których istnieją indywidualne legendy. Legendy te są dla Państwa dostępne w usłudze  w ramach warstwy AktPlanowaniaPrzestrzennego.MPZP lub bezpośrednio w zbiorach GML APP"

Jeśli w Państwa skardze występują inne elementy należy je przeanalizować, aby odpowiedź również je uwzględniała.wtorek, 16 sierpnia 2022

Nowości w wykorzystaniu markera w e-mapa.net

W dniu dzisiejszym dodaliśmy do wszystkich portali w technologii e-mapa.net nowe funkcje rozszerzające wykorzystanie markera w oznaczaniu obszarów.

Pierwszą funkcją jest możliwość wygenerowania własnej etykiety do markera, co ułatwi prezentowanie na wydrukach i np. prezentacjach on-line wybranych obszarów o charakterze tymczasowym. System umożliwia wpisanie własnego tekstu, który wyświetli się na mapie. Ewentualnie na życzenie użytkownika system może automatycznie wpisać w etykietę powierzchnię geometryczną obszaru.

W tym miejscu chcemy przypomnieć użytkownikom, że dla uatrakcyjnienia prezentacji marker może mieć zmienioną prezentację graficzną w zależności od potrzeb, co ukazano na ilustracji - wystarczy rozwinąć menu "Styl wyświetlania" i wybrać oczekiwane parametry.

Drugą funkcją związaną z markerem wprowadzoną dziś do systemu jest wykorzystanie markera do oznaczania terenów z wykorzystaniem funkcji "Selekcja wielu obiektów".

Dotychczas możliwe było dodanie jedynie obiektów aktywnych takich jak działka czy obiekt POI. Obecnie również utworzony marker może być dodany do selekcji i zapamiętany wraz z wyborem koloru prezentacji.

czwartek, 11 sierpnia 2022

Nowe funkcje w Moje Nieruchomości

    W dniu dzisiejszym dodaliśmy oczekiwane przez użytkowników ułatwienie w zarządzaniu wieloma działkami, a mianowicie zarządzania grupą działek wydzieloną według kryteriów użytkownika. Nowa funkcja daje możliwość ustawienie koloru dla wybranych działek. Wybór działek odbywa się przez zaznaczanie pola w kształcie kwadratu przed odpowiednim identyfikatorem działki.

    Dla wybranych działek z menu dostępnego pod ikoną oznaczoną "..." (trzy kropki) wybieramy pozycję  "Ustaw kolor dla zaznaczonych" i ustawiamy wybrany kolor. W efekcie wybrane działki będą prezentowane w wybranym kolorze. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla użytkowników zarządzających znaczną liczbą działek.

Inną z dodanych funkcjonalności jest możliwość automatycznego wygenerować linku z parametrem ParcelForSale, o którym szerzej pisaliśmy już na blogu: https://geo-system.blogspot.com/2022/08/nowy-parametr-wywoania-serwisu-polskae.html


wtorek, 9 sierpnia 2022

Informacja dla wykonawców geodezyjnych - ASG

W związku z procedowaniem  ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego istotną zmianą dla wykonawców geodezyjnych będzie likwidacja opłat za ASG-EUPOS. Wynika to wprost z art. 16 wymienionej ustawy.


Jak informuje były Główny Geodeta Kraju, Waldemar Izdebski na blogu: https://waldemarizdebski.blogspot.com/2022/08/komentarz-do-zniesienie-opat-za.html jest szansa, że zmiany wejdą w życie już od połowy września.

czwartek, 4 sierpnia 2022

Nowy parametr wywołania serwisu polska.e-mapa.net

    W serwisie polska.e-mapa.net dodano nowy parametr wywołania ParcelsForSale, który służy do przekazania wielu identyfikatorów działek, które będą wyróżnione po uruchomieniu serwisu.


 Efekt uzyskuje się podając identyfikatory działek w wywołaniu np.:

https://polska.e-mapa.net/?ParcelsForSale=320202_4.0003.1318,320202_4.0003.1319,320202_4.0003.1314

    Nowa funkcjonalność jest całkowicie bezpłatna dla dowolnych zastosowań i doskonale nadaje się do tworzenia linków w ofertach sprzedaży nieruchomości. Odbiorca takiego ogłoszenia klikając na link widzi całe otoczenie oferowanej do sprzedaży nieruchomości i może wykorzystać wszystkie narzędzia serwisu do przeanalizowania tego otoczenia pod kątem własnych zainteresowań.

Link można skonstruować poprzez menu BLOK. Należy najpierw wyszukać lub zaznaczyć (strzałką z mapy) działkę, a następnie "dodaj aktywny obiekt" z menu BLOK. Przed dodaniem obiektu można wybrać kolor, jaki będzie przypisany. Po zakończeniu dodawania działek należy kliknąć "Generuj link do działek".

 

    Jednym z ciekawszych możliwości ukazania zaznaczonych działek jest narzędzie umożliwiające wyświetlenie mapy 3D. Funkcja dostępna jest po kliknięciu prawym klawiszem myszy w obszar zainteresowania. Po wybraniu opcji 'Widok w Geoportal3D',  uruchomi się nowe okno z wizualizacją trójwymiarową, oglądanego w danej chwili obszaru.    

Więcej o wykorzystaniu wizualizacji 3D pisaliśmy 19 lipca 2022 r.


poniedziałek, 1 sierpnia 2022

Statystyki portali mapowych e-mapa w lipcu 2022 r.

1 sierpnia 2022 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali e-mapa.net. W ubiegłym miesiącu odnotowano zbliżony poziom odwiedzin co w czerwcu. Największą liczbę odsłon zanotował Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych polska.e-mapa.net, który odwiedzony został prawie 173 000 razy, co oznacza niewielki spadek w stosunku do poprzedniego okresu. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła 1,284 mln tj. ok. 15 tys. wizyt mniej.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:


Ponadto wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. W lipcu zanotowano 253 tys. odsłon - czyli ok. 14 tys. mniej niż w czerwcu.