wtorek, 23 sierpnia 2022

Tereny zwiększonego zagrożenia powodziowego również w Geoportal3D.pl

Do serwisu geoportal3d.pl, który jest rozszerzeniem technologii polska.e-mapa.net dodana została nowa warstwa informacyjna. W sekcji warstw pojawiła się pozycja "zagrożenie powodziowe", która odzwierciedla zasięgi obszarów wyznaczonych na mapach zagrożenia powodziowego dla wody odpowiednio 10-letniej, 100-letniej i 500-letniej.

Prezentacja tych treści w oparciu o wizualizację 3D ułatwia szersze spojrzenie na zasięgi wyznaczonych obszarów, gdyż prezentowane dane nałożone są na numeryczny model terenu.