piątek, 30 kwietnia 2021

Statystyki portali mapowych na koniec kwietnia 2021 r.

 W dniu 30 kwietnia 2021 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali mapowych w technologii e-mapa. Kwiecień odnotował nieco niższe wyniki niz rekordowy marzec, ale od wielu miesięcy obserwujemy systematyczny wzrost użytkowników tych portali, a największą liczbę odsłon ma "Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych" polska.e-mapa.net, który w kwietniu odwiedzony został ponad 233 000 razy. Wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:

 

Przypominamy, że w celu ujednolicenia statystyk z innymi geoportalami urzędowymi od marca 2019 wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. W kwietniu 2021 roku portale mapowe odwiedziło 364 tysięcy unikalnych użytkowników. Dane Google Analytics są gromadzone od marca 2019 roku.

 

Również dziś otrzymaliśmy informację, że technologia e-mapa.net została doceniona w konkursie GUGIK i otrzymała wyróżnienie w kategorii ogólnodostępnego serwisu internetowego umożliwiającego użytkownikom pobranie danych rastrowych GUGiK publikowanych przez usługi WCS z wykorzystaniem interfejsu graficznego. Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia.

 

Przypominamy również o wydarzeniach jakie miały miejsce w kwietniu:

środa, 28 kwietnia 2021

Zmiany w wyszukiwaniu prac geodezyjnych w portalach powiatowych e-mapa.net

Dla uproszczenia dostępu do informacji o pracach geodezyjnych rozpoczętych i zakończonych zmodyfikowaliśmy w portalach mapowych okno wyszukiwania zakresów prac geodezyjnych.

Okno szukania informacji jest dostępne w pozycji Funkcje specjalne > Szukanie zakresów prac geodezyjnych.

W wynikach wyszukiwania na liście znalezionych prac pojawiają się ikony:

  • lokalizacji zakresu (po kliknięciu powoduje powiększenie widoku mapy do wskazanego zakresu pracy),
  • informacji o pracy - nowe okno, które umożliwia uzyskanie informacji o wskazanej pracy geodezyjnej

W przypadku, gdy istnieje operat w formie elektronicznej dodatkowo pojawią się ikony:

  • podglądu operatu (możliwość przeglądania operatu strona po stronie),
  • zakupu operatu (tylko dla prac zgłoszonych przez 31 lipca 2020).

W najbliższym czasie udostępnione zostaną odświeżone narzędzia do pozyskiwania informacji o pracach geodezyjnych poprzez wskazanie na mapie.

 

piątek, 23 kwietnia 2021

PZP-1 za 2020 rok generowane automatycznie

Przypominamy, że wszystkie Gminy publikujące akty planowania przestrzennego w portalach mapowych e-mapa.net w technologiach iGeoplan lub iMPZP posiadają możliwość automatycznego generowania danych wymaganych do przekazania sprawozdania PZP-1 do GUS.

Aby wygenerować takie sprawozdanie należy po zalogowaniu do portalu mapowego przejść do zakładki Statystyki. Następnie wybieramy opcję poniżej - Raport MPZP dla GUS po czym klikamy Przygotuj dane. Po przygotowaniu ponownie wybieramy Raport MPZP dla GUS a następnie Generuj raport.

Zachęcamy do korzystania z tego udogodnienia.
 


czwartek, 15 kwietnia 2021

Nowe narzędzia do pobierania danych z usług GUGIK w portalach mapowych e-mapa.net

W ostatnim czasie do portali mapowych e-mapa.net została dodana opcja pobierania danych z usług sieciowych na podstawie wyznaczonego markera powierzchniowego.


W celu pobrania danych należy na portalu mapowym wyznaczyć obszar markera powierzchniowego. W oknie markera należy wybrać opcję Działania - Pobierz dane dla obszaru. Dane zostaną zapisane na dysku komputera - w zależności od rodzaju pobranych danych zapiszą się one w formacie XML (dane wektorowe z usług WFS) bądź też w formacie GEOTIFF (dane rastrowe z usług WCS). Można je otworzyć między innym za pomocą darmowego oprogramowania QGIS.

Na chwilę obecną dostępne są: 

  • granice gmin z PRG
  • granice obrębów ewidencyjnych z PRG
  • rastry ortofotomapy z usługi WCS
  • rastry numerycznego modelu terenu z usługi WCS
  • Granice MPZP z usługi zbiorczej z wdrożeń Geo-System

wtorek, 13 kwietnia 2021

Ponad 700.000 prac geodezyjnych w ePODGIK

W kwietniu bieżącego roku została przekroczona liczba 700.000 prac geodezyjnych, które zgłoszono internetowo i dla których w sposób automatyczny zostały przygotowane materiały z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK firmy Geo-System Sp. z o.o.


Technologia iGeoMap/ePODGiK powstała 14 lat temu jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGIK i jest cały czas rozwijana i wyposażana w kolejne moduły usprawniające pracę ośrodków dokumentacji.

Najbardziej widocznym rozszerzeniem technologii ePODGIK jest moduł iGeoZUD do prowadzenia narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Niedawno przekroczona została liczba 19000 narad zautomatyzowanych. Ponadto powstały mechanizmy sprzedaży materiałów zasobu on-line, w tym również usług iGeoRCiWN.

W ramach obsługi prac w technologii ePODGIK geodeci otrzymują materiały już po kilku minutach od zgłoszenia i opłacenia pracy. Funkcjonalność dostępna w sposób ciągły jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

W chwili obecnej we wszystkich ośrodkach średni udział procentowy prac elektronicznych przekroczył już 94%, a w ośrodku w Wołominie osiągnął 100%. Procent zgłaszanych prac elektronicznie w poszczególnych powiatach przedstawiono na wykresie.

W serwisie ePODGIK zarejestrowanych jest aktualnie 2826 firm geodezyjnych i 2683 geodetów uprawnionych z całej Polski.

czwartek, 1 kwietnia 2021

[Zakończone] Niedostepność portali e-mapa.net

[Aktualizacja 15:30]
 
Informujemy, że wykonano wszystkie prace serwisowe i wymieniono wadliwe urzązenie sieciowe.
Wszystkie usługi zostały przywrócone do działania.