czwartek, 18 sierpnia 2022

Raport dla działki w zakresie archiwalnych ortofotmap

W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy dla Państwa nową komercyjną usługę umożliwiającą automatyczne wygenerowanie raportu zawierającego prezentację wybranej działki na tle ortofotomap pochodzących z różnych lat. Raport pozwala każdemu użytkownikowi w prosty sposób uzyskać wiedzę historyczną na temat obszaru wskazanej działki w zakresie pokrycia terenu i zabudowy dzięki wykorzystaniu zdjęć lotniczych wykonywanych i przetwarzanych w ortofotomapę na przestrzeni lat.
 
Użytkownik po wskazaniu działki może też zdecydować o wybraniu do raportu swoich pozycji spośród dostępnych roczników. Uzyskany raport może być zapisany do pliku PDF wraz kodem QR pozwalającym lokalizować działkę w portalu polska.e-mapa.net zarówno w wersji desktopowej jak i mobilnej.
 
 
Przykładowy raport dostępny jest tutaj. W przypadku chęci generowania wielu raportów użytkownik może również wykupić abonament na stronie smartsdi.pl.

Dalsze działania pewnej pracowni urbanistycznej piszącej do gmin

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji  dotyczących wezwań lub ponownych wezwań do usunięcia naruszenia prawa osoba składająca te wnioski w niektórych przypadkach kieruje "Skargi do WSA" za pośrednictwem gminy.

Treść merytoryczna skarg nieco się różni, ale główny zarzut niezależnie od terminów i treści odpowiedzi dotyczy cały czas kwestii udostępniania zbioru GML APP:

Wraz ze skargą skarżący załącza często wezwania i odpowiedzi na wezwania, których udzieliła gmina zgodnie z wyjaśnieniami we wcześniejszych postach: wpis 1 i wpis 2.

Komentarz:

1) Wójt/Burmistrz w żadnej z odpowiedzi nie potwierdza naruszenia prawa, a wyjaśnia jakie możliwości techniczne ma usługa pobierania w standardzie WFS w kontekście wskazanych przepisów o czym skarżący doskonale wie. Zatem treść skargi i uzasadnienie leża jedynie w zakresie domysłów skarżącego. Podobna wartość prawną ma załączana opinia informatyczna. Dodatkowo już w pierwszej odpowiedzi wnioskodawca otrzymał wskazanie, gdzie znajdzie kompletny zbiór APP.

Mając jednak na względzie celowe świadome działanie wnioskodawcy podjęto decyzję o uruchomieniu dodatkowej usługi pobierania w standardzie ATOM. Tutaj skarżący nie ma podstaw do zarzucenia uchybień. Znalazł jednak inny powód do zaczepienia, gdyż wskazuje, że usługa ATOM nie figuruje w EZiUDP. Informujemy, że aktualizacja dodająca usługę ATOM do EZiUDP na podstawie posiadanych upoważnień została przekazana do GUGIK w dniu 4 sierpnia 2022r. Adresy są już widoczne, być może wynika to z liczności przekazanych zmian, które dotyczą znacznej części gmin. W tym wypadku ani gmina, ani firma Geo-System nie ma wpływu na czas aktualizacji EZiUDP po zgłoszeniu zmian.

Uwaga: jeśli dla Państwa jednostki nie widzicie w https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp wpisu z usługą ATOM jak niżej:

prosimy o kontakt z naszą firmą celem wyjaśnienia sytuacji.

Powtarzają się też sytuacje, gdzie skarżący wskazuje gminom jako wzór wadliwe rozwiązanie dostarczone kilku gminom, w którym usługa WFS zwraca obiekty:

  • app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego,
  • app:DokumentFormalny (dokumentUchwalajacy).

Nic bardziej mylnego! Wymienione wyżej rozwiązanie jest niezgodne z prawem, gdyż udostępniany GML nie jest zgodny ze schematem - jest to zrzut analogiczny w zakresie podstaw prawnych,  które przytacza wnioskodawca. Wyżej wymienione obiekty zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML APP nie mogą mieć reprezentacji geometrycznej! Zbliżony temat był już przedmiotem analizy w czerwcu w sekcji 4. przykład z życia - tutaj.

2) Sugerujemy wstrzemięźliwe zachowanie jeśli chodzi o przygotowanie odpowiedzi. Jeśli skarga dotyczy cały czas udostępnienia zbioru GML APP poprzez usługę pobierania to w zakresie odpowiedzi merytorycznej właściwe jest wykorzystanie poniższego fragmentu:

W odpowiedzi na skargę informujemy, że wójt/burmistrz prawidłowo wykonuje powierzone prawem obowiązki i nie ma miejsce naruszenie przepisów prawa. Zbiór GML APP zgodny ze schematem aplikacyjnym udostępniany jest poprzez usługę pobierania ATOM dostępną pod adresem: https://mpzp.igeomap.pl/atom/. 

Adres usługi jest zgodnie z przepisami prawa ujawniony w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych.

Usługa ATOM to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie. Szczegółowe informacje na temat profilu usług ATOM dostępne są w dokumencie Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services pod adresem: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/Technical_Guidance_Download_Services_v3.1.pdf.

Jednym z popularnych programów do wykorzystanie tej usługi jest m.in aplikacja GUGIK: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/atomExplorer/ umożliwiająca wczytanie usługi i pobranie zbioru dla naszej jednostki."

uwaga, niektóre skargi zawierają jeszcze element dotyczący legendy, wtedy należy również wykorzystać:

Informuję, że w usłudze przeglądania działa poprawnie zapytanie GetLegendGraphics dla wybranych warstw podanych w GetCapabilities usługi. Ponadto usługa prezentuje m.in. rysunki planów miejscowych, dla których istnieją indywidualne legendy. Legendy te są dla Państwa dostępne w usłudze  w ramach warstwy AktPlanowaniaPrzestrzennego.MPZP lub bezpośrednio w zbiorach GML APP"

Jeśli w Państwa skardze występują inne elementy należy je przeanalizować, aby odpowiedź również je uwzględniała.wtorek, 16 sierpnia 2022

Nowości w wykorzystaniu markera w e-mapa.net

W dniu dzisiejszym dodaliśmy do wszystkich portali w technologii e-mapa.net nowe funkcje rozszerzające wykorzystanie markera w oznaczaniu obszarów.

Pierwszą funkcją jest możliwość wygenerowania własnej etykiety do markera, co ułatwi prezentowanie na wydrukach i np. prezentacjach on-line wybranych obszarów o charakterze tymczasowym. System umożliwia wpisanie własnego tekstu, który wyświetli się na mapie. Ewentualnie na życzenie użytkownika system może automatycznie wpisać w etykietę powierzchnię geometryczną obszaru.

W tym miejscu chcemy przypomnieć użytkownikom, że dla uatrakcyjnienia prezentacji marker może mieć zmienioną prezentację graficzną w zależności od potrzeb, co ukazano na ilustracji - wystarczy rozwinąć menu "Styl wyświetlania" i wybrać oczekiwane parametry.

Drugą funkcją związaną z markerem wprowadzoną dziś do systemu jest wykorzystanie markera do oznaczania terenów z wykorzystaniem funkcji "Selekcja wielu obiektów".

Dotychczas możliwe było dodanie jedynie obiektów aktywnych takich jak działka czy obiekt POI. Obecnie również utworzony marker może być dodany do selekcji i zapamiętany wraz z wyborem koloru prezentacji.

czwartek, 11 sierpnia 2022

Nowe funkcje w Moje Nieruchomości

    W dniu dzisiejszym dodaliśmy oczekiwane przez użytkowników ułatwienie w zarządzaniu wieloma działkami, a mianowicie zarządzania grupą działek wydzieloną według kryteriów użytkownika. Nowa funkcja daje możliwość ustawienie koloru dla wybranych działek. Wybór działek odbywa się przez zaznaczanie pola w kształcie kwadratu przed odpowiednim identyfikatorem działki.

    Dla wybranych działek z menu dostępnego pod ikoną oznaczoną "..." (trzy kropki) wybieramy pozycję  "Ustaw kolor dla zaznaczonych" i ustawiamy wybrany kolor. W efekcie wybrane działki będą prezentowane w wybranym kolorze. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla użytkowników zarządzających znaczną liczbą działek.

Inną z dodanych funkcjonalności jest możliwość automatycznego wygenerować linku z parametrem ParcelForSale, o którym szerzej pisaliśmy już na blogu: https://geo-system.blogspot.com/2022/08/nowy-parametr-wywoania-serwisu-polskae.html


wtorek, 9 sierpnia 2022

Informacja dla wykonawców geodezyjnych - ASG

W związku z procedowaniem  ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego istotną zmianą dla wykonawców geodezyjnych będzie likwidacja opłat za ASG-EUPOS. Wynika to wprost z art. 16 wymienionej ustawy.


Jak informuje były Główny Geodeta Kraju, Waldemar Izdebski na blogu: https://waldemarizdebski.blogspot.com/2022/08/komentarz-do-zniesienie-opat-za.html jest szansa, że zmiany wejdą w życie już od połowy września.

czwartek, 4 sierpnia 2022

Nowy parametr wywołania serwisu polska.e-mapa.net

    W serwisie polska.e-mapa.net dodano nowy parametr wywołania ParcelsForSale, który służy do przekazania wielu identyfikatorów działek, które będą wyróżnione po uruchomieniu serwisu.


 Efekt uzyskuje się podając identyfikatory działek w wywołaniu np.:

https://polska.e-mapa.net/?ParcelsForSale=320202_4.0003.1318,320202_4.0003.1319,320202_4.0003.1314

    Nowa funkcjonalność jest całkowicie bezpłatna dla dowolnych zastosowań i doskonale nadaje się do tworzenia linków w ofertach sprzedaży nieruchomości. Odbiorca takiego ogłoszenia klikając na link widzi całe otoczenie oferowanej do sprzedaży nieruchomości i może wykorzystać wszystkie narzędzia serwisu do przeanalizowania tego otoczenia pod kątem własnych zainteresowań.

Link można skonstruować poprzez menu BLOK. Należy najpierw wyszukać lub zaznaczyć (strzałką z mapy) działkę, a następnie "dodaj aktywny obiekt" z menu BLOK. Przed dodaniem obiektu można wybrać kolor, jaki będzie przypisany. Po zakończeniu dodawania działek należy kliknąć "Generuj link do działek".

 

    Jednym z ciekawszych możliwości ukazania zaznaczonych działek jest narzędzie umożliwiające wyświetlenie mapy 3D. Funkcja dostępna jest po kliknięciu prawym klawiszem myszy w obszar zainteresowania. Po wybraniu opcji 'Widok w Geoportal3D',  uruchomi się nowe okno z wizualizacją trójwymiarową, oglądanego w danej chwili obszaru.    

Więcej o wykorzystaniu wizualizacji 3D pisaliśmy 19 lipca 2022 r.


poniedziałek, 1 sierpnia 2022

Statystyki portali mapowych e-mapa w lipcu 2022 r.

1 sierpnia 2022 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali e-mapa.net. W ubiegłym miesiącu odnotowano zbliżony poziom odwiedzin co w czerwcu. Największą liczbę odsłon zanotował Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych polska.e-mapa.net, który odwiedzony został prawie 173 000 razy, co oznacza niewielki spadek w stosunku do poprzedniego okresu. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła 1,284 mln tj. ok. 15 tys. wizyt mniej.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:


Ponadto wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. W lipcu zanotowano 253 tys. odsłon - czyli ok. 14 tys. mniej niż w czerwcu.