piątek, 28 grudnia 2012

Podsumowanie rozwoju systemu iMPA w 2012 roku.

Uruchomiony dziś (28 grudnia) serwis dla gminy Stegna  jest 400 wdrożeniem systemu iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych).
Tym samym w województwie pomorskim niemal 40% gmin posiada numeryczne bazy adresowe. Procentowy udział gmin we wiodących województwach przedstawia wykres:
W sumie w roku 2012 wdrożono 250 serwisów iMPA. Na każde wdrożenie składa się również archiwizacja i przeniesienie rejestrów analogowych do bazy danych, weryfikacja oraz istotne kontrole spójności baz. Ponadto każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii eGmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy.
We wszystkich funkcjonujących bazach systemu iMPA znajduje obecnie ok. 1,5 mln punktów adresowych oraz ponad 56 tys. nazwanych ulic. Liczbę wdrożeń na przestrzeni lat pokazuje wykres poniżej:
W ciągu roku 2012 użytkownicy systemu iMPA wprowadzili z jego użyciem ponad 13.000 nowych adresów, o których automatycznie informowane są wskazane jednostki, w tym odpowiednie wojewódzkie urzędy statystyczne oraz starostwa powiatowe.
Firma Geo-System otrzymała również nagrodę Inspirująca Firma w konkursie Krajowych Liderów Innowacji i Rozwoju 2012 za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu telekomunikacji i IT, których istotnym elementem jest system iMPA i eGmina.

piątek, 14 grudnia 2012

Gmina Wasilków z Geoportalem i numeryczną bazą adresową

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (14 grudnia 2012r.) serwis dla gminy Wasilków (http://wasilkow.e-mapa.net/) jest 390 wdrożeniem systemu eGmina z modułem iMPA. Na portalu publicznym prezentowane są informacje z zakresu numeracji adresowej, zagospodarowania przestrzennego, oferty inwestycyjnej miasta oraz inne obiekty o charakterze informacyjnym.

Gmina Wasilków jest kolejną jednostką w województwie podlaskim posiadającą kompletną numeryczną bazę adresową. Od początku roku system wdrożono już w 240 gminach i miastach.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

czwartek, 13 grudnia 2012

Geo-System z tytułem "Inspirującej firmy"

W dniu 11.12.2012r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie ogłoszono wyniki regionalne V edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2012. Wśród laureatów znalazła się firma Geo-System Sp. z o.o., która uzyskała tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 w kategorii: "Inspirująca firma".
Jest to nowa kategoria wyróżniająca innowacyjne firmy wdrażające rozwiązania z zakresu telekomunikacji i IT. Jednym z istotnych kryteriów była ocena dynamicznego rozwoju wdrażania systemów teleinformatycznych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym systemu eGmina z modułem do prowadzenia numeracji adresowej (iMPA – internetowy Manager Punktów Adresowych) – szczegóły nt. wdrożeń znajdują się na stronie www.punktyadresowe.pl

poniedziałek, 10 grudnia 2012

Warszawskie eInwestycje nagrodzone

Miło nam poinformować, że Związek Miast Polskich przyznał m. st. Warszawie nagrodę za koordynację inwestycji.
Niewątpliwie do dobrej koordynacji inwestycji oprócz zaangażowania pracowników Biura Koordynacji i Remontów w Pasie Drogowym przyczyniły się opracowane przez naszą firmę dwa serwisy e-inwestycje oraz infoulice. Pierwszy z serwisów służy pracownikom do prac związanych z koordynacją inwestycji a drugi mieszkańcom, z którego mogą dowiedzieć się o bieżących utrudnieniach w mieście. Serwis dla mieszkańców dostępny jest pod adresem: www.infoulice.um.warszawa.pl

Link do informacji w portalu Gazeta.pl

czwartek, 6 grudnia 2012

Miasto Siedlce z Geoportalem i numeryczną bazą adresową

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (6 grudnia 2012r.) serwis dla miasta Siedlce (http://msiedlce.e-mapa.net/) jest 380 wdrożeniem systemu eGmina z modułem iMPA.. Na portalu publicznym prezentowane są informacje z zakresu numeracji adresowej, zagospodarowania przestrzennego, oferty inwestycyjnej miasta oraz inne obiekty o charakterze informacyjnym.
Miasto Siedlce jest kolejną jednostką w województwie mazowieckim posiadającą kompletną numeryczną bazę adresową co stanowi już jedną czwartą województwa. Od początku roku system wdrożono już w 230 ginach i miastach.
Procentowy udział gmin we wiodących województwach przedstawia wykres:
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

wtorek, 27 listopada 2012

Wszystkie gminy powiatu rawskiego wdrożyły eGmina&iMPA

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (27 listopada 2012r.) serwis dla miasta Rawa Mazowiecka jest 370 wdrożeniem systemu iMPA. Tym samym już wszystkie gminy powiatu rawskiego prowadzą numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych).
Powiat rawski jest jedenastym powiatem posiadającym kompletną numeryczną bazę adresową dla wszystkich gmin prowadzoną w systemie iMPA. Od początku roku system wdrożono już w 220 gminach i miastach.
Procentowy udział gmin we wiodących województwach przedstawia wykres:
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

czwartek, 22 listopada 2012

Ruszyło zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGIK w powiecie szamotulskim

W Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Szamotułach 22 listopada 2012r. w działających dotychczas systemie iGeoMap uruchomiono obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych przez internet w technologii iGeoMap/ePODGiK.
W województwie wielkopolskim taka technologia z powodzeniem funkcjonuje już w powiecie poznańskim od 25 lutego 2009 roku, gdzie obecnie ponad 70% prac jest zgłaszanych z wykorzystaniem Internetu oraz od miesiąca w powiecie pilskim. W Polsce technologia wdrożona jest łącznie w 13 powiatach, a do tej pory zgłoszono przy jej użyciu i przygotowano automatycznie materiały dla prawie 173.000 prac geodezyjnych, z czego aż 50.000 od początku roku 2012. Rozkład zgłoszonych prac we wszystkich powiatach wykorzystujących technologię iGeoMap/ePODGIK przedstawiono na poniższym wykresie.
Aktualnie w serwisie zarejestrowanych jest 1318 firm geodezyjnych oraz 1648 geodetów uprawnionych.
Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia materiały do pracy przygotowywane są automatycznie przez pracujące w Ośrodku Dokumentacji oprogramowanie GEO-MAP.
Jednocześnie dla mieszkańców powiatu dostępny jest powiatowy portal mapowy integrujący dane przestrzenne PODGIK (takie jak ewidencja gruntów i budynków) z danymi przestrzennymi gmin dotyczącymi głównie prowadzonej przez nie urzędowej numeracji adresowej. Istnienie kompletnej i aktualnej numeracji adresowej daje komfort korzystania z portalu oraz jest podstawą do automatyzacji wielu innych rejestrów związanych z informacją przestrzenną. Portal mapowy może być szeroko wykorzystywany przez różnego rodzaju służby, które w swej pracy potrzebują aktualnej numeracji adresowej z terenu całego powiatu.

piątek, 9 listopada 2012

GEO-MAP 10.00

Od 15 października 2012 dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.00.
 • w zapisie plików MAP wprowadzono sumy kontrolne służące do autoryzacji plików,
 • zlikwidowano ograniczenie długości atrybutów,
 • w związku z powyższymi modyfikacjami dokonano zmiany numeru formatu zapisu, obecnie pliki nie otworzą się w poprzednich wersjach oprogramowania,
 • wprowadzono kontrolę poprawności obiektów liniowych i powierzchniowych przed ich zapamiętaniem w bazie,
 • wprowadzono możliwość wydawania materiałów powykonawczych z sumami kontrolnymi wydanych plików,
 • rozbudowano funkcje kontrolne obiektów mapy zasadniczej,
 • przy wydawaniu operatów wprowadzono możliwość oddzielnego pakowania operatów,
 • wprowadzono zmiany w module GEO-RASTER,
 • wprowadzono zapis obiektów 5261 - rejon statystyczny do SWDE,
 • wprowadzono nowy kod obiektu 5295 - "służebność gruntowa"
 • wprowadzono możliwość podglądu plików Shapefile (SHP).
Ponieważ GEO-MAP od wersji 10.00 ma zmieniony format zapisu danych w związku z tym przed przekazaniem plików w nowym zapisie do PODGIK prosimy o upewnienie się czy dany PODGIK pracuje już w nowej wersji oprogramowania. Analogicznie jeśli PODGIK pracuje już w nowej wersji oprogramowania to wydawane pliki nie mogą być czytane w starszych wersjach programu.
Dział "Download"

poniedziałek, 29 października 2012

360 iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (29 października 2012r.) serwis dla miasta i gminy Kamień Pomorski (http://kamienpomorski.e-mapa.net)jest 360 wdrożeniem systemu iMPA. Tym samym już wszystkie gminy powiatu kamieńskiego prowadzą numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów Adresowych).


Powiat kamieński jest dziesiątym powiatem posiadającym kompletną numeryczną bazę adresową dla wszystkich gmin prowadzoną w systemie iMPA. Jednocześnie jest kolejnym wdrożeniem w województwie zachodniopomorskim, które jest zdecydowanym liderem w liczbie gmin korzystających z iMPA. Procentowy udział gmin we wiodących województwach przedstawia wykres.


 
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

czwartek, 25 października 2012

Ruszył serwis iGeoMap/ePODGIK w powiecie pilskim

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile 25 października 2012r. uruchomiono obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych przez internet w technologii iGeoMap/ePODGiK.
W województwie wielkopolskim taka technologia z powodzeniem funkcjonuje już w powiecie poznańskim od 25 lutego 2009 roku, gdzie obecnie ponad 70% prac jest zgłaszanych z wykorzystaniem Internetu. W Polsce technologia wdrożona jest w 12 powiatach, a do tej pory zgłoszono przy jej użyciu i przygotowano automatycznie materiały dla prawie 170.000 prac geodezyjnych. Rozkład zgłoszonych prac we wszystkich powiatach wykorzystujących technologię iGeoMap/ePODGIK przedstawiono na poniższym wykresie.
Aktualnie w serwisie zarejestrowanych jest 1286 firm geodezyjnych oraz 1623 geodetów uprawnionych.
Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia materiały do pracy przygotowywane są automatycznie przez pracujące w Ośrodku Dokumentacji oprogramowanie GEO-MAP.
Jednocześnie dla mieszkańców powiatu uruchomiono powiatowy portal mapowy integrujący dane przestrzenne PODGIK (takie jak ewidencja gruntów i budynków) z danymi przestrzennymi gmin dotyczącymi głównie prowadzonej przez nie urzędowej numeracji adresowej. Istnienie kompletnej i aktualnej numeracji adresowej daje komfort korzystania z portalu oraz jest podstawą do automatyzacji wielu innych rejestrów związanych z informacją przestrzenną. Portal mapowy może być szeroko wykorzystywany przez różnego rodzaju służby, które w swej pracy potrzebują aktualnej numeracji adresowej z terenu całego powiatu.

piątek, 12 października 2012

350 iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (12 października 2012r.) serwis dla miasta i gminy Kruszwica jest 350 wdrożeniem serwisu iMPA.
Jest to jednocześnie 6 wdrożenie serwisu w województwie kujawsko-pomorskim. Dotychczas najwięcej wdrożeń zrealizowano w województwie mazowieckim – 76. We wszystkich bazach znajduje się ponad 1 mln 327 tys. punktów adresowych oraz 52 tys. ulic.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

czwartek, 27 września 2012

340 iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (27 września 2012r.) serwis dla miasta i gminy Jarocin jest 340 wdrożeniem serwisu iMPA.
Jest to jednocześnie 63 wdrożenie serwisu w województwie wielkopolskim. Tym samym niemal co trzecia gmina w tym województwie wykorzystuje już system eGmina z modułem iMPA. W województwie pomorskim jest to ponad 30% gmin, a w zachodniopomorskim jest to już 55% gmin.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

wtorek, 18 września 2012

330 iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (18 września 2012r.) serwis dla miasta Helu jest 330 wdrożeniem serwisu iMPA. Jest to jednocześnie 37 wdrożenie serwisu w województwie pomorskim. Tym samym prawie co trzecia gmina w tym województwie wykorzystuje już system eGmina z modułem iMPA. Natomiast w wiodącym województwie zachodniopomorskim jest to już 54% gmin.


Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

środa, 29 sierpnia 2012

320 iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (29 sierpnia 2012r.) serwis dla miasta Przasnysz jest 320 wdrożeniem serwisu iMPA.
Jest to jednocześnie 75 wdrożenie serwisu w województwie mazowieckim. Tym samym już blisko 25% gmin w tym województwie wykorzystuje system eGmina z modułem iMPA do prowadzenia urzędowego rejestru adresowego.
W wyniku współpracy z GUGiK adresy z każdego kolejnego wdrożenia iMPA są automatycznie widoczne w serwisie geoportal.gov.pl. Usługa jest dostępna poprzez wywołanie narzędzia Dodaj WMS/WMTS, a następnie wybranie z zakładki Serwisy predefiniowane pozycji Internetowy manager punktów adresowych zawartej w sekcji Serwisy inne.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy, m.in. ortofotomapy, dokumenty planistyczne (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), oferta inwestycyjna gminy. Numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest również do odpowiednich portali powiatowych.

środa, 22 sierpnia 2012

310 iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (22 sierpnia 2012r.) serwis dla gminy Wolin jest 310 wdrożeniem serwisu iMPA.
Jest to jednocześnie 53 wdrożenie serwisu w województwie zachodniopomorskim. Tym samym niemal połowa gmin w tym województwie wykorzystuje już system eGmina z modułem iMPA
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

czwartek, 9 sierpnia 2012

300 iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (9 sierpnia 2012r.) serwis dla gminy Stepnica jest 300 wdrożeniem serwisu iMPA.
Jest to jednocześnie 50 wdrożenie serwisu w województwie zachodniopomorskim. Tym samym niemal połowa gmin w tym województwie wykorzystuje już system eGmina z modułem iMPA.
Miło nam jest również poinformować, że w wyniku współpracy z GUGiK od 6 sierpnia 2012r. adresy z iMPA są już widoczne w serwisie geoportal.gov.pl. Usługa jest dostępna w poprzez wywołanie narzędzia Dodaj WMS/WMTS, a następnie wybranie z zakładki Serwisy predefiniowane pozycji Internetowy manager punktów adresowych zawartej w sekcji Serwisy inne.
Jednocześnie Od początku roku wykonano już 150 wdrożeń systemu eGmina z modułem iMPA. To tyle ile w sumie w trzech poprzednich latach (2009 – 13, 2010 – 30, 2011 – 97). Zależność przedstawia wykres:
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

wtorek, 31 lipca 2012

Powiat chełmski z numeryczna bazą adresową

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (31 lipca 2012r.) serwis dla gminy Dorohusk jest 290 wdrożeniem systemu iMPA. Tym samym już wszystkie gminy powiatu chełmskiego prowadzą numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych). Powiat chełmski jest już dziewiątym powiatem po białogardzkim, drawskim, pruszkowskim, ryskim, szamotulskim, warszawskim zachodnim, wołomińskim i wrzesińskim posiadający kompletną numeryczną bazę adresową dla wszystkich gmin prowadzoną w systemie iMPA. W portalu powiatowym www.chelmski.e-mapa.net włączono dodatkowo dane miasta Chełm, dzięki czemu obywatele w jednym miejscu mają dostęp do wszystkich gmin powiatu oraz miasta.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

piątek, 20 lipca 2012

Choroszcz jest 280 wdrożeniem systemu eGmina&iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu 20 lipca 2012r. serwis dla gminy Choroszcz jest 280 wdrożeniem systemu iMPA i jednocześnie pierwszym wdrożeniem w powiecie białostockim.
Najwięcej wdrożeń zrealizowano w województwie mazowieckim (73 lokalizacje), następne w kolejności są województwa wielkopolskie i zachodniopomorskie. W pięciu województwach liczba wdrożeń systemu iMPA w stosunku do liczby wszystkich miast i gmin przekroczyła 10%, co przedstawiono na załączonym wykresie.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

czwartek, 12 lipca 2012

Kłoczew jest 270 wdrożeniem systemu eGmina&iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (12 lipca 2012r.) serwis dla gminy Kłoczew jest 270 wdrożeniem systemu iMPA. Tym samym już wszystkie gminy powiatu ryckiego prowadzą numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych). Powiat rycki jest ósmym powiatem po białogardzkim, drawskim, pruszkowskim, szamotulskim, warszawskim zachodnim, wołomińskim i wrzesińskim posiadający kompletną numeryczną bazę adresową dla wszystkich gmin prowadzoną w systemie iMPA. Jednocześnie w województwie lubelskim funkcjonuje już ponad 30 wdrożeń systemu iMPA.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

piątek, 6 lipca 2012

Kazimierz Dolny jest 260 wdrożeniem systemu eGmina&iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (6 lipca 2012r.) serwis dla gminy Kazimierz Dolny jest 260 wdrożeniem systemu iMPA i kolejnym po Żyrzynie wdrożeniem w powiecie puławskim. Zdecydowanie w liczbie wdrożeń przoduje województwo mazowieckie (70 lokalizacji), potem są województwa wielkopolskie i zachodniopomorskie (odpowiednio 50 i 44 lokalizacje).
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych. System iMPA umożliwia również eksport w formacie GML, tym samym realizuje postanowienie § 10.1 ust 2 pkt a) rozporządzenia MAiC w sprawie EMUiA.

czwartek, 5 lipca 2012

150.000 prac geodezyjnych w ePODGiK

W dniu dzisiejszym została przekroczona liczba 150 000 prac geodezyjnych zgłoszonych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK firmy Geo-System Sp.z o.o..
System powstał 5 lat temu jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGIK i usprawnia obecnie pracę 11 ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Umożliwia wykonawcom geodezyjnym zgłoszenie pracy geodezyjnej przez Internet, a jednocześnie do tak zarejestrowanych prac automatyczne generuje materiały niezbędne do jej realizacji, które geodeci otrzymują już po kilku lub kilkunastu minutach od zgłoszenia. Funkcjonalność dostępna jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
Obecnie udział prac zgłoszonych elektronicznie i przetworzonych automatycznie we wszystkich zarejestrowanych pracach wynosi średnio 73%. Niezmiennie od dłuższego czasu prowadzi powiat szczecinecki, gdzie niemal 100% prac jest zgłaszanych i przygotowanych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK.
W ePODGiK zarejestrowanych jest 1200 firm geodezyjnych i 1583 geodetów uprawnionych. Najaktywniejsza firma zgłosiła z wykorzystaniem systemu ePODGiK niemal 6 tys. prac, drugie miejsce to ponad 3,6 tys. prac, natomiast trzecie to ponad 3,3 tys. prac geodezyjnych.

piątek, 29 czerwca 2012

Gmina Grunwald jest 250 wdrożeniem systemu iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (29 czerwca 2012r.) serwis dla gminy Grunwald jest 250 wdrożeniem systemu iMPA w kraju i pierwszym w województwie warmińsko-mazurskim. Tym samym już w każdym województwie funkcjonuje przynajmniej jedno wdrożenie iMPA. 
Z tej okazji strona internetowa www.punktyadresowe.pl została wzbogacona o kilka elementów poprawiających funkcjonalność i wspierających użytkowników aplikacji iMPA.

czwartek, 28 czerwca 2012

Uruchomienie serwisu www.rciwn.pl

W dniu 27 czerwca 2012r. uruchomiono serwis www.rciwn.pl służący do sprzedaży informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości z wykorzystaniem płatności internetowych. Pierwszym powiatem włączonym do serwisu jest powiat drawski. Dane udostępniane są na podstawie prowadzonego w starostwie systemu EGBV, w którym rejestrowane są również dane Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.
Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Bezpośrednio po opłaceniu zamówienia, użytkownik otrzymuje informacje z rejestru dotyczące transakcji dla wskazanej w zamówieniu jednostki ewidencyjnej.

wtorek, 26 czerwca 2012

Gmina Racławice jest 240 wdrożeniem systemu eGmina w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (26 czerwca 2012r.) Serwis dla gminy Racławice jest 240 wdrożeniem systemu iMPA w Polsce.
Obecnie we wszystkich bazach iMPA przechowywanych jest łącznie 1,14 mln punktów adresowych oraz ponad 63 tys. ulic posiadających nazwy.
Jednocześnie od dnia 18 czerwca system iMPA umożliwia eksport w formacie GML, tym samym realizuje postanowienie § 10.1 ust 2 pkt a) rozporządzenia MAiC w sprawie EMUiA.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

piątek, 15 czerwca 2012

Cały powiat szamotulski posiada numeryczną bazę adresowąUruchomiony w dniu dzisiejszym (15 czerwca 2012r.) Serwis dla gminy Duszniki (duszniki.e-mapa.net) jest 230 wdrożeniem systemu iMPA w Polsce, a jednocześnie ostatnim brakującym serwisem w powiecie szamotulskim. Tym samym już wszystkie gminy powiatu szamotulskiego prowadzą numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych). Powiat szamotulski jest siódmym powiatem po białogardzkim, drawskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim, wołomińskim i wrzesińskim posiadający kompletną numeryczną bazę adresową dla wszystkich gmin prowadzoną w systemie iMPA.
Powiatowy portal mapowy (http://szamotulski.e-mapa.net/) integruje bazy gminne w jedną całość, prezentuje je na tle danych ewidencyjnych oraz pozwala na wyszukiwanie adresów z całego powiatu. Dzięki temu można w prosty sposób lokalizować nieruchomości na tle powiatowych danych przestrzennych, tj. danych ewidencji gruntów i budynków, czy zdjęć lotniczych.
Dodatkowym atutem wdrożenia systemu teleinformatycznego jest stała aktualność bazy numerów adresowych – zmiana lub nadanie nowego adresu przez gminy zostaną automatycznie umieszczone na naszej mapie. Udostępnianie danych przestrzennych drogą internetową poprzez portal powiatowy może być wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. Aktualne adresy i ich przestrzenna identyfikacja mogą być wykorzystywane przez służby publiczne jak i każdego mieszkańca powiatu.

wtorek, 29 maja 2012

Cały powiat warszawski zachodni posiada numeryczna bazę adresową

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (29 maja 2012r.) Serwis dla gminy Izabelin jest 220 wdrożeniem systemu iMPA w Polsce. Tym samym wszystkie gminy powiatu prowadzą numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych). Jest to już kolejny powiat po białogardzkim, drawskim, pruszkowskim, wołomińskim i wrzesińskim posiadający kompletną numeryczną bazę adresową dla wszystkich gmin.
Powiatowy portal mapowy integruje bazy gminne w jedną całość, prezentuje je na tle danych ewidencyjnych oraz pozwala na wyszukiwanie adresów z całego powiatu. Dzięki temu można w prosty sposób lokalizować nieruchomości na tle powiatowych danych przestrzennych, tj. danych ewidencji gruntów i budynków, czy zdjęć lotniczych.
Dodatkowym atutem wdrożenia systemu teleinformatycznego jest stała aktualność bazy numerów adresowych – zmiana lub nadanie nowego adresu przez gminy zostaną automatycznie umieszczone na naszej mapie. Udostępnianie danych przestrzennych drogą internetową poprzez portal powiatowy może być wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. Aktualne adresy i ich przestrzenna identyfikacja mogą być wykorzystywane przez służby publiczne jak i każdego mieszkańca powiatu.

środa, 23 maja 2012

Powiat otwocki włączony do kw.info.pl

W dniu 23 maja 2012r. do serwisu kw.info.pl włączono powiat otwocki. Tym samym w serwisie przybyło ponad 150.000 nowych działek, co razem daje razem ok. 1,5 mln. działek dostępnych w serwisie. Jest to jednocześnie ostatni powiat z aglomeracji warszawskiej (z wyłączeniem m.st. Warszawy) oferujący taką usługę.
W powiecie otwockim na obszarach gmin wykorzystujących system iMPA do prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów istnieje również możliwość lokalizacji działek na podstawie adresu dzięki funkcji Ustaw mapę na adres.

piątek, 11 maja 2012

Białowieża posiada numeryczna bazę adresową

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (11 maja 2012r.) Serwis dla gminy Białowieża jest pierwszym wdrożeniem systemu iMPA w województwie podlaskim. Tym samy łączna liczba gmin i miast wykorzystujących system eGmina wzrosła do 210. Obecnie we wszystkich bazach iMPA przechowywanych jest łącznie niemal 1,1 mln punktów adresowych oraz ponad 61tys. ulic posiadających nazwy. Dotychczasowa statystyka ulic (ok. 130tys. pozycji) uwzględniała również drogi bez nazw.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych. 

piątek, 27 kwietnia 2012

Powiat białogardzki posiada jednolitą numeryczną bazę adresową


Dzięki uruchomieniu w dniu dzisiejszym (27 kwietnia 2012r.) serwisu dla gminy Karlino (http://karlino.e-mapa.net/) powiat białogardzki jest drugim, po powiecie drawskim, powiatem zachodniopomorskim posiadającym w pełni prowadzoną Ewidencję Miejscowości Ulic i Adresów we wszystkich gminach. Tym samym jest to 40 wdrożenie systemu iMPA w województwie zachodniopomorskim, co daje ponad 30% gmin. Łączna liczba serwisów w gminach wynosi 206.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

środa, 18 kwietnia 2012

200 tys. działek więcej w kw.info.pl

Dziś (18 kwietnia) do serwisu kw.info.pl, służącego do internetowego udostępniania numerów ksiąg wieczystych, włączono dwa kolejne powiaty – piaseczyński i chełmski.

Tym samym przybyło w nim ponad 200 tys. nowych działek, co razem daje już ponad 1,3 mln działek w 13 powiatach.

piątek, 30 marca 2012

Już 200 wdrożeń technologii eGmina+iMPA

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (30 marca 2012r.) Serwis dla gminy Cedynia jest 200 wdrożeniem systemu iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych) w Polsce. Tym samym w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2012 roku system został wdrożony w 50 gminach.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.
We wszystkich funkcjonujących bazach systemu iMPA znajduje obecnie ok. 1,1 mln punktów adresowych oraz 131 tys. ulic.

poniedziałek, 19 marca 2012

Już 190 wdrożeń systemu e-gmina+iMPA

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (19 marca) Serwis dla gminy Szemud jest 190 wdrożeniem systemu iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych) w Polsce. Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.
We wszystkich funkcjonujących bazach systemu iMPA znajduje obecnie ponad 1 mln punktów adresowych oraz 131 tys. ulic.

środa, 14 marca 2012

Powiaty szamotulski i świdwiński włączone do kw.info.pl

W dniu 14 marca 2012r. do serwisu kw.info.pl włączono powiaty szamotulski i świdwiński. Tym samym w serwisie przybyło ok. 100.000 nowych działek. W obu powiatach na obszarach gmin wykorzystujących system iMPA do prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów istnieje również możliwość lokalizacji działek na podstawie adresu dzięki funkcji Ustaw mapę na adres.

środa, 7 marca 2012

Ponad 1.000.000 punktów adresowych w bazach iMPA

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (7 marca) Serwis iMPA dla miasta Opole sprawił, że przekroczona została granicy miliona punktów adresowych zawartych w bazach iMPA. Statystyki wskazują, że jest to niemal 15% wszystkich punktów adresowych funkcjonujących w Polsce.
Najwięcej punktów adresowych zgromadzonych jest w bazie m.st. Warszawy, a następne, w kolejności co do liczby punktów, są bazy gmin Piaseczno oraz Grodzisk Mazowiecki.

środa, 15 lutego 2012

Wdrożenie technologii eGmina+iMPA w gminie Dobrzeń Wielki

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (15 lutego) Serwis dla gminy Dobrzeń Wielki (http://dobrzenwielki.e-mapa.net/) jest pierwszym wdrożeniem iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych) w województwie opolskim. Jednocześnie jest to 170 wdrożenie systemu iMPA w Polsce. Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e‑gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy.

wtorek, 24 stycznia 2012

Badanie relacji między atrybutami tego samego obiektu w GEO-MAP

W GEO-MAP można zaznaczyć do bloku obiekty, których atrybuty spełniają określone między sobą relację. Najprostszym przykładem wykorzystania będzie znalezienie obiektów, których Atrybut 1 (A1) będzie taki sam jak Atrybut 2.
Weźmy dwa obiekty, których atrybuty przedstawiają się następująco: obiekt pierwszy ma Atrybut 1 ustawiony na wartość "A", Atrybut 2 na wartość "B", drugi z badanych obiektów ma Atrybut 1 ustawiony na wartość "B", Atrybut 2 też na wartość "B".

Upewniając się, że nie mamy żadnych obiektów w bloku wchodzimy do menu Blok i wybieramy pozycję Informacje o bloku lub korzystamy ze skrótu klawiaturowego Ctrl+O.
W wyświetlonym oknie dialogowym wybieramy pozycję Selekcja >>.
W oknie selekcji obiektów w warunkach dotyczących atrybutów uzupełniamy następujące pozycje: Atrybut A1 równe =$A2 (jak na rysunku powyżej). Po kliknięciu przycisku OK do bloku zostaną zaznaczone obiekty, których Atrybut 1 będzie równy Atrybutowi 2.