wtorek, 14 stycznia 2014

825 serwisów iMPA oraz nowe forum dotyczące numeracji adresowej.

W dniu 14 stycznia 2014r. został uruchomiony serwis iMPA dla Miasta i Gminy Frombork (http://frombork.e-mapa.net/). Jest to kolejna jednostka w województwie warmińsko-mazurskim pracująca w systemie iMPA oraz 825 wdrożenie w Polsce. W serwisie mapowym zostały opublikowane także miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Na chwilę obecną liczba jednostek wykorzystujących system iMPA wzrosła w tym województwie do 37% co stanowi piąty wynik wśród województw. Aktualny rozkład wdrożeń w wiodących województwach przedstawia wykres.
Informujemy również, że 7.01.2014r. uruchomiono forum poświęcone systemowi iMPA na stronie www.punktyadresowe.pl. Wszystkich użytkowników systemu zachęcamy do zarejestrowania się i uczestnictwa w wymianie poglądów i doświadczeń związanych z prowadzeniem baz adresowych.

piątek, 10 stycznia 2014

ULA łączy adresy

W dniu dzisiejszym do usługi lokalizowania adresów (ULA) dodano bazę adresową miasta Leszno, która funkcjonuje w technologii firmy Sytherm‑Info.
Jest to początek integracji baz obu firm we wspólnej usłudze lokalizacji dostępnej pod adresem www.punktyadresowe.pl/lokalizacja.php. W najbliższym czasie do serwisu tego zostaną włączone inne bazy funkcjonujące w technologii Systherm-Info oraz bazy innych firm, które zadeklarowały chęć włączenia się do tej inicjatywy.
Usługa lokalizacji umożliwia jednolity i prosty sposób wykorzystania gminnych baz adresowych (zrealizowanych w technologiach różnych firm) do lokalizacji przestrzennej wybranego adresu, co schematycznie przedstawiono na rysunku poniżej. Jako przykład można wykorzystać adresy z miejscowości Choroszcz, ul. Szkolna 2 (baza Geo‑System) oraz Leszno, ul Mickiewicza 11 (baza Systherm-Info), które przekazujemy jako parametr do usługi celem uzyskania jego przestrzennej lokalizacji. Przykład wywołania przedstawiono poniżej:
Ważne jest przy tym, że użytkownik nie musi wiedzieć, w której gminnej bazie adres się znajduje, ani jaka jest jej struktura. Wszystkim zajmuje się usługa lokalizacji, która na podstawie własnego rejestru baz (serwera katalogowego) i związanych z nimi usług potrafi odwołać się do odpowiedniej bazy gminnej poprzez usługę sieciową udostępnioną przez właściciela bazy.