Pokazywanie postów oznaczonych etykietą swing. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą swing. Pokaż wszystkie posty

poniedziałek, 5 lutego 2018

GEO-MAP 10.43

Wprowadzono możliwość wykorzystania systemu GEO-MAP, jako bezpłatnej przeglądarki do plików w formacie (*.MAP) wydawanych z PODGiK w ramach prac geodezyjnych. W stosunku do takich danych oprócz przeglądania można wykorzystać także inne dodatkowe funkcje systemu jak: Export, Drukowanie, Kontrole. Funkcjonalność jest dostępna od wersji 10.43 systemu GEO-MAP i obowiązuje aktualnie w powiecie pruszkowskim, a docelowo funkcjonalność zapewne znajdzie się w innych powiatach korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK.Funkcja przeglądarki przeznaczona jest dla użytkowników systemu iGeoMap/ePODGiK, którzy nie posiadają zakupionej licencji na system GEO-MAP, a potrzebują wglądu w dane uzyskane z PODGiK, czy też mają potrzebę przekonwertowania danych do innych formatów np. DXF, TANGO. Aby uruchomić przeglądarkę należy mieć zainstalowany system GEO-MAP w wersji demonstracyjnej. Instalacja jest dostępna na stronie: www.igeomap.pl/index.php?inc=download.

Uwaga: Uruchomienie przeglądarki jest możliwe na dwa sposoby:
 1. Klikamy na pliku *.MAP wydanym z PODGiK w ramach pracy geodezyjnej.
 2. Uruchamiamy system GEO-MAP z nazwą pliku do wczytania, jako parametrem wywołania.

niedziela, 21 stycznia 2018

GEO-MAP 10.41

W dniu 19 stycznia 2018r. udostępniono pierwszą  w tym roku aktualizację systemu GEO-MAP.
Bieżąca wersja to 10.41 zarówno dla Win32 jaki i Win64. Instalacja jest dostępna pod adresem http://www.igeomap.pl/index.php?inc=download.

Do najważniejszych zmian należy:


poniedziałek, 10 stycznia 2011

GEO-MAP 9.92

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.92.
 • dodano nowe polecenie GPR #ImportWarstwEwmapa,
 • dodano pole $G5RZG (oznaczające rząd granicy dla punktów granicznych) w zapisie do pliku XLS (przykład wykorzystania znajduje się w pliku GranicznikiDoPRG.xls),
 • dodano możliwość wykorzystywania plików *.lok z programu UniTrans w celu wykonywania transformacji współrzędnych między układami,
 • w Transformacji plików procedurami GeoNet dodano parametry dla powiatu kościerskiego,
 • poszerzono listę budynków do zapisu w SWDE i SWDE/SWING do kompletnej listy ze zmiennej EGB_ObjectListForEgbBuilding,
 • PgClient.dll: wprowadzono możliwość uwidocznienia na zgłoszeniu numeru umowy z PODGiK.
   Dział "Download"

   środa, 27 października 2010

   GEO-MAP 9.82

   Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.82.
   • wprowadzono pozyskanie rzędu granicy w eksporcie do pliku SWING na podstawie kodów obiektów: 5210, 5211, 5212, itd.,
   • wprowadzono generowanie wypisów dla budynków przy pracach geodezyjnych,
   • dodano kod 5318 do listy kodów wpływających na pole zabudowy,
   • wprowadzono inny rodzaj słownika dla atrybutu oparty o zasadę nazwa=wartość,
   • zmiany w znakach umownych bibliotek K1 i GEO-MAP dodano obiekty:
    • 1471 - oznaczenie placu sportowego,
    • 1472 - oznaczenie placu gier i zabaw,
    • 1474 - oznaczenie ogródka działkowego,
    • 4639 - bród,
    • 4611 - symbol rzeki,
    • 4612 - symbol strumienia,
   • zmiany w znakach umownych bibliotek K1 i GEO-MAP dodano obiekty (przynależność do sieci określona jest w Atrybucie 1 - A1):
    • 1704 - właz prostokątny,
    • 1705 - właz kwadratowy,
    • 1706 - właz okrągły,
    • 1707 - zasuwa liniowa,
    • 1708 - kratka wywietrznika,
    • 1709 - szafa sterownicza przewodu.
     Dział "Download"

     wtorek, 13 lipca 2010

     GEO-MAP 9.78

     Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.78.
     • wprowadzono nowy moduł GESUT z możliwością definiowania własnej struktury bazy,
     • zmodyfikowano sposób nadawania identyfikatorów budynków, tak aby pierwsze numery na działce uzyskiwały budynki mieszkalne (funkcja = m),
     • w eksporcie wprowadzono zapis w formacie SWDE/SWING (zapisywana jest redakcja przy działkach i granicznikach),
     • aktualizacja adresów serwisów WMS.
       Dział "Download"