wtorek, 27 listopada 2012

Wszystkie gminy powiatu rawskiego wdrożyły eGmina&iMPA

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (27 listopada 2012r.) serwis dla miasta Rawa Mazowiecka jest 370 wdrożeniem systemu iMPA. Tym samym już wszystkie gminy powiatu rawskiego prowadzą numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych).
Powiat rawski jest jedenastym powiatem posiadającym kompletną numeryczną bazę adresową dla wszystkich gmin prowadzoną w systemie iMPA. Od początku roku system wdrożono już w 220 gminach i miastach.
Procentowy udział gmin we wiodących województwach przedstawia wykres:
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

czwartek, 22 listopada 2012

Ruszyło zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGIK w powiecie szamotulskim

W Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Szamotułach 22 listopada 2012r. w działających dotychczas systemie iGeoMap uruchomiono obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych przez internet w technologii iGeoMap/ePODGiK.
W województwie wielkopolskim taka technologia z powodzeniem funkcjonuje już w powiecie poznańskim od 25 lutego 2009 roku, gdzie obecnie ponad 70% prac jest zgłaszanych z wykorzystaniem Internetu oraz od miesiąca w powiecie pilskim. W Polsce technologia wdrożona jest łącznie w 13 powiatach, a do tej pory zgłoszono przy jej użyciu i przygotowano automatycznie materiały dla prawie 173.000 prac geodezyjnych, z czego aż 50.000 od początku roku 2012. Rozkład zgłoszonych prac we wszystkich powiatach wykorzystujących technologię iGeoMap/ePODGIK przedstawiono na poniższym wykresie.
Aktualnie w serwisie zarejestrowanych jest 1318 firm geodezyjnych oraz 1648 geodetów uprawnionych.
Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia materiały do pracy przygotowywane są automatycznie przez pracujące w Ośrodku Dokumentacji oprogramowanie GEO-MAP.
Jednocześnie dla mieszkańców powiatu dostępny jest powiatowy portal mapowy integrujący dane przestrzenne PODGIK (takie jak ewidencja gruntów i budynków) z danymi przestrzennymi gmin dotyczącymi głównie prowadzonej przez nie urzędowej numeracji adresowej. Istnienie kompletnej i aktualnej numeracji adresowej daje komfort korzystania z portalu oraz jest podstawą do automatyzacji wielu innych rejestrów związanych z informacją przestrzenną. Portal mapowy może być szeroko wykorzystywany przez różnego rodzaju służby, które w swej pracy potrzebują aktualnej numeracji adresowej z terenu całego powiatu.

piątek, 9 listopada 2012

GEO-MAP 10.00

Od 15 października 2012 dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.00.
 • w zapisie plików MAP wprowadzono sumy kontrolne służące do autoryzacji plików,
 • zlikwidowano ograniczenie długości atrybutów,
 • w związku z powyższymi modyfikacjami dokonano zmiany numeru formatu zapisu, obecnie pliki nie otworzą się w poprzednich wersjach oprogramowania,
 • wprowadzono kontrolę poprawności obiektów liniowych i powierzchniowych przed ich zapamiętaniem w bazie,
 • wprowadzono możliwość wydawania materiałów powykonawczych z sumami kontrolnymi wydanych plików,
 • rozbudowano funkcje kontrolne obiektów mapy zasadniczej,
 • przy wydawaniu operatów wprowadzono możliwość oddzielnego pakowania operatów,
 • wprowadzono zmiany w module GEO-RASTER,
 • wprowadzono zapis obiektów 5261 - rejon statystyczny do SWDE,
 • wprowadzono nowy kod obiektu 5295 - "służebność gruntowa"
 • wprowadzono możliwość podglądu plików Shapefile (SHP).
Ponieważ GEO-MAP od wersji 10.00 ma zmieniony format zapisu danych w związku z tym przed przekazaniem plików w nowym zapisie do PODGIK prosimy o upewnienie się czy dany PODGIK pracuje już w nowej wersji oprogramowania. Analogicznie jeśli PODGIK pracuje już w nowej wersji oprogramowania to wydawane pliki nie mogą być czytane w starszych wersjach programu.
Dział "Download"