piątek, 21 maja 2010

Uruchomienie portalu podgik.pl

W dniu 21 maja 2010 r. firma Geo-system Sp. z o.o. uruchomiła portal informacyjny powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Pod adresem www.podgik.pl można znaleźć dane teleadresowe wszystkich powiatowych i miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a w przyszłości również adresy ich stron internetowych oraz adresy oferowanych usług sieciowych. Dane dodatkowe będą pojawiały się sukcesywnie w miarę rejestrowania się w portalu poszczególnych ośrodków dokumentacji. Proces rejestracji polega na wypełnieniu ankiety, w której ośrodek przedstawia podstawową charakterystykę swojego zasobu oraz osiągnięcia w zakresie jego informatyzacji. Po jej wypełnieniu zarejestrowani użytkownicy uzyskują dostęp do zestawień zbiorczych pokazujących charakterystykę zasobu w skali kraju lub województwa. Rejestracja ośrodków w portalu jest bezpłatna.

piątek, 7 maja 2010

Uruchomienie iMPA dla miasta Reda

W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla miasta Reda (powiat wejherowski) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.reda.punktyadresowe.pl.
Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

Uruchomienie iMPA w gminie Kleszczewo

W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla gminy Kleszczewo (powiat poznański) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.kleszczewo.punktyadresowe.pl.
Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.