czwartek, 31 marca 2022

Statystyki portali mapowych e-mapa w marcu 2022 r.

31 marca 2022 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali e-mapa.net. W mijającym miesiącu odnotowano wzrost liczby odwiedzin. Największą liczbę odsłon zanotował Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych polska.e-mapa.net, który odwiedzony został ponad 210 000 razy, co oznacza wzrost o 25 000 w stosunku do poprzedniego miesiąca. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła 1,47 mln tj. ok. 50 tys. wizyt więcej niż w lutym.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:

Ponadto wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. W marcu zanotowano 305 tys. odsłon - ponad 20 tys. więcej niż w lutym.

środa, 23 marca 2022

Modyfikacje w generowaniu plików APP dla mpzp w trakcie uchwalania

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i ostatnimi informacjami kierowanymi do części z Państwa przez Wojewodów wprowadziliśmy modyfikację w serwisie APP oraz w module przystąpień w e-mapie, polegającą na możliwości pominięcia informacji o uchwale dot. uchwalenia danego planu w generowanym pliku GML APP. 

Niejasności mogą wynikać z prezentacji jaka była prezentowana na konferencji Ministerstwa, gdzie część odniesień dotyczyło "Specyfikacji danych Zagospodarowanie przestrzenne" - która jest obecnie projektem. 

Niezależnie od procesu wyjaśnienia tych wątpliwości uznaliśmy, że proces przekazywania GML do publikacji w Dzienniku Urzędowym jest na tyle istotny, że nie może czekać. Zatem by wygenerować taki plik w serwisie APP należy wybrać odpowiednią opcję na ekranie generowania pliku GML. W przypadku wykazu przystąpień w menu operacje należy wybrać pozycję "GML dla Dz. Urz."

 

W takim przypadku GML będzie posiadać jedynie informację o uchwale przystępującej, dlatego konieczne jest uzupełnienie danych jej dotyczących.czwartek, 10 marca 2022

Komunikat w sprawie dostępności serwisów e-mapa.net

Informujemy, że w związku z wczorajszą awarią serwerów DNS w firmie home.pl część użytkowników może mieć problem z dostępem do stron w domenie e-mapa.net oraz z działaniem poszczególnych komponentów systemu.

Same serwery e-mapa działają prawidłowo.

Wg dostawcy poprawne działanie serwerów DNS zostało już przywrócone, natomiast ze względu na specyfikę funkcjonowania systemu DNS (tj. zamiany nazw domen na adresy sieciowe IP) rozpropagowanie zmian wymaga czasu.

W przypadku całkowitego braku dostępu do stron e-mapa.net można spróbować następujących rozwiązań:

  • połączenie się z siecią za pomocą innego dostawcy internetu
  • skorzystanie z połączenia poprzez VPN
  • skorzystanie z innego serwera DNS niż domyślny dla dostawcy internetu (np. 1.1.1.1)
  • wyczyszczenie pamięci podręcznej DNS w komputerze (w systemie Windows: uruchomić linię komend cmd i wpisać polecenie ipconfig /flushdns

środa, 2 marca 2022

Statystyki portali mapowych na koniec lutego 2022 r.

1 marca 2022 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali e-mapa.net. W lutym odnotowano kolejny wzrost liczby odwiedzin względem poprzednich dwóch miesięcy. Największą liczbę odsłon zanotował Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych polska.e-mapa.net, który odwiedzony został ponad  186 000 razy, co oznacza wzrost o ponad 17 000 w stosunku do stycznia. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła ponad 1,42 mln i tu również zanotowano ok. 100 tys. wizyt więcej niż w poprzednim miesiącu.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:

Ponadto wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. W lutym zanotowano 285 tys. odsłon, co w liczbach bezwzględnych oznacza lekki spadek względem stycznia (304 tys.), natomiast w ujęciu średniej dziennej liczby odwiedzin jest wzrostem z 9 800 do 10 200 wizyt/dzień.

W lutym e-mapa została również wzbogacona o nowe funkcje i dane:
Warto podkreślić, że funkcja raportu o terenie cieszyła się dużą popularnością - w ciągu niecałego miesiąca użytkownicy portali mapowych e-mapa skorzystali z niej ponad 10 000 razy.