środa, 25 maja 2016

Geo-System na Jubileuszu 95lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej


20 maja w Warszawie na Politechnice Warszawskiej miała miejsce Konferencja Jubileuszu 95-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii, podczas której firma Geo-System wystąpiła w roli sponsora głównego oraz wspierała organizacyjne i informatycznie całe przedsięwzięcie. Prezes Zarządu dr hab. inż Waldemar Izdebski jest jednocześnie pracownikiem wydziału i wykładowcą, a praktycznie wszyscy pracownicy firmy to absolwenci wydziału, więc udział firmy w tym przedsięwzięciu był dla nas sprawą naturalną.
Tym bardziej cieszy fakt, że na ręce Prezesa Waldemara Izdebskiego Pani Dziekan przekazała Srebrny Medal za zasługi firmy Geo-System Sp. z o.o. dla Wydziału Geodezji i Kartografii oraz dodatkowo Brązowy Medal za zasługi pracownika naukowego dla Waldemara Izdebskiego.
Podczas obchodów mieliśmy także okazję przedstawić historię firmy i nasze osiągnięcia w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej w samorządach gminnych oraz rozwoju technologii iGeoMap/ePODGiK.


Zwieńczeniem uroczystości był wieczorny bal w Dużej Auli Gmachu Głównego, w którym udział
wzięli absolwenci, pracownicy wydziału GiK, a także przedstawiciele studentów.

środa, 18 maja 2016

iGeoMap/ePODGiK w powiecie grójeckim

W dniu 17 maja 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Grójcu uruchomiono obsługę prac geodezyjnych przez Internet w technologii iGeoMap/ePODGiK wraz z uruchomieniem publikacji danych ewidencyjnych w ramach tzw. powiatowego węzła katastralnego (www.grojecki.e-mapa.net).
Powiat grójecki jest już ósmym powiatem województwa mazowieckiego, w którym uruchomiono technologię iGeoMap/ePODGiK. Poniżej przedstawiono wykres obrazujący liczbę prac zgłoszonych przez Internet (kolor niebieski) na tle wszystkich prac w powiatach korzystających dotychczas z technologii iGeoMap/ePODGiK. Średni procentowy udział prac elektronicznych w wymienionych powiatach wynosi już ponad 80%, a z serwisu korzysta już 2067 firm geodezyjnych i 2138 geodetów uprawnionych.
Po zgłoszeniu pracy w portalu www.grojecki.e-mapa.net, materiały do pracy przygotowywane są automatycznie przez pracujące w ośrodkach dokumentacji oprogramowanie GEO-MAP. 
Powiat grójecki jest pierwszym powiatem, w którym technologia iGeoMap/ePODGiK nie wymaga korzystania z apletu Javy, gdyż wszystkie funkcjonalności związane ze zgłaszaniem prac oraz zakupem map zostały przeniesione do powiatowego portalu mapowego dostępnego pod adresem http://grojecki.e-mapa.net.
Powiatowy portal mapowy http://grojecki.e-mapa.net udostępniony jest jednocześnie dla mieszkańców powiatu i integruje dane przestrzenne PODGIK (takie jak ewidencja gruntów i budynków) z danymi przestrzennymi gmin dotyczącymi głównie prowadzonej przez nie urzędowej numeracji adresowej oraz innych zasobów. Istnienie kompletnej i aktualnej numeracji adresowej usprawnia korzystanie z portalu oraz jest podstawą do automatyzacji wielu innych rejestrów związanych z informacją przestrzenną.

400 000 prac geodezyjnych w ePODGiK

W dniu 10.05.2016r. została przekroczona liczba 400.000 prac geodezyjnych, które zgłoszono internetowo i dla których w sposób automatyczny zostały przygotowane materiały z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK firmy Geo-System Sp. z o.o.
Technologia iGeoMap/ePODGiK powstała 8 lat temu jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGiK i obecnie usprawnia obecnie pracę 14 ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Umożliwia wykonawcom geodezyjnym zgłoszenie pracy geodezyjnej przez Internet, a jednocześnie do tak zarejestrowanych prac w sposób automatyczny generuje materiały niezbędne do jej realizacji. Geodeci otrzymują materiały już po kilku lub kilkunastu minutach od zgłoszenia i opłacenia pracy. Funkcjonalność dostępna jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
W chwili obecnej we wszystkich ośrodkach średni udział procentowy prac elektronicznych przekroczył już 80%, a w ośrodkach w Mińsku Mazowieckim, Ożarowie Mazowieckim i Pruszkowie przekracza 94%. Rozkład miesięczny zgłaszanych prac przedstawiono na wykresie.
W serwisie ePODGiK zarejestrowanych jest aktualnie 2067 firm geodezyjnych i 2138 geodetów uprawnionych. Najaktywniejsza firma zgłosiła z wykorzystaniem systemu ePODGiK ponad 11.600 prac, drugie miejsce to prawie 8.000 prac, natomiast trzecie to ponad 6200 prac geodezyjnych.
Najnowszym osiągnięciem technologii iGeoMap/ePODGiK jest możliwość przyjmowania operatu elektronicznego udostępnione w powiatach mińskim i piaseczyńskim. W powiecie mińskim przez rok funkcjonowania technologii przyjęto w ten sposób ponad 2500 operatów, co stanowi niemal połowę wszystkich operatów.