czwartek, 31 grudnia 2015

Podsumowanie roku wdrożeń technologii e-Gmina

Kończący się rok 2015 charakteryzuje się dalszą dynamiczną informatyzacja rejestrów numeracji adresowej oraz cyfryzacją zbiorów danych z zakresu zagospodarowania przestrzennego. W ciągu roku wdrożonych zostało ponad 350 nowych instalacji systemu iMPA, co daje już łącznie 1600 wdrożeń, czyli 64% gmin korzysta z aplikacji iMPA i tym samym wdrożyło portal mapowy w technologii e-Gmina.


Ciekawe przedstawia się również statystyka wdrożeń w rozbiciu na poszczególne województwa, gdyż już w 5 województwach udział gmin wykorzystujących system iMPA przekroczył 80%.


Powodem do zadowolenia jest też skuteczność w zasilaniu Państwowego Rejestru Granic (PRG) danymi adresowymi prowadzonymi w aplikacji iMPA. Z opublikowanych statystyk jednoznacznie wynika, że 98% zasileń przypadających na oprogramowanie komercyjne jest realizowane przez aplikację iMPA. System automatycznie realizuje również obowiązek komunikacji z Urzędem Statystycznym, a w samym roku 2015 zostało przekazane elektronicznie ponad 36.000 zawiadomień o nowych adresach, eliminując tym samym konieczność korespondencji papierowej.

wtorek, 22 grudnia 2015

1600 serwisów iMPA

Podsumowanie kończącego się 2015 roku w działalności firmy Geo-System wykazuje utrzymanie wysokiej dynamiki wdrożeń systemów iMPA, których liczba przekroczyła już 1600. Jubileuszowe wdrożenie przypada na Miasto Dąbrowa Górnicza (http://mdabrowagornicza.e-mapa.net/).
Podsumowując rok 2015 należy również wspomnieć o procesie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) danymi adresowymi z gmin. Firma Geo-System wykonała już ponad 1100 zasileń inicjalnych oraz około 4000 zasileń przyrostowych, co stanowi ponad 96% wszystkich zasileń PRG dokonanych przez systemy zewnętrzne (źródło: GUGIK).
Wobec powyższych informacji oraz faktu wydatkowania przez GUGiK  ponad 28 mln zł na projekty informatyczne związane z numeracją adresową niezrozumiałe są trwające trudności z ustaleniem przez GUGiK jak wygląda zasilanie PRG przy pomocy aplikacji gugik-emuia. O tych problemach pisaliśmy już w piśmie skierowanym do gmin, w którym zwracaliśmy uwagę na niepojętą sytuację, w której GUGiK wie ile zasileń realizują podmioty zewnętrzne, a nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytanie: ile zasileń dokonała aplikacja gugik-emuia.

piątek, 18 grudnia 2015

GUGiK ma trudności z ustaleniem danymi których gmin zasilił Państwowy Rejestr Granic

W związku z uzasadnionymi wątpliwościami dotyczącymi procesu zasilania PRG danymi adresowymi za pomocą aplikacji gugik-emuia oraz ewidentnym unikaniem odpowiedzi w tej sprawie ze strony GUGiK w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Miast odnoszące się do zaistniałej sytuacji.

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Wnioski z Konferencji w Jachrance przekazane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że wnioski z Konferencji w Jachrance zostały przekazane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka. Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w załączeniu.

poniedziałek, 30 listopada 2015

Wnioski z Konferencji w Jachrance przekazane do Pani Premier

W dniu dzisiejszym wraz ze stosownym pismem przewodnim zostały przekazane Pani Premier Beacie Szydło kopie deklaracji poparcia dla wniosków z konferencji w Jachrance (2014r.) dotyczących likwidacji licencji i przywrócenia opłat ryczałtowych.
"Zwracaliśmy się już wielokrotnie z apelami o ich uwzględnienie do Głównego Geodety Kraju, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Marszałka Senatu, Marszałka Sejmu i albo nie uzyskiwaliśmy żadnej odpowiedzi albo uzyskiwaliśmy odpowiedź, że w przyszłości podjęte zostaną w tej sprawie odpowiednie kroki. Ostatecznie wszystko było grą na zwłokę i przejawem arogancji władzy w stosunku do środowiska geodezyjnego." 

piątek, 20 listopada 2015

Pismo do Głównego Geodety Kraju dotyczące udzielonych odpowiedzi na zapytania

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejne pismo do GUGiK dotyczące udzielonych odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz problemów z zasilaniem Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi.

http://www.igeomap.pl/dokumenty/GSP_2405_2015_GUGiK.pdf

wtorek, 10 listopada 2015

Nadal system dla PODGiK nie jest wdrożony

W dniu dzisiejszym Prezes Waldemar Izdebski wystosował list do starostów z informacją o kolejnych wątpliwościach dotyczących wdrożenia systemu ZSDGiMZ (Zintegrowany System Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej) oraz informacją o postępach prac przy wdrażaniu tego systemu w powiatach grójeckim i węgrowskim udzieloną przez Urząd Marszałkowski.

piątek, 6 listopada 2015

Geo-System Innowacyjnym Przedsiębiorstwem 2015

W dniu 5 listopada podczas odbywającego się w Łodzi III Kongresu Przedsiębiorczości Prezes Zarządu Waldemar Izdebski odebrał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 dla firmy Geo-System Sp. z o.o. w kategorii Innowacyjne Przedsiębiorstwo.
Kapituła konkursu doceniła innowacyjne i skuteczne działania firmy Geo-System Sp. z o.o. w obszarze geodezji i kartografii oraz szeroko rozumianej informacji przestrzennej. Wysoko oceniono także liczne wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych w administracji samorządowej wykorzystujących dane przestrzenne w zarządzaniu jednostkami  i komunikacji z mieszkańcami.

wtorek, 3 listopada 2015

Nadal system dla PODGiK nie jest wdrożony

W dniu dzisiejszym Prezes Waldemar Izdebski wystosował list do starostów z informacją o wątpliwościach dotyczących wdrożenia systemu ZSDGiMZ (Zintegrowany System Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej) oraz informacją o postępach prac przy wdrażaniu tego systemu w powiatach grójeckim i węgrowskim udzieloną przez Urząd Marszałkowski.

poniedziałek, 26 października 2015

Pismo do uzytkowników systemu eGmina w sprawie zasilania PRG [4.11.2015 Aktualizacja 3]

W związku z wyrażonymi w piśmie KN-PRG.420.65.2015 atakami Głównego Geodety Kraju na naszą firmę, kierowanymi do gmin korzystającymi z oprogramowania eGmina, w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Miast odnoszące się do zaistniałej sytuacji.
[Aktualizacja] W dniu 27.10.2015r. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GGK Pana Kazimierza Bujakowskiego odnoszące się do zaistniałej sytuacji.

http://www.igeomap.pl/dokumenty/GSP_2238_2015_GUGIK.pdf 
[Aktualizacja 2] W dniu 30.10.2015r. Waldemar Izdebski wystosował kolejne pismo do GGK Pana Kazimierza Bujakowskiego odnoszące się do zaistniałej sytuacji. Lista zasileń z 22.10.2015r. wymieniona w piśmie dostępna jest tutaj.
http://www.igeomap.pl/dokumenty/GSP_2278_2015_GUGIK.pdf
[Aktualizacja 3] W dniu 4.11.2015 r. Waldemar Izdebski wystosował kolejne pismo do GGK Pana Kazimierza Bujakowskiego odnoszące się do zaistniałej sytuacji.

piątek, 9 października 2015

Usługa aktualizacji PRG znów nie działa

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejne pismo do GUGiK w sprawie problemów z zasilaniem Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi.

środa, 30 września 2015

1550 serwisów iMPA

W dniu 30 września 2015r. udostępniono serwis iMPA dla gminy Żabia Wola (http://zabiawola.e-mapa.net/). Jest to 1550 wdrożenie w Polsce i jednocześnie kolejne w województwie mazowieckim, w którym ponad 77% gmin prowadzi numeracje adresową w aplikacji iMPA. W ramach umowy wdrożono również moduł iMPZP realizujący publikację Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z ustawą o IIP. Ponadto w serwisie dla mieszkańca dostępne są również informacje o terenach zagrożonych powodzią, czy obiektach użyteczności publicznej.
Łączna liczba wdrożeń systemu iMPA przekroczyła już 62% jednostek samorządowych. Aktualną statystykę wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.
Do gmin trafiła również wydana przez Geo-System Sp. z o. o. książka pt. „Dobre praktyki dla gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce”,w której autor (dr hab. inż. Waldemar Izdebski – Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o.) przybliża w przystępny sposób zagadnienia związane z danymi przestrzennymi. Książka dostępna jest w księgarni Geoforum.

poniedziałek, 21 września 2015

Pismo do Głównego Geodety Kraju w sprawie aktualizacji danych PRG

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do Głównego Geodety Kraju w sprawie bezpodstawnych zarzutów braku zasilenia Państwowego Rejestru Granic (PRG) przez gminy korzystające z oprogramowania iMPA. W liście znalazła się lista 35 gmin, które zostały zasilone w PRG, a mimo tego znalazły się na liście gmin, którym Główny Geodeta Kraju starszy odpowiedzialnością za niewykonywanie swoich obowiązków.
Ponadto przypominamy, w dniu 18 września 2015r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejne pismo do GUGiK w sprawie problemów z zasilaniem Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi.

piątek, 18 września 2015

Usługa aktualizacji PRG znów nie działa

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejne pismo do GUGiK w sprawie problemów z zasilaniem Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi.

wtorek, 15 września 2015

1500 serwisów iMPA

W dniu 15 września 2015r. uruchomiono serwis iMPA dla miasta Kostrzyn nad Odrą (http://mkostrzynnadodra.e-mapa.net/). Jest to 1500 wdrożenie w Polsce i jednocześnie 78 w województwie lubuskim. Wdrożenie obejmuje również moduł iGeoPlan realizujący automatyzację obsługi Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto w serwisie dla mieszkańca dostępne są informacje o obiektach użyteczności publicznej oraz terenach inwestycyjnych.
Łączna liczba wdrożeń systemu iMPA przekroczyła już 61% jednostek samorządowych. Aktualną statystykę wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.
Wdrożenie w mieście Kostrzyn nad Odrą zbiegło się w czasie z wydaniem przez Geo-System Sp. z o. o. książki pt. „Dobre praktyki dla gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce”,w której autor (dr hab. inż. Waldemar Izdebski – Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o.) przybliża w przystępny sposób zagadnienia związane z danymi przestrzennymi. Książka została wysłana do wszystkich polskich gmin, a dodatkowo jest dostępna w księgarni Geoforum.

piątek, 4 września 2015

II edycja Konferencji Technicznej w Jachrance za nami

Dziś zakończyła się II Konferencja Techniczna pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", podczas której zebrani przedstawiciele powiatów i miast dyskutowali o problemach powstałych po zmianach w prawie oraz o sposobach ich rozwiązania.


Na bazie doświadczeń naszej firmy opartych na współpracy z samorządami omówiona została tematyka zgłaszania prac geodezyjnych, obsług płatności internetowych, obsługi operatu elektronicznego, funkcjonowania zadań powiatowych w oparciu o usługi sieciowe własne i dystrybuowane przez inne instytucje, w tym gminy. Na konferencji miała również miejsce premiera książki  „Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce”.
Zapraszamy do przeczytania obszernej relacji udostępnionej przez portal Geoforum.

Więcej zdjęć udostępniono w galerii.

Ustalono już termin następnej konferencji (tym razem trzydniowej), która odbędzie się w dniach 14-16 września 2016 r. Więcej informacji na stronie www.podgik.pl

piątek, 28 sierpnia 2015

"Dobre praktyki dla gmin i powiatów" - wkrótce premiera nowego wydawnictwa

Firma Geo-System wydała książkę pt. „Dobre praktyki dla gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce”. Autorem publikacji jest dr hab. inż. Waldemar Izdebski – Prezes Zarządu firmy Geo-System. Premiera książki przewidziana jest w dniach 3-4 września 2015 podczas II edycji konferencji „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGIK”, która odbędzie się w Jachrance pod Warszawą.
W akcji promocyjnej z redakcjami miesięcznika Geodeta i portalu Geoforum.pl zostanie ona przekazana gminom i powiatom, a także dołączona bezpłatnie dla prenumeratorów do najnowszego numeru miesięcznika "Geodeta". Pozostali zainteresowani czytelnicy będą mogli ją nabyć w księgarni Geoforum.pl.

Znaczenie danych przestrzennych w funkcjonowaniu nowoczesnego społeczeństwa ciągle rośnie. W dużej mierze przyczynia się do tego coraz większe uświadomienie, jakie korzyści uzyskuje się przez przedstawienie rzeczywistości odpowiednimi zbiorami danych przestrzennych i wykorzystanie tych zbiorów do zarządzania otaczającą nas rzeczywistością. Niewątpliwą przyczyną takiego uświadomienia jest ogólny rozwój technologii informacyjnych, który pozwolił zasmakować już wielu korzyści i zaostrzyć apetyt na wiele nowych, będących jedynie kwestią czasu. Dane przestrzenne towarzyszą wielu dziedzinom aktywności człowieka, a dla większości z nich mają kluczowe znaczenie. Dzisiaj coraz mniej jest też takich informacji, które nie mają żadnego odniesienia do przestrzeni, natomiast coraz więcej jest informacji zlokalizowanych przestrzennie na podstawie różnych systemów referencyjnych.
Oddaję Państwu do rąk książkę, która z założenia miała mieć charakter praktyczny, popularyzujący w społeczeństwie dane przestrzenne wytwarzane przez powiaty i gminy w ramach swoich prawnych obowiązków i związane z nimi usługi sieciowe służące do udostępniania i prezentacji danych. (…) [fragm. wstępu do niniejszej publikacji]
Książka będzie wydana w miękkiej oprawie, liczy 116 stron. 

czwartek, 2 lipca 2015

Konferencja w Jachrance po raz drugi

Informujemy, że można jeszcze się zapisać na II konferencję techniczną pt. “Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”, organizowaną przez firmę Geo-System, się w Centrum Konferencyjnym “Warszawianka” w Jachrance w dniach 3-4 września 2015r.
Spotkanie przeznaczone jest nie tylko dla pracowników starostw zajmujących się prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ale także dla osób i instytucji chcących poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesnych technologiach stosowanych do prowadzenia PZGiK i jego udostępniania w internecie. Jednym z prezentowanych elementów będzie tzw. elektroniczny operat, o który technologia iGeoMap/ePODGiK została wzbogacona w ostatnim roku i który wdrażany jest sukcesywnie w kolejnych ośrodkach dokumentacji. Rozwiązanie to eliminuje dotychczasową formę papierową dokumentów, co pozwala na oszczędności finansowe i usprawnienie procesu komunikacji z wykonawcami prac geodezyjnych. Na konferencji zostaną przedstawione również rozwiązania technologiczne odnoszące się do nowych regulacji prawnych oraz płatności on-line, które są obecnie warunkiem automatyzacji wielu procesów udostępniania danych. Ponadto – tak jak w poprzedniej edycji – oprócz prezentacji przewidziano forum dyskusyjne dla uczestników.
Zapisy i szczegóły związane z konferencją dostępne są na stronie www.podgik.pl. Koszt udziału z noclegiem, wyżywieniem i wszystkimi materiałami wynosi 300 zł netto w przypadku zakwaterowania w pokoju dwuosobowym i 450 zł w przypadku pokoju jednoosobowego.
Patronat medialny nad konferencją objęła redakcja miesięcznik GEODETA i portalu Geoforum.pl, a głównymi sponsorami spotkania zostały firmy PayU S.A oraz Net‑System, autoryzowany partner Ricoh Polska Sp. z o.o.

wtorek, 30 czerwca 2015

Pismo do mazowieckich JST w sprawie zamówienia dotyczącego tworzenia mazowieckich baz adresowych

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast woj. mazowieckiego w sprawie stanu realizacji zamówienia GW-5.ZP.U.272.20.2014.AD dotyczącego tworzenia mazowieckich baz adresowych.

czwartek, 18 czerwca 2015

Odpowiedź na pismo Głównego Geodety Kraju w sprawie Modułu SDI

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Waldemar Izdebski udzielił odpowiedzi na pismo przesłane w dniu 16 czerwca 2015 r. przez Głównego Geodetę Kraju. Poniżej zamieszczamy linki zarówno do pisma jak i odpowiedzi:piątek, 12 czerwca 2015

Specjalna oferta na GEO-MAP dla prenumeratorów „Geodety”

Uprzejmie informujemy, że w najnowszym numerze miesięcznika „Geodeta” został zamieszczony kupon uprawniający prenumeratorów do zakupu oprogramowania GEO-MAP z 50% rabatem. Oferta jest ważna do końca lipca 2015 r.

czwartek, 11 czerwca 2015

Pismo do użytkowników systemu eGmina w sprawie Modułu SDI

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wykorzystujących system eGmina w sprawie pisma Głównego Geodety Kraju zachęcającego do wdrożenia "darmowego" modułu SDI.

wtorek, 19 maja 2015

Odpowiedź na pismo marszałka województwa mazowieckiego

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Waldemar Izdebski udzielił odpowiedzi na pismo przesłane w dniu wczorajszym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Poniżej zamieszczamy linki zarówno do pisma jak i odpowiedzi:

piątek, 15 maja 2015

1400 serwisów iMPA

W dniu 14 maja 2015r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta Łomża (http://mlomza.e-mapa.net/). Jest to 1400 wdrożenie w Polsce i jednocześnie 85 w województwie podlaskim.
Łączna liczba wdrożeń systemu iMPA przekroczyła 57% jednostek samorządowych. Aktualną statystykę wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

środa, 13 maja 2015

Wnioski z Konferencji w Jachrance przekazane do Sejmu

W obliczu podjętej przez Sejm RP inicjatywy ustawodawczej, w wyniku której ma być zmieniona ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” przekazano podpisane wnioski z Konferencji z Jachranki do Marszałka Sejmu - Pana Radosława Sikorskiego wraz z pismem przewodnim (treść pisma) wnioskującym o ich uwzględnienie w procesie legislacyjnym.

czwartek, 7 maja 2015

Bezpłatne seminarium iMPA w Warszawie

Seminarium pt. "Prowadzenie gminnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w technologii firmy Geo-system", które zorganizowane było wczoraj w Warszawie zgromadziło ponad 200 przedstawicieli jednostek administracji samorządowej z całej Polski. Organizatorem spotkania była firma Geo-System Sp. z o. o. W seminarium wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele z Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Redakcja portalu informacyjnego Geoforum.pl, która objęła patronatem medialnym nasze seminarium, udostępniła szerszą relację ze spotkania. Zapraszamy do lektury.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność.
Więcej zdjęć w galerii.

wtorek, 5 maja 2015

Elektroniczny operat w iGeoMap/ePODGiK

Od 2 kwietnia 2015r. w technologii iGeoMap/ePODGiK wprowadzono możliwość stosowania „operatu elektronicznego”. Kompletny operat może być przekazywany w pliku PDF, który w trakcie przesyłania do PODGiK jest podpisywany elektronicznie, a następnie podlega weryfikacji przez inspektorów. Negatywny wynik weryfikacji skutkuje zwrotem operatu do wykonawcy, a pozytywny nadaniem stosownego identyfikatora, przyjęciem do zasobu i automatycznym opublikowaniem w Internecie. Taka procedura skutkuje tym, że operat jest natychmiast dostępny do wykorzystania w innych pracach geodezyjnych. Pierwsze wdrożenie zrealizowano w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim. Od początku kwietnia funkcjonalność udostępniono 26 wykonawcom geodezyjnym i przyjęto w ten sposób 64 operatów.
Udostępniona funkcjonalność jest naturalną konsekwencją postępu technicznego i eliminuje konieczność drukowania operatów utworzonych elektronicznie tylko po to aby je dostarczyć do ośrodka dokumentacji, w którym następnie te wydruki podlegały skanowaniu. Korzyści są znaczne i oczywiste. Oczywiste jest też wykorzystanie formatu PDF, który jest obecnie standardem dla dokumentów elektronicznych. Technologia iGeoMap/ePODGiK przewiduje też wykorzystanie operatów elektronicznych z dodatkiem niezbędnych materiałów w postaci tradycyjnej. 

środa, 29 kwietnia 2015

Wnioski z Jachranki w materiałach i opiniach Komisji Ustawodawczej Senatu

W dniu 5 maja 2015r. o godz. 14:15 odbędzie się w Senacie pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (druk senacki nr 842). W materiałach i opiniach związanych z tematem znalazło się pismo (treść pisma) firmy Geo-system Sp. z o.o. wnioskujące o uwzględnienie wniosków z Jachranki w procesie legislacyjnym. Wszystkie materiały i opinie znajdują się na stronie  Senatu.

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie Modułu SDI

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego  - Pana Adama Struzika sugerujące niegospodarność przy zamówieniach związanych z wytworzeniem aplikacji Moduł SDI. (Treść pisma)

piątek, 17 kwietnia 2015

Pismo do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie Modułu SDI

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do Ministra Administracji i Cyfryzacji  - Pana Andrzeja Halickiego sugerujące niegospodarność przy zamówieniach związanych z wytworzeniem aplikacji Moduł SDI. (Treść pisma)

czwartek, 16 kwietnia 2015

Pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie EMUiA

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pana Adama Struzika w sprawie straszenia konsekwencjami finansowymi gmin, które nie korzystają z aplikacji GUGIK-EUMIA. Treść pisma

wtorek, 14 kwietnia 2015

Ogólnopolskie seminarium podsumowujące 1400 wdrożeń systemu iMPA w Polsce

Zapraszamy na bezpłatne seminarium podsumowujące 1400 wdrożeń aplikacji iMPA służącej do prowadzenia numeracji adresowej.

Seminarium kierowane jest zarówno do obecnych użytkowników systemu iMPA, jak też do pracowników miast i gmin, którzy dotychczas korzystają z innych metod prowadzenia rejestru adresowego. Dotychczasowych 6 spotkań zorganizowanych w Olsztynie, Warszawie, Sandomierzu, Sycowie, Turznie i Wieliczce cieszyło się dużym zainteresowaniem gromadząc łącznie ponad 600 przedstawicieli samorządów.
Seminarium odbędzie się w Warszawie w dniu 6 maja 2015r. w Hotelu Gromada Airport, ul. 17 Stycznia 32 w godzinach 10:00-15:00. Udział w seminarium jest bezpłatny, a jedynym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie www.punktyadresowe.pl/index.php?strona=szkolenia gdzie znajduje się również szczegółowy program seminarium.

czwartek, 9 kwietnia 2015

Dalsza korespondencja w sprawie zasilania PRG

GUGiK odniósł się po 8 dniach do naszych poprzednich zgłoszeń wadliwego funkcjonowania usługi zasilania PRG (Treść odpowiedzi). Niestety po zasileniu 3 gmin usługa przestała zasilać PRg, o czym GUGiK został poinformowany w kolejnym piśmie (Treść pisma).

wtorek, 7 kwietnia 2015

II Konferencja Techniczna „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”

Serdecznie zapraszamy na II edycję konferencji technicznej pt.: „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”. Konferencja odbędzie się w Centrum konferencyjnym Warszawianka w Jachrance w dniach 3-4 września 2015r.
Zapisy i szczegóły związane z konferencją dostępne są na stronie internetowej www.podgik.pl. Koszt konferencji z noclegiem, wyżywieniem i wszystkimi materiałami wynosi 300,00zł+23%VAT w przypadku zakwaterowania w pokoju dwuosobowym i 450,00zł+23%VAT w przypadku pokoju jednoosobowego.
Konferencja przeznaczona jest głównie dla pracowników Starostw Powiatowych zajmujących się prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ale również dla osób i instytucji, chcących poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesnych technologiach stosowanych do prowadzenia zasobu i jego udostępniania w Internecie.
Jednym z prezentowanych elementów nowoczesnych technologii będzie tzw. „elektroniczny operat”, o który technologia iGeoMap/ePODGiK została wzbogacona w bieżącym roku i który wdrażany jest sukcesywnie w kolejnych ośrodkach dokumentacji korzystających z iGeoMap/ePODGiK. Wdrożenie elektronicznego operatu eliminuje dotychczasową formę papierową, co pozwala na oszczędności finansowe i znaczne usprawnienie procesu komunikacji z wykonawcami prac geodezyjnych. Na konferencji zostaną przedstawione również rozwiązania zastosowane w technologii iGeoMap/ePODGiK dotyczące nowych regulacji prawnych, co być może będzie inspiracją do zastosowania niektórych rozwiązań także w Państwa ośrodkach. 
Przy obecnych istotnych zmianach w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne konferencja będzie doskonałym forum wymiany doświadczeń między Ośrodkami Dokumentacji i Geodezyjnej i Kartograficznej, bo tak jak w poprzedniej edycji oprócz prezentacji przewidziane jest szerokie forum dyskusyjne dla uczestników.
Patronat medialny nad konferencją objął Miesięcznik Geodeta, a głównymi sponsorami konferencji zostały firmy PayU S.A. oraz RICOH Polska Sp. z o.o.

poniedziałek, 30 marca 2015

Usługa aktualizacji PRG znów nie działa

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejne pismo do GUGiK w sprawie problemów z zasilaniem Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi. (Treść pisma)

Wnioski z Konferencji w Jachrance przekazane do Senatu

W obliczu podjętej przez Senat RP inicjatywy ustawodawczej, w wyniku której ma być zmieniona ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” przekazano podpisane wnioski z Konferencji z Jachranki do Marszałka Senatu - Pana Bogdana Borusewicza wraz z pismem przewodnim (treść pisma) wnioskującym o ich uwzględnienie w procesie legislacyjnym.

czwartek, 26 marca 2015

Usługa aktualizacji PRG po raz kolejny nie działa

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi. (Treść pisma)

1350 serwisów iMPA

W dniu 26 marca 2015r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta Golub-Dobrzyń (http://mgolubdobrzyn.e-mapa.net/). Jest to 1350 wdrożenie w Polsce i jednocześnie 43 w województwie kujawsko-pomorskim.
Łączna liczba wdrożeń systemu iMPA przekroczyła 54% jednostek samorządowych. Aktualną statystykę wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

środa, 25 marca 2015

Usługa aktualizacji PRG znów nie działa

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi. (Treść pisma)

środa, 18 marca 2015

Losy wniosków Konferencji w Jachrance

W dniu 30 stycznia 2015 podpisane wnioski z Konferencji z Jachranki zostały przekazane do Ministra Administracji i Cyfryzacji - Pana Andrzeja Halickiego (Treść pisma). W dniu 16 marca 2015r. otrzymaliśmy w tej sprawie odpowiedź Głównego Geodety Kraju, którą publikujemy poniżej bez komentarza (Treść pisma).

poniedziałek, 16 marca 2015

Usługa aktualizacji PRG znów nie działa

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi. (Treść pisma)

czwartek, 12 marca 2015

W Wieliczce na seminarium firmy Geo-System samorządy dyskutowały o zarządzaniu danymi przestrzennymi

Seminarium pt. "Prowadzenie gminnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w technologii firmy Geo-system", które zorganizowane było wczoraj w Wieliczce zgromadziło ponad 100 przedstawicieli jednostek administracji samorządowej z Małopolski i okolic. Organizatorem spotkania była firma Geo-System Sp. z o. o. W seminarium wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele z Urzędu Statystycznego w Krakowie, , a także firmy Lehmann+Partner Sp. z o.o. i MGGP Aero.
Podczas seminarium prezes firmy Geo-System Waldemar Izdebski omówił podstawowe założenia i elementy konstrukcyjne systemu e-Gmina, którego jednym z elementów jest program iMPA służący do prowadzenia numeracji adresowej. Następnie przedstawił stan prawny i przepływ informacji związany z prowadzoną przez gminy ewidencją miejscowości ulic i adresów. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się część prelekcji poświęcona funkcjonowaniu aplikacji iMPA z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
Pani Anna Talarek z Urzędu Statystycznego w Krakowie przybliżyła aktualny stan komunikacji gmin z Urzędem Statystycznym w zakresie przesyłania informacji o adresach. Przedstawicielka Urzędu Statystycznego podkreślała, że komunikacja elektroniczna już dziś wydajnie usprawnia ten proces zarówno z punktu widzenia Urzędu Statystycznego jak i JST.
Pan Wojciech Butkiewicz z firmy Lehmann+Partner Polska przedstawił możliwości wykorzystania systemu RoadMan do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych. Bardzo istotnym aspektem funkcjonowania tej technologii jest współpraca z systemem e-Gmina, co pozwala na integrację i bezpośrednią prezentację danych ewidencji dróg w portalu mapowym gminy, co zaprezentowano na przykładzie gminy Czerwonak
Pan Witold Kuźnicki z firmy MGGP AERO przybliżył korzyści płynące z wykorzystania wysokorozdzielczych ortofotomap oraz sposoby ich pozyskania. Przedstawiony został przykład miasta Rumia, która w systemie eGmina prezentuje aktualne wysokorozdzielcze zdjęcia lotnicze.
Dyrektor Handlowy firmy Geo-system Zbigniew Malinowski omówił konieczność informatyzacji danych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym nie tylko ze względu na nowe regulacje prawne w tym zakresie, ale przede wszystkim z punktu widzenia korzyści wynikających z automatyzacji pracy jednostki samorządowej. Na przykładzie miasta Pruszków, które od wielu lat posiada zinformatyzowane plany miejscowe w technologii firmy Geo-system, pokazane zostały funkcje realizacji wypisu i wyrysu z planu, a także obsługi rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność.
Więcej zdjęć w galerii, Prezentacja do pobrania

poniedziałek, 9 marca 2015

Usługa aktualizacji PRG znów nie działa

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi. (Treść pisma)

czwartek, 5 marca 2015

BGWM próbuje reanimować system dla PODGiK

Wczoraj Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił przetarg na wdrożenie systemu dla PODGiK w powiatach węgrowskim i grójeckim. Ponieważ jest to system za który zapłacono w 2012 roku ponad 2 mln złotych, a nie został nigdzie wdrożony i dodatkowo 30.06.2015r. kończy się na niego gwarancja, w związku z tym Prezes Waldemar Izdebski wystosował list do starostów z pytaniem czy mają świadomość niebezpieczeństw związanych z wdrażaniem takiego systemu.

poniedziałek, 2 marca 2015

GEO-MAP 10.19

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.19.
  • w menu Import wprowadzono pozycję Obiekty z bazy TBD, która służy do importu obiektów z plików *.asc; można jednocześnie zaznaczyć do wczytania wiele plików, a system sam tworzy na ich podstawie odpowiednie obiekty.
Dział "Download"

poniedziałek, 23 lutego 2015

Ciąg dalszy korespondencji z GGK w sprawie zasilania rejestru PRG danymi adresowymi

W uzupełnieniu do poprzedniej korespondencji Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK i MAiC w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi. (Treść pisma)

piątek, 20 lutego 2015

Ciąg dalszy korespondencji z GGK w sprawie zasilania rejestru PRG danymi adresowymi

W odpowiedzi na pismo KN-PRG-5012-21/2014 z dnia 16 lutego 2015 roku Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK i MAiC w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi. (Treść pisma)

poniedziałek, 16 lutego 2015

Bezpłatne seminarium iMPA w Wieliczce

Zapraszamy na bezpłatne seminarium dotyczące wykorzystania aplikacji iMPA do prowadzenia gminnej bazy adresowej.
Seminarium kierowane jest zarówno do obecnych użytkowników systemu iMPA, jak też do pracowników miast i gmin, którzy dotychczas korzystają z innych metod prowadzenia rejestru adresowego. Dotychczasowych 5 spotkań zorganizowanych w Olsztynie, Warszawie, Sandomierzu, Sycowie i Turznie cieszyły się dużym zainteresowaniem gromadząc ponad 500 uczestników.
Seminarium odbędzie się w Wieliczce dnia 11 marca 2015r. w Hotelu Soray , ul. Krakowska 14c w godzinach 10:00-15:00. Udział w seminarium jest bezpłatny, a jedynym warunkiem uczestnictwa w nim jest rejestracja na stronie punktyadresowe.pl/index.php?strona=szkolenia gdzie znajduje się również szczegółowy program seminarium.

GEO-MAP 10.18

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.18.
  • w menu Szukaj wprowadzono pozycję Szukaj punktu adresowego (usługa ULA), która służy do lokalizacji podanego punktu adresowego. Usługa działa tylko jeśli komputer ma podłączenie do Internetu i bazuje na wszystkich wdrożeniach systemu iMPA firmy Geo-System. Wyszukiwany adres podajemy w postaci np.: Marki, Andersa 1. Jeśli w GEO-MAP jest ustawiony TERYT dla danej bazy, to wyszukiwanie działa w obrębie tego TERYT.
Dział "Download"

środa, 11 lutego 2015

Ciąg dalszy korespondencji z GGK w sprawie zasilania rejestru PRG danymi adresowymi

W odpowiedzi na pismo KN-PRG-5012-21/2014 z dnia 5 lutego 2015 roku Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK i MAiC w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi. Mimo publicznych deklaracji Głównego Geodety Kraju sprawnego działania mechanizmów aktualizacji danymi adresowymi, usługa ta jest powolna i sprawia problemy techniczne uniemożliwiające sprawne zasilanie PRG. (Treść pisma)

wtorek, 10 lutego 2015

W Łysomicach na seminarium firmy Geo-System samorządy dyskutowały o zarządzaniu danymi przestrzennymi

Seminarium pt. "Prowadzenie gminnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w technologii firmy Geo-system", które zorganizowane było wczoraj w Turznie (gm. Łysomice) zgromadziło ponad 100 przedstawicieli jednostek administracji samorządowej. Organizatorem spotkania była firma Geo-System Sp. z o. o. W seminarium wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także firm Geosystems Polska Sp. z o.o. i Lehmann+Partner Sp. z o.o..

Podczas seminarium prezes firmy Geo-System Waldemar Izdebski omówił podstawowe założenia i elementy konstrukcyjne systemu e-Gmina, którego jednym z elementów jest program iMPA służący do prowadzenia numeracji adresowej. Następnie przedstawił stan prawny i przepływ informacji związany z prowadzoną przez gminy ewidencją miejscowości ulic i adresów. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się część prelekcji poświęcona funkcjonowaniu aplikacji iMPA z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
Pani Katarzyna Kostrzak z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przybliżyła aktualny stan komunikacji gmin z Urzędem Statystycznym w zakresie przesyłania informacji o adresach. Przedstawicielka Urzędu Statystycznego podkreślała, że komunikacja elektroniczna już dziś wydajnie usprawnia ten proces zarówno z punktu widzenia Urzędu Statystycznego jak i JST.
Pani Dyrektor Agnieszka Gładysz z Urzędu Komunikacji Elektronicznej przybliżyła zadania UKE oraz przedstawiła zagadnienia w których UKE wykorzystuje dane z numeracji adresowej. Wskazała także na pilną potrzebę funkcjonowania baz adresowych we wszystkich gminach, zwłaszcza mając na względzie szeroką akcję tworzenia i modernizacji telekomunikacyjnych sieci szerokopasmowych w oparciu o fundusze unijne.
Pan Przemysław Turos, przedstawiciel firmy Geosystems Polska, producenta nawigacji samochodowej Automapa, wskazał na przykładzie danych z kilku gmin wykorzystujących system iMPA, że punkty adresowe prowadzone przez gminy są ważnym elementem we współczesnych metodach lokalizacji i pozwalają, zwłaszcza na terenach wiejskich, wydatnie usprawnić dojazd do poszukiwanych adresów.
Pan Łukasz Żabicki z firmy Lehmann+Partner Polska przedstawił możliwości wykorzystania systemu RoadMan do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych. Bardzo istotnym aspektem funkcjonowania tej technologii jest współpraca z systemem e-Gmina, co pozwala na integrację i bezpośrednią prezentację danych ewidencji dróg w portalu mapowym gminy.

Pan Witold Kuźnicki z firmy MGGP AERO przybliżył korzyści płynące z wykorzystania wysokorozdzielczych ortofotomap oraz sposoby ich pozyskania.

Dyrektor Handlowy firmy Geo-system Zbigniew Malinowski omówił konieczność informatyzacji danych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym nie tylko ze względu na nowe regulacje prawne w tym zakresie, ale przede wszystkim z punktu widzenia korzyści wynikających z automatyzacji pracy jednostki samorządowej. Na przykładzie miasta Pruszków, które od wielu lat posiada zinforamatyzowane plany miejscowe w technologii firmy Geo-system, pokazane zostały funkcje realizacji wypisu i wyrysu z planu, a także obsługi rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność.
Więcej zdjęć w galerii, Prezentacja do pobrania