piątek, 17 lutego 2017

Pismo do GGK w sprawie zasilania PRG oraz pism kierowanych do gmin

W związku z brakiem odpowiedzi na nasze pismo GSP-0589/2017 z 26.01.2017r. oraz pismem rozesłanym dzień później przez GUGiK do gmin - znak KN.PRG.420.3.2016.1 z 27.01.2017r., w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Waldemar Izdebski zwrócił się z kolejnym pismem do GGK dotyczącym kwestii zasilania PRG oraz kolejnych działań GUGiK zmierzających do oferowania swojego produktu bazując na uprzywilejowanej pozycji urzędu.


Załączniki do pisma:
Nasze pismo GSP-0589/2017
Pismo GUGiK KN.PRG.420.3.2016.1

środa, 15 lutego 2017

Czas płynie, a w sprawie K-GESUT cisza - cz. II, Dokument obliczenia opłaty pokonał system

Ponieważ na drugi wniosek o udostępnienie całej bazy K-GESUT dotychczas nie otrzymaliśmy żadnej informacji, w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Waldemar Izdebski zwrócił się z pytaniem do CODGiK dotyczącym złożonego niemal 30 dni temu wniosku o udostępnienie danych z bazy K-GESUT. Załączniki do pisma:
Wniosek
Pismo z dnia 17 stycznia 2017r.

piątek, 3 lutego 2017

Kolejna interwencja w sprawie e-maili przesyłanych przez CODGiK z rzekomymi błędami PRG

Ponieważ gminy nadal otrzymują kolejne e-maile z żenującymi błędami wprowadzającymi w zakłopotanie pracowników i władze, zwróciliśmy się do p.o. GGK Pani Grażyny Kierznowskiej z kolejną interwencją, aby natychmiast powstrzymała proces przesyłania błędnych informacji powodujących zamieszanie i bałagan. Treść interwencji poniżej:


GEO-MAP 10.34

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.34.
 • w czytaniu pliku EWMAPY wprowadzono rozróżnienie czytania graniczników na stabilizowane i niestabilizowane,
 • przy czytaniu wsadowym z Ewmapy wprowadzono możliwość pominięcia tworzenia graniczników,
 • wprowadzono alternatywny wariant ortogonalizacji 45 stopni przez kolejne wciśnięcie klawisza O,
 • wprowadzono bufor 10 metrów dla obiektów zaliczanych do obliczania pola zabudowy,
 • wprowadzono nowe znaki umowne:
  • 5542 - suwnica,
  • 5543 - taśmociąg (powierzchniowy),
  • 4543 - taśmociąg (liniowy)
 • do kontroli spójności budynków z bazy geometrycznej i opisowej dodano możliwość jej wykonania na podstawie pliku SWDE.
Dział "Download"