piątek, 29 listopada 2013

VI list otwarty do Głównego Geodety Kraju

W dniu 29 listopada 2013r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego związany z odpowiedzią GUGiK udzieloną na zapytanie złożone w trybie dostępu do informacji publicznej. Zapytanie dotyczyło stworzenia i wdrożenia systemu teleinformatycznego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstałego w wyniku projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną".

czwartek, 14 listopada 2013

Geo-System Gepardem Biznesu 2013

Firma Geo-System Sp. z o.o. została uhonorowana tytułem Geparda Biznesu 2013 województwa mazowieckiego. Według Wywiadowni Handlowej InfoCredit wartość rynkowa firmy wzrosła z 3,5 miliona złotych w marcu 2012 do ponad 8,5 miliona złotych w marcu 2013 roku. Do rankingu zostały wybrane te firmy, które w latach 2011-2012 miały każdego roku przynajmniej milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

piątek, 8 listopada 2013

750 serwisów iMPA

W dniu 8 listopada 2013r. został uruchomiony serwis iMPA dla Gminy Dubeninki (http://dubeninki.e-mapa.net/). Jest to kolejna jednostka w województwie warmińsko-mazurskim pracująca w systemie iMPA oraz 750 wdrożenie w Polsce.
Na chwilę obecną liczba jednostek wykorzystujących system iMPA wzrosła w tym województwie do 25%. Miło jest nam poinformować, że w skali Polski procentowy udział gmin wykorzystujących system iMPA przekroczył 30%. Warty odnotowania jest również wzrost wdrożeń na Pomorzu do 75%, co przedstawiono na wykresie.