czwartek, 26 czerwca 2014

W Sycowie na seminarium firmy Geo-System samorządy dyskutowały o zarządzaniu danymi przestrzennymi

Seminarium pt. "Prowadzenie gminnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w technologii firmy Geo-system", które zorganizowane było wczoraj w Sycowie zgromadziło 80 przedstawicieli jednostek administracji samorządowej. Organizatorem spotkania była firma Geo-System Sp. z o. o. W seminarium wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele firmy Geosystems Polska Sp. z o.o. i Lehmann+Partner Sp. z o.o..
Podczas seminarium prezes firmy Geo-System Waldemar Izdebski omówił podstawowe założenia i elementy konstrukcyjne systemu e-Gmina, którego jednym z elementów jest program iMPA służący do prowadzenia numeracji adresowej. Następnie przedstawił stan prawny i przepływ informacji związany z prowadzoną przez gminy ewidencją miejscowości ulic i adresów. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się część prelekcji poświęcona funkcjonowaniu aplikacji iMPA z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. 
Pan Mirosław Bartos, przedstawiciel firmy Geosystems Polska, producenta nawigacji samochodowej Automapa, wskazał na przykładzie danych z kilku gmin wykorzystujących system iMPA, że punkty adresowe prowadzone przez gminy są ważnym elementem we współczesnych metodach lokalizacji i pozwalają, zwłaszcza na terenach wiejskich, wydatnie usprawnić dojazd do poszukiwanych adresów.
Pan Wojciech Butkiewicz z firmy Lehmann+Partner Polska przedstawił możliwości wykorzystania systemu RoadMan do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych. Bardzo istotnym aspektem funkcjonowania tej technologii jest współpraca z systemem e-Gmina, co pozwala na integrację i bezpośrednią prezentację danych ewidencji dróg w portalu mapowym gminy.
Dyrektor Handlowy firmy Geo-system Zbigniew Malinowski omówił konieczność informatyzacji danych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym nie tylko ze względu na nowe regulacje prawne w tym zakresie, ale przede wszystkim z punktu widzenia korzyści wynikających z automatyzacji pracy jednostki samorządowej. Na przykładzie miasta Pruszków, które od wielu lat posiada zinforamatyzowane plany miejscowe w technologii firmy Geo-system, pokazane zostały funkcje realizacji wypisu i wyrysu z planu, a także obsługi rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność.
Więcej zdjęć w galerii. Prezentacja

środa, 11 czerwca 2014

1025 serwisów iMPA

W dniu 11 czerwca 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta i Gminy Wschowa (http://wschowa.e-mapa.net/). Jest to już 1025 wdrożenie serwisu w Polsce, a tym samym dopełnienie powiatu wschowskiego. Oprócz punktów adresowych w systemie umieszczono również warstwy: zagospodarowania przestrzennego, ofertę inwestycyjną, obiekty użyteczności publicznej (POI) oraz gminnej ewidencji zabytków – dzięki temu każdy użytkownik ma w jednym miejscu zgromadzone dane z wielu rejestrów prowadzonych przez urząd.
System iMPA został uruchomiony już w 65 gminach województwa lubuskiego, co oznacza, że ponad 78% gmin województwa wykorzystuje system iMPA. Wykres ukazujący obecny udział wdrożeń w poszczególnych województwach przestawiono poniżej.

czwartek, 5 czerwca 2014

W Sandomierzu samorządy dyskutowały o zarządzaniu danymi przestrzennymi na seminarium Geo-System

Seminarium dla gmin pt. “Prowadzenie gminnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w technologii firmy Geo-system”, które zorganizowane było wczoraj w Sandomierzu zgromadziło 110 przedstawicieli jednostek administracji samorządowej. Organizatorem spotkania była firma Geo-System Sp. z o. o. W seminarium wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Kielcach oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, a także przedstawiciele firmy Geosystems Polska Sp. z o.o. oraz stowarzyszenia OpenStreetMap.
Podczas seminarium prezes firmy Geo-System Waldemar Izdebski omówił podstawowe założenia i elementy konstrukcyjne systemu e-Gmina, którego jednym z elementów jest program iMPA służący do prowadzenia numeracji adresowej. Następnie przedstawił sytuację prawną i przepływ informacji związany z prowadzoną przez gminy ewidencją miejscowości ulic i adresów. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się część prelekcji poświęcona funkcjonowaniu aplikacji iMPA z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
Pani Bożena Płaziak z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz Pani Anna Bąk z Urzędu Statystycznego w Kielcach przybliżyły aktualny stan komunikacji gmin z Urzędem Statystycznym w zakresie przesyłania informacji o adresach we wskazanych województwach. Panie zgodnie podkreślały, że komunikacja elektroniczna już dziś wydajnie usprawnia ten proces zarówno z punktu widzenia Urzędu Statystycznego jak i JST.
Pan Mirosław Bartos, przedstawiciel firmy Geosystems Polska, producenta nawigacji samochodowej Automapa, wskazał na przykładzie danych z kilku gmin wykorzystujących system iMPA, że punkty adresowe prowadzone przez gminy są ważnym elementem we współczesnych metodach lokalizacji i pozwalają, zwłaszcza na terenach wiejskich, wydatnie usprawnić dojazd do poszukiwanych adresów.
Pan Zbigniew Czernik ze stowarzyszenia OpenStreetMap Polska przedstawił zasady funkcjonowania projektu, mechanizmy zbierania danych oraz wykorzystanie danych w różnych projektach. Wielokrotnie podkreślał rangę danych adresowych w realizowanym przedsięwzięciu.
Dyrektor Handlowy firmy Geo-system Zbigniew Malinowski omówił konieczność informatyzowania danych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym nie tylko ze względu na nowe regulacje prawne w tym zakresie, ale przede wszystkim z punktu widzenia automatyzacji pracy jednostki samorządowej. Na przykładzie miasta Pruszków, które od wielu lat posiada i wykorzystuje zinforamatyzowane plany miejscowe, pokazane zostały funkcje realizacji wypisu i wyrysu z planu, a także obsługi rejestrów wydanych decyzji i warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o technologię iGeoPlan. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność.
Więcej zdjęć w galerii. Prezentacja