piątek, 30 września 2022

Skrypt do QGIS ułatwiający korzystanie z danych WFS

W związku z coraz powszechniejszym wykorzystywaniem usług WFS prezentujących dane ewidencji gruntów i budynków użytkownicy zwracają się z pytaniami o rózny zakres atrybutów prezentowany w różnych powiatach. Ograniczenie zakresu atrybutów może wynikać z decyzji geodetów powiatowych lub ograniczeń usług WFS po stronie dostawców. Najczęściej zwracacie się Państwo o pomoc w prawidłowym skorzystaniu z usług w domenie geoportal2.pl

Przygotowaliśmy dla użytkowników QGIS pomoc w rozwiązaniu problemu, tzn. prosty skrypt w Python do QGISa, który dzieli identyfikator na właściwe części, tj. jednostkę ewidencyjną, numer obrębu i numer działki dodając kolumny do zbioru na którym pracujecie. Skrypt jest do pobrania pod linkiem: POBIERZ (sugerujemy kliknąć prawym klawiszem i "Zapisz element docelowy jako").

1) Po dodaniu w QGIS usługi WFS  (do przykładu użyjemy adresu: http://ostroleka.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php) należy dodać warstwę działek.

2) Następnie w menu WTYCZKI otwieramy Konsola Pythona (Ctrl+Alt+P). Pojawi się nowa sekcja konsoli, gdzie należy wybrać  tryb edytora (1).

3) W edytorze wybieramy wczytaj skrypt (2) i przechodzimy do folderu, gdzie zapisaliśmy plik teryt.py.

4) Następnie należy zaznaczyć warstwę działek na liście warstw i kliknąć Uruchom skrypt (ikonka >).
Skrypt utworzy nową warstwę "wynik", która będzie zawierała wszystkie obiekty typu działka, z dodanymi kolumnami z numerami jednostki, obrębów i numeru działki.
 

Być może w najbliższym czasie takie usługi będę prezentować szerszy zakres treści, gdyż np w usługach WMS wykorzystywanych w portalach mapowych w domenie geoportal2.pl dla działek są przekazywane również takie informacje jak użytki w działce czy powierzchnia ewidencyjna. 
 

czwartek, 29 września 2022

Telekonferencja ws. publikacji zbiorów MPZP i SUiKZP

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 20 października 2022 roku w godzinach 10.00-14.00 odbędzie się telekonferencja poświęcona omówieniu aktualnego stanu prawnego w zakresie publikacji zbiorów danych dotyczących MPZP i SUiKZP oraz możliwościom realizacji tych zagadnień w technologii Geo-System Sp. z o.o.

Omówione zostaną następujące kwestie:
  1. aspekty prawne funkcjonowania zbiorów danych przestrzennych w związku ze zmianami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.), które nakładają na gminy obowiązki w terminie 26.10.2022 r., w tym głównie tworzenie, udostępnianie, podpisywanie, walidacja i poprawna obsługa zbiorów APP,
  2. sposoby publikacji oraz udostępniania MPZP i SUiKZP:
  1. iMPZP - publikacja rastrowa rysunków MPZP i studium
  2. iGeoPlan - pełna wektoryzacja, publikacja i automatyzacja generowania dokumentów takich jak wypis czy zaświadczenie
  3. Zakup wypisu on-line - omówienie funkcjonalności e-usługi pozwalającej na obsługę wniosku o zakup wypisu i wyrysu z MPZP bez udziału pracownika jednostki. 
 
Ponadto przedstawione zostaną najbardziej przydatne funkcjonalności systemu e-mapa.net wspierające skuteczne zarządzanie jednostką.
 
Telekonferencja prowadzona będzie w technologii ZOOM. Konferencja będzie rejestrowana i udostępniona w późniejszym czasie użytkownikom systemów eGmina, którzy nie mogli wziąć w niej udziału. 
 
Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:

Zasady uczestnictwa:
Zapisać na konferencję mogą się pracownicy samorządów szczebla gminnego.
Uczestnicy konferencji nie ponoszą żadnych kosztów w związku z udziałem.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału! Liczba miejsc ze względów technicznych jest ograniczona.


środa, 28 września 2022

Mapa nasłonecznienia w raporcie dla działki ewidencyjnej

Narzędzie generowania raportu dla działki ewidencyjnej zostało w dniu dzisiejszym rozszerzone o mapę nasłonecznienia. Mapa tworzona jest w oparciu o dane NMPT (numeryczny model pokrycia terenu) z zasobów GUGiK i przedstawia sumę całkowitego natężenia promieniowania słonecznego w dniu przesilenia letniego tj. 21 czerwca.

Prezentacja nasłonecznienia może być szczególnie przydatna osobom planującym montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie nieruchomości - pozwoli ona wskazać najlepsze miejsca na umiejscowienie paneli i określić maksymalne ilości energii potencjalnie dostępnej do wykorzystania.
Informacje widoczne na mapie mogą być pomocne również przy planowaniu lokalizacji budynku lub ogrodu tak, by najlepiej uwzględnić potrzeby związane z dostępem do światła słonecznego.

Kolorem żółtym oznaczono obiekty i tereny z największą ekspozycją na słońce. Kolor ciemnoniebieski/fioletowy przedstawia obszary, które są zacienione i dociera do nich najmniej energii słonecznej.

Po kliknięciu w wygenerowanym raporcie linku Widok w portalu e-mapa analiza nasłonecznienia zostanie wyświetlona w portalu e-mapa.net, gdzie przy pomocy narzędzia Informacja o obiekcie można sprawdzić ilość energii we wskazanym miejscu.Dane wyrażone są w kWh/m2 i dotyczą dobowej sumy wszystkich składowych nasłonecznienia tj. promieniowania bezpośredniego, rozproszonego i odbitego. Symulacja oparta jest na standardowych parametrach atmosfery i nie uwzględnia możliwego zachmurzenia. Analiza przeprowadzana jest dla obiektów i terenu w najbliższym sąsiedztwie danej działki.

Bezpłatny raport z archiwalną ortofotomapą dla pracowników samorządów

Udostępniliśmy bezpłatnie w pełnej wersji raport dla działki w zakresie archiwalnej ortofotomapy dla wszystkich pracowników samorządów, którzy posiadają konta w systemie eGmina oraz ePowiat.

Po zalogowaniu do gminnego/powiatowego portalu e-mapa mają oni dostęp do przycisku Raport dla działki (na pasku ikon nad mapą).


Po odszukaniu działki po numerze lub wskazaniu jej na mapie, kliknięcie na przycisk wygeneruje raport, w którym w prosty sposób można prześledzić historię terenu na podstawie archiwum lotniczych ortofotomap z PZGiK.Mamy nadzieję, że rozwiązanie to okaże się pomocne w realizacji zadań będących w zakresie obowiązków pracowników samorządowych.

W najbliższym czasie planowane jest również bezpłatne udostępnienie dla urzędników standardowego raportu dla działki ewidencyjnej.


piątek, 16 września 2022

VII edycja Konferencji w Jachrance już za nami

W dniu 16 września 2022 r. zakończyła się VII Konferencja Techniczna pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", podczas której uczestnicy dyskutowali o nowoczesnych metodach automatyzacji pracy zasobu oraz o wykorzystaniu danych i usług w funkcjonowaniu geodezji i obszarów geodezji bliskich.
 

Jak co roku dużo czasu poświęcono problematyce publikacji i udostępniania danych oraz związanych z tym usług sieciowych. Duży nacisk w tym roku położono również na wykorzystanie komunikacji z zewnętrznymi rejestrami w procesie prowadzenia egib i realizacji obsługi prac.

Tegoroczna konferencja rozpoczęła się od warsztatów w zakresie wykorzystania podpisów elektronicznych oraz metod płatności elektronicznych. Podczas warsztatów wszystkie funkcjonalności prezentowane były wyłącznie on-line na wdrożonych systemach lub w środowisku testowym.


Drugiego dnia konferencji zaraz po rozpoczęciu i przywitaniu zaproszonych gości oczekiwanym punktem było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w plebiscycie użytkowników technologii iGeoMap/ePODGiK na "Najlepszy PODGiK".

I miejsce zdobył powiat wejherowski, II miejsce zdobył powiat wołomiński, natomiast III przypadło  powiatowi mińskiemu.W tym roku również wręczono statuetki Geo-System przyznawane wyróżniającym się podmiotom i osobom. Wyróżnienie otrzymały m.in. powiat piaseczyński za rolę prekursora we wdrażaniu innowacyjnych elementów technologii e-mapa, powiat pruszkowski za przekroczenie liczby 5.000 skoordynowanych narad on-line za pośrednictwem technologii iGeoZUD oraz miasto Chełm za kompleksowe wykorzystanie danych przestrzennych w zarządzaniu jednostką

Pan Janusz Wenta został wyróżniony statuetką Geo-System za otwartość na innowacyjne metody prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 
 
Po oficjalnym wręczeniu nagród laureatom prezentację wygłosił Prezes Geo-System, Zbigniew Malinowski. W swojej prezentacji przybliżył uczestnikom realizację przez spółkę zadań i potrzeb, jakie stawiają przed nowoczesnym oprogramowanie wszystkie segmenty rynku.


Ponadto w drugim dniu konferencji swoje wystąpienia wygłosił również Pan Waldemar Izdebski, którzy przybliżył aktualny stan podejmowanych przez niego badań poprawności ewidencji gruntów prowadzonej w powiatach, podsumował 4 lata swojej działalności jako Główny Geodeta Kraju oraz podzielił się z uczestnikami swoimi wątpliwościami dotyczącymi planowanych zmian w rozporządzeniu ws. egib. 
 
Następnie o automatyzacji komunikacji systemów egib z m.in. organami podatkowymi opowiedział prezes Geo-System Zbigniew Malinowski. Na koniec sesji referatowej Michał Kursa omówił nowe usługi, jakie oferuje Geo-System, tj. automatyczne raporty generowane dla działek. Wiele czasu pomiędzy wystąpieniami poświecono również na dyskusję na tematy dotyczące komunikacji egib z innymi rejestrami. Sporo emocji wzbudziła też dyskusja na temat próby przywrócenia adresów do korespondencji i arkuszy.

Trzeciego dnia zaprezentowano wykorzystanie ogólnodostępnych narzędzi w portalach e-mapa.net, w tym niedawno udostępnione funkcje 3D. Spotkanie zakończono prezentacją wykorzystania rejestrów REGON, CEIDG oraz rejestru geodetów uprawnionych w budowaniu narzędzi kontroli poprawności funkcjonowania podmiotów geodezyjnych zgłaszających prace. Na przykładach pokazano, że zautomatyzowana kontrola, np. czy dany podmiot nie zamknął działalności lub czy wykorzystywany numer uprawnień figuruje w rejestrze geodetów uprawnionych pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych problemów.

Konferencja zgromadziła ponad 100 osób, głównie przedstawicieli ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zapraszamy do przeczytania obszernej relacji udostępnionej przez portal Geoforum.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej galerii zdjęć.

sobota, 10 września 2022

Możliwość łatwego oznaczania działek i obrębów w e-mapa.net

Geoportale działające w technologii e-mapa.net zostały rozbudowane o przydatną funkcję pozwalającą na selekcję i oznaczanie wielu działek i obrębów wraz z przyporządkowaniem im zróżnicowanej kolorystyki.

Po wyszukaniu obrębu lub działki w oknie Szukaj... -> Działki [rys. 1] albo wskazaniu działki na mapie narzędziem Wybierz obiekt (ikona strzałki) [rys. 2] zostanie ona zaznaczona na mapie przy pomocy niebieskiej obwódki, a na dole okna z mapą pojawi się panel informacyjny. Na panelu dodany został nowy przycisk  (+) (Dodaj do zaznaczenia) [rys. 3].

 
rys. 1   rys. 2
rys. 3

Kliknięcie na przycisk spowoduje otwarcie prostego menu służącego do wyboru koloru oznaczenia wybieranego obiektu:

Użytkownik może następnie wybrać kolejny obręb/działkę i analogicznie ustawić jej nowy styl zaznaczenia. W ten sposób możliwe jest zaznaczenie kilku obiektów na raz i nadanie im różnych kolorów prezentacji:

Zaznaczenia dodane przez użytkownika będą widoczne również na wygenerowanym wydruku mapy:
piątek, 9 września 2022

Wyniki walidacji usług dostępne w polska.e-mapa.net

    W nawiązaniu do poprzednich wpisów dotyczących walidatora usług sieciowych z danymi ewidencji gruntów i budynków informujemy, że w portalu polska.e-mapa.net są publikowane  w postaci usługi sieciowej wyniki walidacji dla wszystkich powiatów realizowane przez Waldemara Izdebskiego.


    W ramach grupy Osnowy, siatki i układy współrzędnych > Kontrola danych ewidencyjnych pojawiła się nowa warstwa Wyniki walidacji. Po jej zaznaczeniu na mapie zostaną wyświetlone wyniki w postaci kartogramu prezentującego punktowy wynik z zakresu 0-10 jaki zdobyła usługa danego powiatu.

    Po kliknięciu na mapie w oknie Informacja o obiekcie zostaną wyświetlone dodatkowe informacje - zdobyte punkty, adres usługi oraz datę ostatniej walidacji:


    Wyniki są aktualizowane na bieżąco wraz z przeprowadzaniem kolejnych walidacji i wprowadzaniem poprawek do usług sieciowych przez powiaty.