wtorek, 28 czerwca 2022

Automatyczny raport dla działki dostępny w polska.e-mapa.net

Dostępność różnorodnych danych przestrzennych coraz częściej daje możliwości wnikliwej analizy obszaru naszego zainteresowania bez konieczności wizyty w terenie, a dodatkowo jest w stanie pokazać pewne zależności, których w terenie nie widać, a które zapisane są w różnych rodzaju rejestrach.

Osoby doświadczone w przetwarzaniu danych przestrzennych korzystając ze swojej wiedzy eksperckiej i dostępnych narzędzi mogą sprawnie oceniać lokalizację różnych obszarów, najczęściej określonych granicami działek ewidencyjnych, w otoczeniu danych przestrzennych i generować dla swoich działań odpowiednie raporty. Aby przyjść z pomocą użytkownikom mniej obeznanym z danymi przestrzennymi w serwisie polska.e-mapa.net wprowadzono do wykorzystania usługę generującą raport dla wskazanej działki. 

Najpierw należy wybrać interesującą nas działkę. Można ją wyszukać w oknie w prawym górnym rogu strony lub zaznaczyć narzędziem "Wybierz obiekt" klikając bezpośrednio na obszar działki na mapie.

Usługa dostępna jest w wariancie podstawowym (bezpłatnym) w pozycji Raport dla działki (1) lub wariancie rozszerzonym (płatnym) w którym użytkownik otrzymuje raport rozszerzony wraz z możliwością jego konfiguracji (2).

W obydwu wariantach uzyskany raport może być zapisany do pliku PDF wraz kodem QR pozwalającym lokalizować działkę w portalu polska.e-mapa.net zarówno w wersji desktopowej jak i mobilnej.

Aktualnie w raporcie analizowanych jest ok. 20 tematów, ale sukcesywnie ich liczba będzie zwiększana w miarę przybywania danych analitycznych. Obecne tematy objęte raportem to m.in:

 • lokalizacja przestrzenna działki,
 • dane adresowe,
 • ukształtowanie terenu,
 • dostępność uzbrojenia,
 • przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • informacja o użytkach gruntowych
 • klasyfikacja gleb,
 • podatność gleb na suszę,
 • zagrożenie powodzią,
 • narażenie na hałas,
 • lokalizacja obiektów użyteczności publicznej,
 • bliskość obiektów uciążliwych,
 • bliskość zabytków nieruchomych,
 • bliskość obszarów chronionego krajobrazu,
 • bliskość obszarów natura 2000,
 • informacje o pozwoleniach na budowę.