Pokazywanie postów oznaczonych etykietą swde. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą swde. Pokaż wszystkie posty

piątek, 9 listopada 2012

GEO-MAP 10.00

Od 15 października 2012 dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.00.
 • w zapisie plików MAP wprowadzono sumy kontrolne służące do autoryzacji plików,
 • zlikwidowano ograniczenie długości atrybutów,
 • w związku z powyższymi modyfikacjami dokonano zmiany numeru formatu zapisu, obecnie pliki nie otworzą się w poprzednich wersjach oprogramowania,
 • wprowadzono kontrolę poprawności obiektów liniowych i powierzchniowych przed ich zapamiętaniem w bazie,
 • wprowadzono możliwość wydawania materiałów powykonawczych z sumami kontrolnymi wydanych plików,
 • rozbudowano funkcje kontrolne obiektów mapy zasadniczej,
 • przy wydawaniu operatów wprowadzono możliwość oddzielnego pakowania operatów,
 • wprowadzono zmiany w module GEO-RASTER,
 • wprowadzono zapis obiektów 5261 - rejon statystyczny do SWDE,
 • wprowadzono nowy kod obiektu 5295 - "służebność gruntowa"
 • wprowadzono możliwość podglądu plików Shapefile (SHP).
Ponieważ GEO-MAP od wersji 10.00 ma zmieniony format zapisu danych w związku z tym przed przekazaniem plików w nowym zapisie do PODGIK prosimy o upewnienie się czy dany PODGIK pracuje już w nowej wersji oprogramowania. Analogicznie jeśli PODGIK pracuje już w nowej wersji oprogramowania to wydawane pliki nie mogą być czytane w starszych wersjach programu.
Dział "Download"

poniedziałek, 27 czerwca 2011

GEO-MAP 9.99

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.99.
 • przed zapisem obiektów do SWDE wprowadzono automatyczne ukrywanie podwójnych połączeń,
 • przy eksporcie SWDE wprowadzono kontrolę poprawności atrybutów budynków (identyfikator, funkcja, kondygnacje, powtarzalność identyfikatora, pusty identyfikator) oraz graniczników (STB, ZDR, OZR i BPP) - opcja jest standardowo włączona,
 • przy transformacji plików wprowadzono możliwość transformacji pliku EXT (nie tylko jak dotąd EXT zapisanego w pliku MAP),
 • w selekcji graniczników na podstawie zaznaczonego bloku wprowadzono selekcję na podstawie innych obiektów ewidencyjnych jak obręby, gmina, powiat (521?)
 • w rozliczeniu użytków GPR jako 4 parametr nie można używać 0 bo będzie i tak potraktowane jako 1 (używamy 1 lub 2 co oznacza  1 = pole obliczane albo 2 = Pole z A6, ujemna wartość powoduje rozliczenie bez uzupełnień i bez wyrównania,
  • w zapisie pliku CSV (bez wyrównywania) wprowadzono zapis pole_użytku@pole_sumy_uzytkow@pole_dzialki_albo_Obliczane_albo_z_A6 w zależności od parametru (1,2),
 • przebudowano menu kontroli obiektów na dwie pozycje Kontrola obiektów oraz Relacji przestrzennych między obiektami,
 • w pozycji Kontrola>Relacji przestrzennych miedzy obiektami dodano pozycje - dochodzenia obiektów liniowych do powierzchniowych służącą do wykrywania niedociągnięć przewodów do budynków lub ogólnie niedociągnięć obiektów liniowych do powierzchniowych,
 • w pozycji Kontrola>Relacji przestrzennych między obiektami dodano pozycje - złych połączeń obiektów liniowych,
 • w pozycji Kontrola>Relacji przestrzennych między obiektami dodano pozycje - sprawdzenie czy obiekty liniowe nie wchodzą zbyt głęboko w powierzchniowe,
 • w kontroli samoprzecięć wprowadzono możliwość ignorowania połączeń niewidocznych,
 • wprowadzono listę obiektów, dla których program podaje pola zredukowane EGB_ObjectListForPoleRed,
 • wprowadzono ograniczenie na 1500 znaków dla pól wypełnianych w formularzu wydruku, jeśli pole leży nad aktywnym obszarem, to jest on pomniejszany o wszystkie dodatkowe linie, które się wygenerowały,
 • zmieniono kontrolę kątów załamania tak, aby można było ignorować kąty z połączeniami niewidocznymi,
 • w kontrolach wprowadzono pozycję Kontrola atrybutów wprowadzając w niej: kontrole poprawności atrybutów taka jaka była w pozycji Blok, ale niezależnie rozszerzono ją o metodę pozyskania, datę i numer operatu,
 • wprowadzono zmienną ODGIK_Code_DocumentVariant decydującą czy nazwa bazy (pliku) ma być dodawana do ścieżki,
 • w kontroli oparcia działek na granicznikach wprowadzono sprawdzanie pokrywania się graniczników,
 • w kontroli relacji między obiektami wprowadzono kontrolę pokrywania się obiektów punktowych,
 • wprowadzono zapamiętywanie parametrów formalnych zapisu do SWDE (osoba, fima itp.)
 • przy automatycznym wydawaniu danych poprawiono generowanie wypisów dla budynków w przypadku wyspecyfikowanych działek,
 • przy kasowaniu obiektów dodano komunikat z zawartością kodu i opisu kasowanego obiektu.
   Dział "Download"

   środa, 27 kwietnia 2011

   GEO-MAP 9.98

   Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.98.
   Nowy interfejs eksportu do SWDE
   • w kontroli poprawności geometrycznej obiektów powierzchniowych wprowadzono dodatkową kontrolę sprawdzającą czy obiekt nie zawiera sąsiadujących ze sobą enklaw,
   • zmiany w eksporcie do SWDE oraz SWDE/SWING:
    • wprowadzono do edycji dane o instytucjach: generującej plik i dla której jest on tworzony,
    • zrezygnowano z opcji "rozdzielania obiektów złożonych" (od teraz rozdzielane są zawsze),
   • w imporcie SWDE wprowadzono możliwość decydowania czy importowane są obiekty archiwalne. Obiekty archiwalne mają przed kodem zapisywanym w uwagach (atrybut TX) znak #,
   • w transformacji plików procedurami GeoNet wprowadzono nowe parametry dla miasta Poznań (transformacja między układem lokalnym a PUWG 2000),
   • nowa wersja programu Geo-Osnowa 6.68:
    • poprawiono eksport w formacie XML (format daty i czasu),
    • dodano import raportów ASG-EUPOS (z serwisu post-processingu) w oknie edycji punktu,
    • poprawiono wygląd okien programu w środowisku Windows Vista/7,
    • wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku opisu topograficznego (teraz program zwraca użytkownikowi uwagę o dużym rozmiarze dodawanego pliku),
    • poprawiono procedury kompresji opisów topograficznych.
    Dział "Download"

    poniedziałek, 18 kwietnia 2011

    GEO-MAP 9.97

    Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.97.
    • zmiany związane z budową obiektów złożonych (enklawy, wyspy), aby ułatwić działanie na tych obiektach przyjęto zasadę, że enklawy należy dodawanie nie od dowolnego punktu, lecz od punktu zamknięcia obiektu powierzchniowego czyniąc tworzone dodatkowe połączenie niewidocznym (postępowanie takie sprawia, że można rozszerzyć zakres kontroli na takich obiektach, co uczyniono w tej wersji oprogramowania),
    • dowolne definiowanie enklaw jeszcze obecnie jest dozwolone, ale od wersji 10 pozostanie jedynie nowy sposób definiowania enklaw,
    • w kontroli poprawności budowy geometrycznej obiektów powierzchniowych (Plik > Kontrola > poprawności geometrycznej obiektów) wprowadzono możliwość kontroli poprawności enklaw,
    • enklawy, które są niepoprawne można naprawić w menu Blok > Operacje na punktach > Naprawa enklaw,
     • Wartiant I - przenosi punkt zamknięcia obiektu do miejsca, gdzie rozpoczyna się pierwsza enklawa,
     • Wariant II - włącza kolejne enklawy w obiekt, tak aby zaczynały się od punktu zamknięcia,
    • do poprawy danych najlepiej stosować najpierw Wariant I (jednokrotnie), a następnie Wariant II, tak długo jak będą występować błędne enklawy,
    • w generowaniu SWDE i SWDE/SWING wprowadzono możliwość włączenia opcji kontrola geometrii obiektów, jeśli kontrola wykaże błędy generowanie SWDE jest niemożliwe,
    • w generowaniu SWDE i SWDE/SWING wprowadzono zasadę, że jeśli jest aktywny "Zapis obiektów EG ze wskazaniem na graniczniki", to zanim będzie generowany plik nastąpi sprawdzenie oparcia obiektów na granicznikach i ewentualnie pojawi się lista brakujących graniczników,
    • przy eksporcie SWDE/SWING wprowadzono zasadę, że eksportowane są wszystkie etykiety, również na budynkach, na których wyłączone są etykiety ze względu na wielkość obiektów,
    • w transformacji plików wprowadzono pasek postępu,
    • w transformacji plików wprowadzono transformację EXT zapisanego w pliku MAP,
    • w transformacji plików procedurami GeoNet wprowadzono nowe parametry dla 8 powiatów:
     • miasto Łódź: Układ lokalny Łódź <-> Układ 2000 (6 strefa),
     • powiat opolski: Układ 1965 (IV strefa) <-> Układ 2000 (6 strefa)
     • powiat płoński: Układ 1965 (II strefa) <-> Układ 2000 (7 strefa)
     • powiat policki: Układ 1965 (III strefa) -> Układ 2000 (5 strefa)
     • powiat pyrzycki: Układ 1965 (III strefa) <-> Układ 2000 (5 strefa)
     • powiat rzeszowski: Układ 1965 (I strefa) <-> Układ 2000 (7 strefa)
     • powiat stargardzki: Układ 1965 (III strefa) <-> Układ 2000 (5 strefa)
     • powiat zgierski: Układ 1965 (I strefa) -> Układ 2000 (6 strefa)
    • w transformacji plików procedurami GeoNet wprowadzono możliwość dodawania do nazw wynikowych plików frazy "Trans",
    • w transformacji plików procedurami GeoNet wprowadzono możliwość ustawienia komunikatów widocznych w procesie transformacji (standardowo interaktywne komunikaty są wyłączone, a wszelkie informacje z przebiegu transformacji są zapisywane do pliku batch.log).
     Dział "Download"

     poniedziałek, 14 marca 2011

     GEO-MAP 9.95

     Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.95.
     • w eksporcie SWDE oraz SWDE/SWING przy wszystkich obiektach ewidencyjnych wprowadzono eksport atrybutu G5RKRG, czyli powiązania  z dokumentami (domyślnie wyłączone),
     • w poleceniach GPR AddFileInExt oraz AddToReferennceInExt wprowadzono dodatkowe parametry: xmin, ymin, xmax, ymax,
     • w menu pomocy dodano link do programu TeamViewer (pomoc zdalna).
      Dział "Download"

      poniedziałek, 10 stycznia 2011

      GEO-MAP 9.92

      Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.92.
      • dodano nowe polecenie GPR #ImportWarstwEwmapa,
      • dodano pole $G5RZG (oznaczające rząd granicy dla punktów granicznych) w zapisie do pliku XLS (przykład wykorzystania znajduje się w pliku GranicznikiDoPRG.xls),
      • dodano możliwość wykorzystywania plików *.lok z programu UniTrans w celu wykonywania transformacji współrzędnych między układami,
      • w Transformacji plików procedurami GeoNet dodano parametry dla powiatu kościerskiego,
      • poszerzono listę budynków do zapisu w SWDE i SWDE/SWING do kompletnej listy ze zmiennej EGB_ObjectListForEgbBuilding,
      • PgClient.dll: wprowadzono możliwość uwidocznienia na zgłoszeniu numeru umowy z PODGiK.
        Dział "Download"

        poniedziałek, 6 grudnia 2010

        GEO-MAP 9.90

        Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.90.
        • przy generowaniu pliku SWDE i SWDE/SWING wprowadzono sprawdzanie powtórzeń graniczników (w przypadku ich występowanie nie można wygenerować pliku).
           Dział "Download"

           środa, 1 grudnia 2010

           GEO-MAP 9.88

           Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.88.
           • przy eksporcie do formatu TANGO wprowadzono interpretację braku źródła przewodu jako "Pomiar",
           • przy imporcie działek z formatu SWDE wprowadzono czytanie atrybutu G5PEW do A6 (Pole ewidencyjne),
           • przy imporcie pliku TTX wprowadzono sprawdzanie czy w pliku są nagłówki, które należy pominąć (dotychczas przyjmowano, że nagłówki były zawsze),
           • GEO-ODGIK: wprowadzono poszerzenie pola na asortyment pracy.
              Dział "Download"

              środa, 10 listopada 2010

              GEO-MAP 9.84

              Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.84.
              • w eksporcie do SWDE wprowadzono konfigurowanie czy mają być zapisywane dane o rzędzie granicy,
              • wprowadzono opisywanie wiaty (5343) numerem ewidencyjnym,
              • poprawiono działanie funkcji "Ustaw na EG", ponieważ nowe warstwy (jak "Linie napowietrzne" czy "Cmentarze i pomniki" nie były uwzględnione na liście obiektów ewidencji gruntów i budynków (plik eg.sl_),
              • dodano nowe pozycje słownikowe do atrybutów kompleksu przydatności rolniczej (5221).
                 Dział "Download"

                 wtorek, 13 lipca 2010

                 GEO-MAP 9.78

                 Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.78.
                 • wprowadzono nowy moduł GESUT z możliwością definiowania własnej struktury bazy,
                 • zmodyfikowano sposób nadawania identyfikatorów budynków, tak aby pierwsze numery na działce uzyskiwały budynki mieszkalne (funkcja = m),
                 • w eksporcie wprowadzono zapis w formacie SWDE/SWING (zapisywana jest redakcja przy działkach i granicznikach),
                 • aktualizacja adresów serwisów WMS.
                   Dział "Download"

                   poniedziałek, 19 kwietnia 2010

                   GEO-MAP 9.71

                   Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.71.
                   • przy generowaniu SWDE wprowadzono możliwość zapisu działek ze wskazywaniem na punkty graniczne zamiast bezpośrednich wartości współrzędnych; w takiej sytuacji musi występować unikalność numerów graniczników oraz przede wszystkim graniczniki muszą istnieć; opcja domyślnie jest wyłączona,
                   • zmiany w bibliotece PgClient.dll.
                     Dział "Download"

                     czwartek, 18 lutego 2010

                     GEO-MAP 9.68

                     Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.68.
                     • zmiany w komunikacji z systemem ewidencji gruntów EWID2000/TurboEWID,
                     • wprowadzono zapis identyfikatora budynku w eksporcie atrybutów do SWDE.
                      Dział "Download"

                      piątek, 25 lipca 2008

                      GEO-MAP 9.36

                      Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.36.
                      • wprowadzono nową bibliotekę OsrodekDLL,
                      • przeniesiono parametr graficzny w wiatach (5343) do atrybutu A6,
                      • przeniesiono cieplarnie i wiaty do warstwy budynki,
                      • wprowadzono funkcję dołączania geometrii do pliku opisowego SWDE,
                      • ODGIK: w trybie automatycznym wprowadzono możliwość ponownego wydawania danych dla zgłoszonej pracy,
                      • ODGIK: rozszerzono opcję wydawania wypisów z ewidencji gruntów,
                      • nowa wersja programu Osnowa 4.37
                      Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
                      Dział "Download"