środa, 8 marca 2023

Skarga kasacyjna i uchylenie wyroku WSA II SAB/Kr 198/22

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odniósł się już do skargi kasacyjnej złożonej przez Burmistrza Zatora na wyrok II SAB/Kr 198/22 w przedmiocie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych. Sprawę tego wyroku, który był eksploatowany przez skarżącą jako dowód na słuszność głoszonych tez opisywaliśmy już w grudniu, wskazując na liczne wątpliwe kwestie zawarte w jego uzasadnieniu.

Kasacja została rozpatrzona pozytywnie i w jej wyniku uchylono wyrok z 9 listopada 2022 r., a pierwotna skarga złożona na burmistrza została odrzucona. W uzasadnieniu sąd przyznał, że organ (Burmistrz Zatora) miał rację zarzucając wydanie rozstrzygnięcia w sprawie wyłączonej z kognicji sądu administracyjnego, w związku z czym zasadne było uchylenie wyroku i ponowne rozpoznanie sprawy. Po ponownym rozpoznaniu sąd doszedł do wniosku, że skarga podlega odrzuceniu.

Odrzucenie oparte było o podobne argumenty jak w innych tego typu sprawach dot. fali skarg. Zatem w momencie publikacji niniejszego wpisu brak jest jakiegokolwiek prawomocnego wyroku, który przyznawałby rację  osobie składającej skargi, a z naszych informacji wszystkie sprawy zakończyły się odrzuceniem (obecnie ok. 150 opublikowanych postanowień). Do tego dochodzi rosnąca liczba uchwał rad gmin/miast (obecnie ok. 350: link) odrzucających skargę.

Poniżej fragmenty udostępnionego przez Urząd Miejski Zator odpisu postanowienia.

czwartek, 2 marca 2023

70.000 zakupów map zasadniczych on-line

W dniu dzisiejszym odnotowano 70.000 zamówienie mapy zasadniczej według stanu archiwalnego. Funkcjonalność jest dostępna w prawie wszystkich powiatach korzystających z technologii ePODGiK

Sprzedaż kopii mapy zasadniczej według stanu archiwalnego generowanych automatycznie zaczęła się w 2010 roku. Wydaje się, że znaczna popularyzacja zbiegła się w czasie z pandemią, która wymusiła korzystanie ze zdalnych form komunikacji z urzędami. W latach 2019 - 2021 przyrost wynosił niema 100% rok do roku. 

 

W roku 2022 sytuacja ustabilizowała się na poziomie prawie 20 tys. generowanych map rocznie. To ogromna liczba dokumentów, które są generowane od A do Z w pełni automatycznie bez udziału pracownika urzędu. To duże odciążenie kadr i jednocześnie wyznacznik nowoczesności jednostki, zwłaszcza, że technologia działa w trybie 24/7.

Prognozy wskazują na tendencję wzrostową. Obecnie większość powiatów opatruje wydruki za pomocą pieczęci elektronicznej organu. Dzięki temu dokumenty te już bez żadnych wątpliwości mogą być przedkładane w urzędach gmin, w bankach czy u notariuszy co z pewnością pomoże w zwiększeniu wykorzystania.