piątek, 24 lutego 2023

Kolejne odrzucenie skargi przez WSA

W uzupełnieniu do wpisu o odrzuceniu jesiennej fali skarg ws. zapewnienia dostępu do danych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne", które były kierowane do sądów administracyjnych, informujemy, że pojawiły się już pierwsze odrzucenia przez WSA nowych skarg ze stycznia br.

Przypomnijmy, że tym razem osoba skarżąca najpierw składała do wójta/burmistrza/prezydenta miasta wniosek o udostępnienie zbiorów MPZP i SUIKZP poprzez usługę pobierania. W ocenie strony miało to nadać "indywidualny charakter relacji między nią a organem". Następnie (po otrzymaniu na swój wniosek odpowiedzi, która w opinii wnioskodawcy była odmową udostępnienia danych) składała kolejną skargę do WSA, powtarzającą w warstwie "merytorycznej" zarzuty z poprzedniej skargi, a dodatkowo powoływała się na liczne przepisy i interpretacje prawne, próbując uzasadnić, że przedmiot i charakter skargi dotyczą innych kwestii niż poprzednio.

Jak można się było spodziewać "argumentacja" ta nie przekonała sądów administracyjnych. W ostatnich dniach w bazie orzeczeń NSA zostały opublikowane postanowienia sądów o odrzuceniu nowych skarg:

 1.  II SA/Łd 77/23 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2023-02-17
 2. II SA/Gl 191/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-02-20
 3. IV SAB/Po 16/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-02-21 
 4. IV SAB/Po 13/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-02-21
 5. II SA/Gl 190/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-02-21
 6. II SA/Lu 88/23 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2023-02-22
 7. II SA/Lu 89/23 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2023-02-22
 8. II SA/Op 47/23 - Postanowienie WSA w Opolu z 2023-02-22
 9. IV SAB/Po 15/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-02-23 
 10. II SA/Gd 150/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2023-02-27
 11. II SA/Gd 148/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2023-02-27
 12. II SA/Gl 212/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-02-27
 13. IV SAB/Po 22/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-02-28
 14. IV SAB/Po 24/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-02-28
 15. II SA/Łd 152/23 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2023-02-28
 16. II SA/Lu 137/23 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2023-03-01
 17. II SA/Ol 134/23 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2023-03-01
 18. II SA/Ol 119/23 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2023-03-06
 19. IV SAB/Po 26/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-03-07
 20. IV SAB/Po 30/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-03-07
 21. IV SAB/Po 23/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-03-07 
 22. II SAB/Bd 127/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2023-03-07
 23. II SA/Ol 135/23 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2023-03-08
 24. II SA/Ol 127/23 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2023-03-08 
 25. II SA/Ol 121/23 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2023-03-08 
 26. II SA/Gd 151/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2023-03-10
 27. II SA/Gd 149/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2023-03-10

Orzeczenia dotyczą skarg wniesionych w styczniu 2023 r. W uzasadnieniu sądy powtarzają sformułowania o niedopuszczalności skargi, które pojawiały się już we wcześniejszych postanowieniach i podzielają stanowiska innych WSA. Podkreślają, że sprawa nie ma charakteru indywidualnego, osoba skarżąca nie posiada interesu prawnego - zatem, podobnie jak poprzednie, skarga musi zostać odrzucona.

Razem z poprzednimi postanowieniami jest już ponad 130 postanowień sądów o odrzuceniu skarg kierowanych do WSA. A w sprawie skarg kierowanych do rady gminy/miasta wydano niemal 350 uchwał o uznaniu ich za bezzasadne.