środa, 25 listopada 2009

Pruszków: Wydawanie rastrów mapy zasadniczej dla prac zgłoszonych przez Internet

W dniu 25 listopada 2009 roku została włączona funkcjonalność wydawania rastrów mapy zasadniczej do zgłoszonych prac geodezyjnych z obszaru gmin: Brwinów, Nadarzyn i Raszyn. W miarę postępów przetwarzania nakładek mapy zasadniczej do postaci cyfrowej udostępniane będą kolejne arkusze. Kompletność otrzymanych danych na tych gminach należy nadal potwierdzać w PODGiK.

poniedziałek, 23 listopada 2009

GEO-MAP 9.64

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.64.
 • transformacje procedurami GeoNet zostały przeniesione do pozycji Pliki > Narzędzia > Operacje na plikach > Transformacja plików procedurami GeoNet; obecnie aby wykonywać transformację nie musi być otwarty jakikolwiek plik MAP,
 • w menu Plik > Narzędzia wydzielono pozycję Operacje na plikach i wydzielono tam pozycje:
  • Konwersja plików,
  • Zamiana frazy w plikach,
  • Zamiana frazy w nazwach plików,
  • Kopiowanie plików poziom wyżej.
Dział "Download"

piątek, 20 listopada 2009

Transformacje z uwzględnieniem korekt Hausbrandta w GEO-MAP

Na stronie pomocy technicznej naszej firmy (http://faq.geo-system.com.pl) został opublikowany artykuł dotyczący wykonywania transformacji danych wektorowych i rastrowych z uwzględnieniem korekt Hausbrandta. Artykuł może być pomocny dla tych użytkowników systemu GEO-MAP, który wykonują prace geodezyjne na terenie powiatów: warszawskiego zachodniego, wołomińskiego i pruszkowskiego. Parametry transformacji zostały już przygotowane dla powiatu warszawskiego zachodniego, a na dniach opublikowane zostaną także parametry dla powiatu wołomińskiego. Więcej informacji nt. przejścia ODGiKów na nowy układ odniesienia znajdziecie Państwo na ich stronach internetowych.

GEO-MAP 9.63

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.63.
W najnowszej wersji dokonano następujących zmian:
 • w eksporcie do formatu DXF wprowadzono współczynnik szerokości tekstu,
 • ODGIK: w raporcie o przenumerowaniu graniczników wprowadzono informacje o układzie współrzędnych,
 • w wyszukiwaniu ulicy wprowadzono zasadę wyszukiwania na podstawie całej nazwy,
 • wprowadzono możliwość aktywacji oprogramowania kodem otrzymanym SMS-em (aktywacja na 6h lub 24h).
Dział "Download"

Poniżej znajduje się szczegółowy opis zmian.
 
Aktywacja programu GEO-MAP SMS-em.
Wykorzystując system płatności SMS w łatwy i szybki sposób możemy wykupić 6 lub 24 godzinna aktywacje programu GEO-MAP. Umożliwia to użytkownikom nieposiadającym licencji na oprogramowanie wykorzystanie go w pełnej funkcjonalności przez określony czas.
Sposób aktywacji programu wygląda następująco:
1. Po uruchomieniu programu GEO-MAP, pojawi się okno w którym zostaniemy poinformowani o demonstracyjnej wersji programu. Jednocześnie zostanie zadane pytanie czy chcemy aktywować SMS-em pełnowartościową wersję programu, klikamy przycisk Yes.


2. Kolejnym krokiem aktywacji programu jest okno dialogowe, w którym należy podać swój adres e-mail oraz hasło otrzymane SMS-em. Aby otrzymać kod należy wysłać SMS o treści WP A3135 na numer:
 • 79280 (9zł +22% VAT) aktywacja programu na 6 godzin,
 • 91928 (19zł+22%VAT) aktywacja programu na 24 godziny.

Następnie naciskamy przycisk OK i przechodzimy do dalszej części aktywacji.

3. W momencie, gdy hasło zostało poprawnie wpisane pojawi się komunikat informujący nas o sukcesie aktywacji oraz o czasie, przez który będziemy mogli korzystać z programu.

Od tego momentu możemy korzystać z pełnej funkcjonalności programu GEO-MAP.

Eksport pliku MAP do formatu DXF.
Przy eksporcie pliku w formacie GEO-MAP do formatu DXF wprowadzono możliwość ustalania szerokości tekstu poprzez wprowadzenie współczynnika. Kolejną ważną zmianą jest dodawanie nazwy obiektów do wyeksportowanych warstw. W opcjach eksportu należy zaznaczyć:
 • Tworznie warstw zgodnych z kodami obiektów,
 • Dodać nazwy obiektów.

Wyeksportowane w ten sposób obiekty pliku MAP zostaną przyporządkowane do warstwy o nazwie składającej się z kodu obiektu i nazwy warstwy (np. 5216 Działki) w pliku DXF.
Życzymy miłej pracy.

czwartek, 19 listopada 2009

Powiat wołomiński: zmiana obowiązujących układów współrzędnych

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie informuje:

Stosownie do terminu zawartego w §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821) uprzejmie informujemy, że:
 1. Z dniem 17 listopada 2009 roku w serwisie iGeoMap udostępniono współrzędne punktów osnowy poziomej w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 strefa 7 (południk 21). Współrzędne punktów osnowy, które nie miały określonych współrzędnych w układzie 2000 w wyniku modernizacji osnowy poziomej, określono na podstawie transformacji w oparciu o osnowę I i II klasy z wykorzystaniem korekt Hausbrandta.
 2. Z dniem 7 grudnia 2009 roku będą udostępniane dane wektorowe w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 2000.
 3. Z dniem 4 stycznia 2010 roku będą przyjmowane tylko opracowania geodezyjne wykonane w oparciu o nowo przyjęty układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000.

środa, 18 listopada 2009

Warszawskie Inwestycje Mieszkaniowe na stronie polskiemiasta3d.pl

Na stronie stworzonej przez Geo-System: polskiemiasta3d.pl, poświęconej tematyce szeroko pojętego modelowania 3D, można odnaleźć nowy dział poświęcony inwestycjom mieszkaniowym.
Obecnie znaleźć tam można informacje dotyczące inwestycji w Warszawie na terenie tzw. „Miasteczka Wilanów”. Na podkładzie Google Maps dostępne są informacje o inwestycjach, przebiegi ulic oraz kontury budynków, które już zostały wybudowane, są w budowie lub są jedynie zaprojektowane.


Po przełączeniu na widok „3D” można obejrzeć wizualizację budynków i otoczenia z możliwością zmiany perspektywy i położenia kamery, a dodatkowo dla osiedla „Ostoja Wilanów” dostępna jest wizualizacja zawierająca szczegółowe, w pełni pokryte realistycznymi teksturami modele budynków.


Istnieje możliwość pobrania wizualizacji 3D na własny użytek (do uruchomienia wymagana jest aplikacja Google Earth) po uiszczeniu smsem odpowiedniej opłaty. Wizualizacja zawiera przelot nad osiedlem Ostoja Wilanów.
Zachęcamy do korzystania z serwisu i dyskusji na forum.

wtorek, 17 listopada 2009

Powiat warszawski zachodni: zmiana obowiązującego układu współrzędnych

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim informuje:

Stosownie do terminu zawartego w §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821) uprzejmie informujemy, że:
 1. Z dniem 13 listopada 2009 roku w serwisie iGeoMap udostępniono współrzędne punktów osnowy poziomej w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 strefa 7 (południk 21). Współrzędne punktów osnowy, które nie miały określonych współrzędnych w układzie 2000 w wyniku modernizacji osnowy poziomej, określono na podstawie transformacji w oparciu o osnowę I i II klasy z wykorzystaniem korekt Hausbrandta.
 2. Z dniem 1 grudnia 2009 roku będą udostępniane dane wektorowe w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 2000.
 3. Z dniem 1 stycznia 2010 roku będą przyjmowane tylko opracowania geodezyjne wykonane w oparciu o nowo przyjęty układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000.
Parametry transformacji do wykorzystania w oprogramowaniu GEO-MAP znajdują się na stronie PODGiK w dziale PLIKI. Opis wykorzystania parametrów do transformacji w programie GEO-MAP znajduje się w dziale POMOC na stronie firmy Geo-System Sp. z o.o.

czwartek, 12 listopada 2009

GEO-MAP 9.62

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.62.
 • przy tworzeniu punktów łącznych transformacji (kod 2004) wprowadzono tworzenie obiektów o kodzie 1004 w przypadku, gdy w obu układach punkty pokrywają się,
 • wprowadzono możliwość automatycznego wyłączenia aplikacji przy określonym czasie bezczynności.
Dział "Download"

piątek, 6 listopada 2009

Nowa strona internetowa firmy Geo-System


Informujemy, że w dniu 6 listopada 2009 uruchomiono odświeżoną wersję firmowej strony internetowej. Poza zmianą szaty graficznej strona skupia również większość serwisów tworzonych przez naszą firmę.

wtorek, 3 listopada 2009

Już 20.000 prac zgłoszonych internetowo w 2009 roku.

Z przyjemnością informujemy Państwa iż w okresie od 1.01.2009r do 3.11.2009r w serwisie ePODGIK zgłoszono już 20tys prac geodezyjnych. Jest to liczba dwukrotnie większa niż w całym roku 2008. Szacunkowo w 2009 roku liczba prac zgłoszonych tą drogą wyniesie 25tys..

Aktualne zestawienie miesięczne przedstawiono na poniższym wykresie.Rozkład prac tradycyjnych i internetowych w poszczególnych ośrodkach przedstawiono poniżej.

Internetowe zgłaszanie prac na obszarze całego powiatu pruszkowskiego


Od dnia 30 października 2009r. została uruchomiona  możliwość internetowego zgłaszania prac geodezyjnych na terenie wszystkich gmin powiatu pruszkowskiego.
Ze względu na fakt, iż na wyżej wymienionych obszarach prowadzona jest analogowa mapa zasadnicza, w chwili obecnej do zgłoszonej pracy geodeta otrzyma następujące dokumenty, wygenerowane na podstawie dostępnych materiałów: - zgłoszenie pracy geodezyjnej, - wykaz materiałów, - wydruk zakresu pracy na tle mapy ewidencyjnej, - fragment mapy ewidencyjnej w formacie Geo-Map i informacje o osnowie.
Wydruki i wydane materiały do prac zgłoszonych na obszarach objętych analogowa mapą zasadniczą należy w chwili obecnej uzupełniać materiałami wydanymi przez PODGiK w tradycyjny sposób.
Na obszarach objętych numeryczną mapą zasadniczą wykonawcy otrzymują komplet materiałów do zgłoszonych prac tak jak dotychczas.