wtorek, 31 października 2023

Raport o działce zawiera od teraz również ortofotomapy archiwalne

Raport o działce otrzymał od dziś dodatkowy zakres informacyjny. Rozwiązaliśmy tym samym problem osób, które nie mogły się zdecydować, czy w ich działaniach istotniejszy jest raport analityczny, czy historia działki w oparciu o ortofotomapę archiwalną.

Obecnie "Raport pełny dla działki" otrzymał w ramach pakietu sekcję ortofotmap archiwalnych. Wybrane dla danego obszaru roczniki zdjęć są dostępne na końcu listy dostępnych informacji, która wyświetla się przed zatwierdzeniem zakupu.

Dzięki temu w ramach jednego zakupu można uzyskać wszystkie informacje. Oczywiście dla osób, które chcą uzyskać jedynie obrazy historycznych ortofotomap nadal pozostawiamy taką oddzielną opcję.

Warto dodać, że zmiany te dotyczą również mechanizmów generowania raportów przez pracowników samorządowych.

Podsumowanie miesiąca - październik 2023

W październiku portale e-mapa.net ponownie cieszyły się wysoką liczbą odwiedzin. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła 1,72 mln (średnio 57 tys. odwiedzin dziennie) - niemal identyczny wynik jak we wrześniu. Największą liczbę odsłon zanotował portal polska.e-mapa.net, który odwiedzono ponad 266 tys. razy. To najlepszy wynik w tym roku, a zarazem 4 miesiąc z kolei ze wzrostem odwiedzin. Bardzo się cieszymy, że nasz portal jest przydatny w codziennej pracy tak wielu osób.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:


Statystyki widok.gov.pl za październik nie są dostępne ze względu na zmiany w usłudze Google Analytics. Oczekujemy na odpowiedź Instytutu łączności PID w tej sprawie.

Ponadto w październiku zostały dodana bardzo ważna funkcjonalność w e-mapie:

Poza typowymi pracami rozwojowymi w e-mapie odbyły się dwa seminaria dla naszych użytkowników, które zgromadziły łącznie ponad 1000 osób:

środa, 25 października 2023

Nowości w iMPA - generowanie dokumentów jest jeszcze łatwiejsze

W odpowiedzi na Państwa oczekiwania, w ostatnim czasie internetowy Manager Punktów Adresowych (iMPA) został wzbogacony o dodatkowe narzędzia. Ułatwią one przygotowanie zawiadomień dotyczących więcej niż jednego budynku oraz generowanie załączników graficznych.

MULTIDOKUMENT

Obowiązujący wzór wniosku o nadanie numeru porządkowego dopuszcza możliwość wnioskowania o nadanie adresu dla jednego lub wielu budynków. W tej drugiej sytuacji, podczas nadania, mogą Państwo skorzystać z nowej opcji generowania multidokumentu, czyli zbiorczego zawiadomienia dotyczącego wskazanych punktów adresowych. Aby je przygotować należy po dodaniu wszystkich punktów na mapie:

 1. Wybrać pod mapą opcję Generowanie dokumentu.
 2. W okienku Generowania dokumentu wybrać opcję Włącz aktualny - zaznaczony na mapie punkt zostanie dodany do listy adresów uwzględnionych w zawiadomieniu.
 3. Ponowić czynność z pkt. 2 dla wszystkich potrzebnych punktów adresowych. Na koniec wybrać opcję Generuj.
 4. Sprawdzić treść wygenerowanego zawiadomienia i zatwierdzić dokument.


Uwaga!

Opcja generowania multidokumentu nie jest domyślnym ustawieniem - jeśli chcą Państwo taką funkcjonalną dodać w swojej gminie, to prosimy o zgłoszenie na serwis@punktyadresowe.pl

Nowość na na portalach e-mapa.net - zaawansowane wyszukiwanie działek

Od dzisiaj, na portalach e-mapa.net jest dostępne dla wszystkich użytkowników nowe, zaawansowane wyszukiwanie działek ewidencyjnych. Ta unikalna funkcjonalność pozwala na znacznie bogatsze wyszukiwania i selekcję działek według rozszerzonych kryteriów.

Oprócz standardowego wyszukiwania wg danych administracyjnych i numeru działki do systemu dodano następujące możliwości:

 • podanie przedziałów powierzchni geometrycznej,
 • wyszukanie na podstawie wskazanego zakresu przestrzennego,
 • wyboru preferowanego kształtu (współczynnika foremności) geometrycznego nieruchomości.

Po wybraniu z menu pozycji Szukanie zaawansowane, w nowym oknie wskazujemy interesujące nas parametry, a następnie po wybraniu przycisku wyszukaj odpowiednie działki zostaną oznaczone na mapie oraz wyświetlone na liście. 

wtorek, 24 października 2023

Seminarium on-line z zakresu MPZP

20 października na platformie Zoom odbyło się spotkanie dla pracownic i pracowników urzędów miast i gmin, które poświęcone było wykorzystaniu systemu e-mapa w realizacji zadań samorządu - w szczególności w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

W telekonferencji wzięło udział ponad 500 osób z całej Polski. 

Podczas pierwszej części spotkania omówiono możliwości technologii eGmina, wyjaśniono problematykę oraz poziomy informatyzacji planów miejscowych oraz przybliżono etapy publikacji zbiorów.

Następnie przedstawiono problematykę przygotowania i zarządzania zbiorami APP dla planów i studium. Zaprezentowano w jaki sposób w systemie e-gmina wykonuje się czynności dotyczące przygotowania i publikacji danych z zakresu zagospodarowania przestrzennego - od wprowadzenia informacji o przystąpieniu do planu, przez generowanie plików GML do umieszczenia w dzienniku wojewódzkim, a kończąc na podpisaniu zbioru APP i publikacji w usłudze pobierania.

Po przerwie przedstawione zostały różnice pomiędzy usługami przeglądania (WMS) oraz pobierania (WFS) oraz dokładnie omówiono usługi pobierania ATOM i WFS.

W czasie całego spotkania uczestnicy zadali kilkaset pytań, na które na bieżąco staraliśmy się odpowiadać. Pełna relacja wydarzenia dostępna jest na geoforum.pl.

Dziękujemy wszystkim za liczny udział i aktywne uczestnictwo!

Do zarejestrowanych uczestników zostały rozesłane materiały z seminarium.

poniedziałek, 23 października 2023

Seminarium z zakresu numeracji adresowej

19 października, tak jak w ubiegłym roku, na platformie Zoom odbyło się spotkanie dla pracownic i pracowników urzędów miast i gmin, które poświęcone było wykorzystaniu systemu iMPA w realizacji zadań samorządu - w szczególności w zakresie prowadzenia numeracji adresowe nieruchomości (EMUIA).


W telekonferencji wzięło udział niemal 500 osób z całej Polski. W czasie całego spotkania uczestnicy zadali kilkaset pytań, na które na bieżąco staraliśmy się odpowiadać. Pełna relacja wydarzenia dostępna jest na geoforum.pl.

Dziękujemy wszystkim za liczny udział i aktywne uczestnictwo!

Do zarejestrowanych uczestników zostaną rozesłane materiały z seminarium.

Poniżej publikujemy odpowiedzi na te najczęściej się pojawiające.

1.  Czy można nadać drugi numer porządkowy na istniejący budynek, gdy właściciel wyodrębnił lokal i mieszkają w nim 2 rodziny?

Należy podkreślić, że w bazie EMUiA nie nadajemy numerów lokali. Jeżeli właściciel potrzebuje dodatkowego oznaczenia nieruchomości, może dokonać wyodrębnienia i numeracji lokali w starostwie.
Numer porządkowy nadajemy budynkowi, więc co do zasady jeden budynek powinien być oznaczony jednym numerem. Rozporządzenie ws. EMUiA przewiduje jednak wyjątek – jeśli budynek położony przy ulicy ma więcej niż jedno wejście główne, można nadać wiele numerów porządkowych związanych ze wszystkimi głównymi wejściami. Temat szerzej omówiliśmy TUTAJ.

2.  Czy we wniosku o ustalenie numeru porządkowego należy wskazać rodzaj budynku? Np. mieszkalny lub gospodarczy?

Aktualny wzór wniosku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia EMUiA, nie wymaga od wnioskodawcy wskazania takiej informacji.
Z problematyką treści wniosku o ustalenie numeru porządkowego oraz wymaganych załączników można zapoznać się TUTAJ

3. Czy można nadać numer porządkowy nieruchomości, na której stoi kemping? Wnioskodawca twierdzi, że jest to domek letniskowy.

Zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym numery porządkowe mogą być nadawane budynkom mieszkalnym oraz innym przeznaczonym do stałego lub czasowego przebywania ludzi, a także przeznaczonym do działalności gospodarczej. Ponadto baza EMUiA może zawierać dane adresowe dotyczące obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej. Sytuację należy więc rozpatrywać indywidualnie – jeśli jest to obiekt, w którym będą przebywać ludzie, nadanie adresu wydaje się być zasadne.

4. Jak wygląda procedura zmiany punktu adresowego w związku z nadaniem nazwy ulicy?

Po podjęciu uchwały o nadaniu nazwy ulicy i wejściu jej w życie należy wprowadzić nowy obiekt do iMPA – proces dodania opisaliśmy TUTAJ. Następnie do zmiany adresu wykorzystujemy narzędzie „Tryb zmiany punktu” (dostępne w funkcjach specjalnych). Narzędzie to pozwala na zachowanie historii punktu oraz bezpośrednie wygenerowanie zawiadomienia o zmianie. Po wygenerowaniu dokumentu informacja przesyłana jest do Urzędu Statystycznego, a dokument należy przekazać właścicielowi.
W przypadku zmiany większej liczby numerów zapraszamy do kontaktu przez maila serwis@punktyadresowe.pl – pokażemy, jak można usprawnić ten proces.

5. Starostwo powiatowe nie chce przyjmować zawiadomień wysyłanych elektronicznie z iMPA i żądają wysyłki w formie papierowej lub ePUAP-em. Ponadto twierdzą, że gminy mają obowiązek wysyłania do nich zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego. Czy mają do to tego podstawę prawną?

Gmina nie ma obowiązku informować starostwa o ustaleniu numeru, gdyż wszelkie tego typu zmiany dotyczące nieruchomości powinny być zgłoszone przez właściciela. Przesyłanie informacji o adresach do starostwa jest jednak powszechnie przyjętą praktyką ułatwiającą wymianę danych między rejestrami. Nie mają Państwo obowiązku przekazywania danych w konkretny sposób.

6. Co zrobić w przypadku brakującego adresu w zewnętrznych portalach mapowych, np. Google Maps?

W przypadku zewnętrznych portali mapowych, nawigacji itp. częstotliwość aktualizacji danych zależy wyłącznie od właściciela danego portalu. Jedyną dostępną możliwością jest zgłaszanie uwag poprzez serwisy, w których zauważono błąd – będzie to znak, że dane wymagają aktualizacji. Proces przekazywania danych z iMPA do Państwowego Rejestru Granic oraz sposoby zgłaszania braków w numeracji w Google Maps opisaliśmy TUTAJ.


Badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUIKZP - monitoring #9

Nowe badanie usług z zakresu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzone 20 października, pokazuje nieoczekiwaną zmianę w jakości zbiorów MPZP w stosunku do poprzedniego miesiąca jak i wcześniejszych badań. 

Ogólna liczba gmin, które zgłosiły zbiory kolejny raz wzrosła. Na 2477 gmin zgłoszenie zbioru wykonało ponad 90% z nich. Wzrost jest niewielki ale wpisuje się w stały trend rozwoju. Liczba gmin bez zgłoszenia na dzień badania spadła z 174 do 157.

Tak samo jak w poprzednim badaniu odnotowano niewielki wzrost ogólnej liczby zbiorów zgłoszonych do ewidencji zbiorów w stosunku miesiąc do miesiąca. Obecnie mamy już 4561 zbiorów danych MPZP/SUIKZP (wzrost o 41). Ponownie wzrosła liczba zbiorów z kompletem usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania - 3808 (wzrost o 50). Ogólna ilość zbiorów bez ani jednej usługi sieciowej spadła do 265.

To, co martwi w dziewiątym badaniu jakości usług to fakt, że pierwszy raz spadała ocena usług. Średnia ocena we wrześniowym badaniu wyniosła 6,99, natomiast obecnie jest to 6,81. Różnica jest niewielka i względem sierpnia średnia jest nadal wyższa, ale może to wskazywać na niską jakość ostatnio dodanych zbiorów albo na dynamiczny przyrost zgłoszonych zbiorów bez usług. Ten drugi powód może być bardziej prawdopodobny, a jest to skutek pewnych zmian proceduralnych przy zgłaszaniu zbiorów do GUGiK. Obecnie przy zgłoszeniu nowych zbiorów najlepiej usługi zgłosić w drugim kroku, aby nie otrzymać negatywnej odpowiedzi. 
 
Maksymalna ocenę 10 pkt. ma już 1519 zbiorów (wzrost o 17), a ocenę 0 otrzymało 265 zbiorów (spadek tylko o 3).
 
Tym samym spadła średnia ocen punktacji w podziale na województwa. W porównaniu do poprzedniego badania martwi spadek jakości zbiorów w większości województw. Żadne z nich nie otrzymało wyniku powyżej ośmiu, powyżej siedmiu uplasowały się tylko trzy województwa (poprzednio 5).

Podsumowując od początku prowadzenia badań na temat stanu usług i zbiorów MPZP i SUIKZP - które rozpoczęliśmy w styczniu br. - widać, że cyfryzacja planów w Polsce postępuje. Na początku roku podczas pierwszego badania zgłoszonych było 4335 zbiorów, a obecnie jest to już 4561.

Ostatni miesiąc zaskakuje spadkiem w jakości zbiorów i usług, ale mamy głęboką nadzieję, że wrześniowy skok ku poprawie nie był jednorazowym sukcesem, a dziewiąta edycja badań stanu usług i zbiorów to jednie przypadkowa wpadka przy pracy.
środa, 4 października 2023

Bezpłatne seminarium on-line: Zagospodarowanie przestrzenne w obliczu zmian prawa


20 października organizujemy bezpłatne seminarium on-line pt.:

Zagospodarowanie przestrzenne w obliczu zmian prawa

Seminarium będzie prowadzone przez zespól Geo-System odpowiedzialny za wdrażanie i obsługę usługi iGeoPlan. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 na platformie Zoom. Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 4 godziny. 

Omawiane zagadnienia, skierowane są do pracowników jednostek samorządowych zajmujących się na co dzień problematyką związaną z zagospodarowaniem przestrzennym, w szczególności użytkowników systemu eGmina.

Ramowy program seminarium przedstawia się następująco:

 1. Charakterystyka infrastruktury informacji przestrzennej i usług danych przestrzennych.
 2. Cyfryzacja i publikacja zbiorów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Automatyzacja pracy z wykorzystaniem cyfrowych zbiorów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Tworzenie, obsługa i problemy wynikające z funkcjonowania APP.
 5. Planowane zmiany prawa w zakresie zagospodarowania przestrzennego
 6. Funkcjonowanie w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej oraz zewnętrznych serwisach mapowych.
Udział w seminarium jest bezpłatny, konieczna jest jedynie wcześniejsza rejestracja na wydarzenie.
Formularz zapisów jest dostępny pod adresem:

Po rejestracji, każdy z uczestników otrzyma, na podany podczas rejestracji adres e-mail, automatyczną wiadomość z potwierdzeniem rejestracji wraz z szczegółami wydarzenia i linkiem do seminarium.

Rejestracja na seminarium oznacza, że użytkownik zapoznał się i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptuje politykę prywatności dostępną na stronie https://polska.e-mapa.net/rodo/.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres geo-system@geo-system.com.pl.

Bezpłatne seminarium on-line: Problematyka numeracji adresowej nieruchomości - 19 października


19 października organizujemy bezpłatne seminarium on-line pt.:

Problematyka numeracji adresowej nieruchomości

Seminarium będzie prowadzone przez zespół Geo-System odpowiedzialny za wdrażanie i obsługę aplikacji iMPA. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 na platformie Zoom. Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 4 godziny.

Omawiane zagadnienia, skierowane są głównie pracownikom samorządowym zajmującym się na co dzień numeracją adresową nieruchomości, a w szczególności użytkownikom aplikacji iMPA.

Ramowy program seminarium przedstawia się następująco:

 1. Problematyka prowadzenia numeracji porządkowej.
 2. Zmiany numeracji i zaawansowane zagadnienia z zakresu prowadzenia bazy EMUiA.
 3. Omówienie wykorzystania i komunikacji z rejestrami GUS oraz usługi TERYT WS1.
 4. Funkcjonowanie numeracji adresowej w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej oraz zewnętrznych serwisach mapowych.

Udział w seminarium jest bezpłatny, konieczna jest jedynie wcześniejsza rejestracja na wydarzenie.

Formularz zapisów jest dostępny pod adresem:

REJESTRACJA NA SEMINARIUM

Po rejestracji, każdy z uczestników otrzyma, na podany podczas rejestracji adres e-mail, automatyczną wiadomość z potwierdzeniem rejestracji wraz z szczegółami wydarzenia i linkiem do seminarium.

Rejestracja na seminarium oznacza, że użytkownik zapoznał się i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptuje politykę prywatności dostępną na stronie https://polska.e-mapa.net/rodo/.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres geo-system@geo-system.com.pl

poniedziałek, 2 października 2023

Podsumowanie miesiąca - wrzesień 2023

We wrześniu portale e-mapa.net ponownie cieszyły się wysoką liczbą odwiedzin. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła, ponad 1,72 mln (średnio 57 tys. odwiedzin dziennie). Największą liczbę odsłon zanotował portal polska.e-mapa.net, który odwiedzono ponad 263 tys. razy. Dzięki temu, kolejny miesiąc z rzędu mamy pobity najlepszy wynik w bieżącym roku, nieznacznie wyprzedzając rekord z sierpnia.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:

Wszystkie urzędowe portale e-mapa.net dla gmin są monitorowane również w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. Według metodyki widok.gov.pl we wrześniu odnotowano wynik na poziomie 321 tys. odwiedzin.

We wrześniu mieliśmy dla Państwa takie nowości jak:

Na koniec chcemy podzielić się z Państwem jeszcze jednym, ważnym dla nas sukcesem. W minionym miesiącu przekroczona została liczba 850 000 przetworzonych prac geodezyjnych, zgłoszonych internetowo i dla których materiały zostały automatycznie przygotowane z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK.