czwartek, 5 stycznia 2023

Widoczność danych adresowych w zewnętrznych portalach mapowych (np. Google Maps)

Często pytają Państwo, a także otrzymują zapytania od mieszkańców, co zrobić w sytuacji, gdy w zewnętrznych portalach mapowych (np. Google Maps) oraz nawigacjach samochodowych brakuje aktualnych danych adresowych. W związku z tym, postaramy się przybliżyć ten temat i wyjaśnić co dzieje się z punktami adresowymi oraz ulicami po wprowadzeniu do ewidencji oraz w jaki sposób migrują pomiędzy bazami. 

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym, jest prowadzona w systemie teleinformatycznym. Daje to możliwość sprawnej integracji ze zbiorami i usługami innych instytucji. Dane dotyczące numeracji adresowej po wprowadzeniu do programu, z którego korzysta gmina, trafiają zgodnie z wymogami prawnymi do Państwowego Rejestru Granic (PRG). Schemat przekazywania danych można przedstawić w następujący sposób:

PRG to rejestr prowadzony na podstawie rozporządzenia z 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Zawiera dane dotyczące jednostek terytorialnego podziału kraju oraz jest miejscem gromadzenia adresów i ich lokalizacji przestrzennej. Z baz gminnych wykonywane są cykliczne zasilenia bazy PRG danymi adresowymi, które później są wykorzystywane do realizacji różnych zadań na poziomie krajowym. Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, informacja o utworzeniu nowych obiektów przekazywana jest także do właściwego dla gminy Urzędu Statystycznego. 

W tym momencie obowiązki dotyczące przekazywania danych, które spoczywają na gminie, są spełnione. Dane adresowe pojawią się w:

  • gminnym portalu mapowym - bezpośrednio po dodaniu;
  • powiatowym portalu mapowym - po zasileniu PRG;
  • krajowym Geoportalu - po zasileniu PRG;
  • Google Maps, nawigacjach, innych portalach mapowych - tylko i wyłącznie w momencie aktualizacji danych przez podmiot będąc właścicielem serwisu mapowego.

Problemy mogą pojawić się w przypadku ostatniego punktu. Chociaż dane z PRG są powszechnie dostępne (bez opłat) i mogą być swobodnie wykorzystywane do aktualizacji portali mapowych, to częstotliwość z jaką będzie to wykonywane zależy wyłącznie od właściciela danego serwisu. 

Co więc zrobić z brakującymi danymi? Jedyną dostępną możliwością jest zgłaszanie uwag poprzez serwisy, w których zauważono błąd - będzie to znak, że dane wymagają aktualizacji. Na przykładzie Google Maps mechanizm zgłaszania uwag wygląda następująco: po odszukaniu błędnej lokalizacji, w prawym dolnym rogu należy wybrać opcję “Prześlij opinię”.

Następnie wybrać "Nieprawidłowa lokalizacja pinezki lub nieprawidłowy adres" i wskazać poprawne dane.

Następnie pozostaje poczekać na wprowadzenie zmian. Jak informuje operator, może potrwać to do kilku dni. W przypadku innych serwisów procedura może wyglądać inaczej. Czasem tez operator/właściciel np. nawigacji samochodowej pobiera dane z PRG w cyklach miesięcznych, półrocznych, a nawet rocznych, więc nowe adresy mogą pojawiać się tam ze znacznym opóźnieniem