poniedziałek, 28 czerwca 2010

Zamawianie wydruku mapy według stanu archiwalnego w Mińsku i Ożarowie Mazowieckim

28 czerwca w serwisach iGeoMap PODGiK powiatu mińskiego oraz powiatu warszawskiego zachodniego została uruchomiona nowa usługa, umożliwiająca obywatelom zamawianie przez internet wydruków map zasadniczych wg stanu archiwalnego. Mapy uzyskuje się w postaci plików PDF, o parametrach (format papieru, kolorystyka) zadeklarowanych przez zamawiających. Link do pliku z przygotowaną mapą przesyłany jest użytkownikowi e-mailem po dokonaniu stosownej opłaty, co realizuje się z wykorzystaniem mechanizmów płatności internetowych.Usługa dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a czas oczekiwania na mapę wynosi na ogół kilkanaście minut. Opłaty wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.02.2004r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Pierwszym powiatem, w którym uruchomiono taką usługę w lutym 2010 roku był powiat poznański (http://podgik.poznan.pl).

piątek, 25 czerwca 2010

Uruchomienie iMPA w gminie Suchy Las

W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla gminy Suchy Las (powiat poznański) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.suchylas.punktyadresowe.pl.
Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

Konferencja "GEOMATYKA 2010"

W dniach 1 - 2 lipca 2010 w Gdańsku odbędzie się konferencja "GEOMATYKA 2010". Celem Konferencji Geomatyka 2010 jest wymiana doświadczeń i osiągnięć w zakresie sugerowanym także przez Partnerów oraz Przedstawicieli firm i instytucji:
 • fotogrametria i teledetekcja (w tym skaning laserowy i aparaty bezzałogowe z kamerami niemetrycznymi,
 • geodezja inżynieryjna (w tym diagnostyka obiektów),
 • geodezja satelitarna,
 • geoinformatyka (w tym digitalizacja zasobu i bazy danych georeferencyjnych),
 • geomatyka w ochronie środowiska i zarządzaniu kryzysowym,
 • gospodarka przestrzenna i kataster,
 • kartografia (w tym bazy danych obiektów topograficznych w procesie inwestycyjnym),
 • nawigacja i hydrografia,
 • sieci geodezyjne (w tym odwołania do ASG-EUPOS).
Drugiego dnia konferencji, w czasie sesji "Kompleksowa obsługa uprawnionego geodety przez Internet w zakresie prac geodezyjnych" o godz. 12:40 Waldemar Izdebski wygłosi referat pt. "Internetowa technologia iGeoMap/ePODGiK firmy Geo-System platformą współpracy między Powiatowymi Ośrodkami Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a wykonawcami geodezyjnymi". Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
Strona oficjalna konferencji
Źródło: Materiały organizatora

czwartek, 24 czerwca 2010

Już 50 tys. prac geodezyjnych zgłoszono przez ePODGiK


W dniu 22 czerwca 2010 liczba prac geodezyjnych zgłoszonych internetowo w serwisie ePODGiK  przekroczyła 50 000. Pierwsze prace zgłoszono w serwisie w październiku 2007 roku. 50 000 pracę zgłosiła firma GEOMAX Piotr Rogiński z gminy Szemud (powiat wejherowski).
Serwis wykorzystywany jest w 9 Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zarejestrowanych jest w nim obecnie 691 firm oraz 1205 geodetów uprawnionych. Ze wstępnych szacunków wynika, że w obecnym roku w serwisie zostanie zgłoszonych łącznie ok. 40 000 prac geodezyjnych.
Średnio we wszystkich ośrodkach dokumentacji wykorzystujących technologię ePODGiK drogą internetową zgłaszanych jest ponad 55% wszystkich prac geodezyjnych.

środa, 23 czerwca 2010

GEO-MAP 9.76

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.76.
 • dodano nowe polecenia GPR:
  • #SetAreaSign - uaktywniane z parametrem 1 lub -1 powoduje ustawienie kolejności punktów obiektów bloku, tak aby pole powierzchni było dodatnie lub ujemne,
  • #SetVisibleDoubleLinks - uaktywniane z parametrem 0 lub 1 powoduje ustawienie dla obiektów bloku ukrycie lub uwidocznienie podwójnych krawędzi.
   Dział "Download"

   poniedziałek, 21 czerwca 2010

   GEO-MAP 9.75

   Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.75.
   • zmieniono obraz graficzny wyboru opcji związanych z atrybutami graniczników,
   • zmiany w module GEO-RASTER,
   • zmiany w module GEO-MPA:
    • wprowadzono nowy atrybut "kod pocztowy", który jest wprowadzany dla punktu,
    • wprowadzono mechanizm importu kodów pocztowych do istniejących punktów,
    • nowa wersja bazy (14.) umożliwiająca przechowywanie i obsługę kodów pocztowych,
    • wprowadzono zapis aktualnej wersji programu do rejestru systemowego.
     Dział "Download"

     poniedziałek, 14 czerwca 2010

     GEO-MAP 9.74

     Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.74.
     • dodano pliki ZRD.MNU, STB.MNU oraz BPP.MNU dotyczące atrybutów granicznika,
     • zmiany w aplikacji GEO-MPA:
      • zapisywanie historii zmian także dla punktów planowanych i w trakcie zmian,
      • rozszerzenie możliwości filtrowania danych w oparciu o powiększenie możliwości wybrania kombinacji statusów,
      • przy eksporcie do formatu Excel dodano nową kolumnę "status",
      • poprawiono tworzenie dokumentu, w przypadku, gdy w nazwie ulicy znajdował się podwójny cudzysłów ("),
      • nowa wersja bazy (13).
       Dział "Download"

       piątek, 11 czerwca 2010

       ePODGiK podpowie jak dojechać do pracy geodezyjnej

       Na początku czerwca br. w serwisie ePODGiK wprowadzono możliwość wizualizacji zgłoszonych zakresów prac geodezyjnych na tle danych serwisu Google Maps. Ponadto umożliwiono także łatwe sprawdzenie trasy dojazdu z siedziby firmy do obszaru zgłoszonej pracy. Usługa oparta jest o API Google Maps.
       Powyższe funkcjonalności działają w powiatach, w których wprowadzono PUWG 2000.

       czwartek, 10 czerwca 2010

       Uruchomienie iMPA w gminie Tarnowo Podgórne

       W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla gminy Tarnowo Podgórne (powiat poznański) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
       Portal adresowy dla obywateli dostępny jest na stronie www Urzędu Gminy pod przyciskiem "Mapa Gminy - Wyszukiwanie adresów" oraz pod adresem www.tarnowopodgorne.punktyadresowe.pl.
       Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

       środa, 9 czerwca 2010

       GEO-MAP 9.73

       Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.73.
       • wprowadzono import graniczników z plików ACS z EWMAPY,
       • ODGiK: wprowadzono wpisywanie rozszerzonych atrybutów graniczników do pliku TXT wydawanego Wykonawcy przy zgłoszeniu pracy,
       • EG: w opcjach EG/Wydruki wprowadzono wybieranie pliku konwersji cech granicznika (było tylko cechy.a2a); obecnie można wprowadzić dowolne tabele konwersji,
       • w bibliotece K-1 zmieniono znaki:
        • żywopłot,
        • strzałka nurtu,
        • brama,
        • furtka,
       • w bibliotece K-1 ustawiono, aby armatura kanalizacji była widoczna przy wymiarze 0.7 mm w skali mapy (poprzednio 1 mm).
         Dział "Download"

         poniedziałek, 7 czerwca 2010

         GEO-MAP 9.72

         Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.72.
         • przy tworzeniu obiektów punktowych, w punktach załamania wprowadzono maskę kodów obiektów, których nie można tworzyć, jeśli już w tych punktach istnieją,
         • czytanie pliku tekstowego EWMAPY:
          • dopuszczono możliwość braku numeru operatu w warstwach tekstowych,
          • dopuszczono możliwość braku numeru operatu i dwóch poprzednich kolumn w warstwach liniowych,
         • przy imporcie punktów wprowadzono wpisywanie nazwy pliku źródłowego do atrybutu Uwagi TX (poprzednio A3),
         • eksport atrybutów wprowadzono również w pozycji Pliki\Eksport,
         • wprowadzono import punktów w formacie Nr X Y [ZRD BPP STB], gdzie: ZRD - źródło, BPP - błąd położenia, STB - stabilizacja (zgodnie z Wytycznymi technicznymi G-5),
         • wprowadzono eksport punktów w formacie Nr X Y [ZRD BPP STB],
         • wprowadzono czwartą zakładkę w opcjach EG, zawierającą ustawienia związane z generowaniem rozszerzonej informacji o atrybutach graniczników,
         • włączenie opcji "Widoczność atrybutów ZRD BPP STB" powoduje:
          • generowanie pliku tekstowego z granicznikami dla wykonawców w postaci Nr X Y [ZRD BPP STB],
          • wydruk wykazu punktów granicznych dla pracy w postaci Nr X Y [ZRD BPP STB Operat],
          • w zestawieniu działek z punktami również generowane są cechy ZRD, BPP, STB,
         • ODGiK: wprowadzono import KERG dla działek i graniczników z plików MAP,
         • zmiany w module GEO-RASTER,
         • zmiany w module DXF-IN.
           Dział "Download"