niedziela, 30 listopada 2008

GEO-MAP 9.44

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.44.

 • w obiektach stowarzyszonych wprowadzono możliwość wczytywania wyniku dzialania PHP jako plików MAP,
 • ODGIK na zgłoszeniu pracy geodezyjnej wprowadzono mozliwość wpisywania informacji o statusie pracy (OK/Do przygotowania), oraz oznaczenia własnego wykonawcy,
 • przy dostępie internetowym do ewidencji gruntów i budynków wprowadzono możliwość wykonywania wypisów dla budynków,
 • generowanie wypisów dla budynków działa również dla wydruku wypisów dla bloku (EG Wydruki wypisów dla bloku).

Dział "Download"

środa, 26 listopada 2008

GEO-MAP 9.43

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.43.

 • umożliwiono wpisywanie w zgłoszenie pracy geodezyjnej własnego oznaczenia pracy oraz statusu czy materiały mają zostać przygotowane przez pracowników PODGiK,
 • zmiany w interfejsie do odczytu serwisów WMS, zawsze start następuje ze zwiniętą zawartością serwisu,
 • przy wydruku zakresem drukarki wprowadzono możliwość pobierania skręcenia z azymutu bieżącego boku aktywnego obiektu (jeśli obiekt jest aktywny i istnieje następny punkt za punktem bieżącym).


Dział "Download"

czwartek, 20 listopada 2008

Po spotkaniu informacyjnym w Ożarowie

W dniu 19 listopada 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Ożarowie Mazowieckim odbyło się spotkanie wykonawców geodezyjnych z władzami powiatu i przedstawicielami firmy Geo-system Sp. z o.o. dostarczającej rozwiązania informatyczne do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Głównym celem spotkania było przekazanie wykonawcom geodezyjnym informacji o działającym w powiecie internetowym systemie zgłaszania prac geodezyjnych oraz uzyskaniu ich opinii i sugestii z tym związanych.

Część wniosków i uwag użytkowników zgłoszonych podczas przyjęto do natychmiastowej realizacji, a większość pozostałych zostanie zrealizowana w najbliższym czasie.
Szerszą informacje o spotkaniu można znaleźć na stronie www.geoforum.pl.

poniedziałek, 10 listopada 2008

GEO-MAP 9.42

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.42.
 • wprowadzono możliwość korzystania z ortofotomapy dostępnej poprzez serwis WMS ze strony www.geoportal.gov.pl,

Dział "Download"

piątek, 7 listopada 2008

Ortofotomapa z Geoportalu w Geo-Map

W związku z uruchomieniem serwisu Geoportal.gov.pl informujemy Państwa, że istnieje możliwość wykorzystania dostępnej tam ortofotomapy również w aplikacji Geo-Map.

Informowaliśmy już, że Geo-Map od wersji 9.32 może być klientem WMS. Aby wykorzystać ogólnodostępną ortofotomapę należy pobrać paczkę z plikiem konfiguracyjnym WMS.cfg i umieścić go w katalogu UserSettings w instalacji programu. Specjalnie dla Państwa w paczce znajduje się również mapa powiatów Polski w układzie 1992. W przypadku braku posiadania konkretnych danych będą mogli Państwo oglądać prezentację ortofotomapy na tle powiatów.


Ze względu na kompatybilność sugerujemy również aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji 9.42 wymaganej do prawidłowego oglądania orptofotmapy.

poniedziałek, 3 listopada 2008

GEO-MAP 9.41

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.41.
 • poprawiono błąd związany z powtarzaniem (przez wciskanie SPACJI) operacji wybieranych z menu,
 • ODGIK: w menu ODGIK|Operat wprowadzono możliwość anulowania pracy co powoduje ustawienie kodu obiektu na 5173 oraz wpisanie daty anulowania,
 • w związku z powyższym wprowadzono niezbędne zmiany w bibliotekach znaków umownych i warstw informacyjnych,
 • przy selekcji/deselekcji w prostokącie z maską kodu obiektów, wprowadzono możliwość decydowania czy prostokąt będzie definiowany przez 2 punkty (wtedy boki są równoległe do osi układu współrzędnych) czy przez 3 punkty i wtedy pierwsze 2 decydyją o kierunku jednego boku a punkt trzeci określa wymiar w kierunku prostopadłym.
Dział "Download"