poniedziałek, 22 września 2008

Zgłaszanie prac przez Internet w Pruszkowie

Od dnia 22 września 2008 uruchomiona zostaje możliwość internetowego zgłaszania prac geodezyjnych w kolejnych gminach powiatu pruszkowskiego: Michałowice i Nadarzyn. Poniżej przedstawiono dokładny opis obszarów, gdzie będzie można zgłaszać prace z wykorzystaniem serwisu iGeoMap. Obszar zaznaczony kolorem ciemnoszarym są wyłączone z automatycznego przygotowania danych przez system GEO-MAP. Jeżeli praca zostanie chociaż w części zgłoszona na tym obszarze Wykonawca dostanie tylko zgłoszenie pracy geodezyjnej w formie elektronicznej. W innym przypadku do pracy zostaną przygotowane wszystkie materiały, tak jak to miało miejsce do tej pory. Zakresy obszarów, w których można zgłaszać prace dostępne są także w serwisie iGeoMap PODGiKu w Pruszkowie. Poniżej zostały krótko opisane obszary, w których można dokonywać zgłoszeń prac przez Internet.

Dla obszaru miasta Brwinowa istnieje możliwość zgłaszania prac we wszystkich obrębach od 14 kwietnia 2008.
W gminie Michałowice można zgłosić pracę na następujących obrębach: Michałowice Osiedle, Michałowice Wieś, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las.

W gminie Nadarzyn można zgłosić pracę na następujących obrębach: Kajetany, Krakowiany, Młochów, Parole, Rusiec, Szamoty, Walendów, Wola Krakowiańska.

W przyszłości obszar zgłaszania prac zostanie zwiększone o nowe gminy.

Zapraszamy na stronę PODGiK Pruszków

czwartek, 11 września 2008

iGeoMap w powiecie poznańskim

W dniu 11.09.2008r. starostwo powiatu poznańskiego uruchomiło serwis do przeglądania danych dostępnych w miejscowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Obecnie dostępne są dane dotyczące: ortofotomapy, numeracji porządkowej, siatki ulic, działek ewidencyjnych, projektowanych przewodów uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacji punktów osnowy.

Na uroczystości otwarcia obecni byli przedstawiciele wszystkich miast i gmin wchodzących w skaład powiatu. To właśnie urzędy miast i gmin mają być pierwszymi beneficjentami zrealizowanego projektu. Serwis działa w oparciu o oprogramowanie iGeoMap.

Serwis powiatu poznańskiego znajduje się pod adresem podgik.poznan.pl, natomiast więcej informacji ze spotkania znaleźć można w portalu ePoznań.

wtorek, 9 września 2008

GEO-MAP 9.37

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.37.

 • wprowadzono nowy sposób zapisu plików TMP,
 • wprowadzono zmienną ODGIK_ZUDBasesMAP oraz ODGIK_ZUDFeaturs do śledzenia
  usuwania obiektów ZUD
  ,
 • wprowadzono działanie rolki jako powiększenie, pomniejszanie, stary sposób działania jest dostepny z klawiszem klawiatury CTRL lub do ustawienia na stałe w opcjach użytkownika,
 • wprowadzono prezentację granicznika zależną od parametru stabilizacji,
  o aktywności decyduje opcja w prezentacji graficznej graniczników
  ,
 • zmiany w poleceniu AddReference i AddReferenceInExt,
 • w zarzadzaniu plikami referencyjnymi dodano skrot klawiszowy Alt+F2,
 • nowa wersja programu Osnowa 4.39
 • zmiany w DXF-IN

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"