Pokazywanie postów oznaczonych etykietą tango. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą tango. Pokaż wszystkie posty

poniedziałek, 19 grudnia 2016

GEO-MAP 10.32

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.32.
 • w eksporcie TANGO dodano do użycia nazwę atrybutu FirstNumeric, która pobiera początkową frazę będącą liczbą,
 • w kontroli topologii zmieniono wykluczenia z "Br,S,Lz,W,Wsr" na "Br,S,Lzr,W,Wsr",
 • dla użytkowników GEO-ODGIK oraz GEO-DTM wprowadzono testowo grupę dodatkowych funkcji  związanych z wykorzystaniem skaningu laserowego. Pozycja nazwana jest "Chmura punktów", w której udostępniono 3 funkcje:
  • tworzenie indeksu plików LAS,
  • pobranie danych z chmury w obszarze aktywnego obiektu,
  • wizualizacja 3D w obszarze aktywnego obiektu,
Dział "Download"

piątek, 2 stycznia 2015

GEO-MAP 10.13

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.13.
 • w opcjach edycji wprowadzono pozycję "Widoczność oznaczenia góry i dołu skarpy", której włączenie skutkuje rysowaniem niebieskiego kwadratu w punkcie oznaczonym jako początek góry (ustawiany Ctrl+1) oraz czerwonego kwadratu w punkcie oznaczonym jako koniec góry (Ctrl+2). Dla GEO-MAP jest to wystarczające, ale jeśli chcemy później poprawnie eksportować skarpy np. do Geo-Info formatem TANGO, to należy jeszcze poustawiać początek dołu (Ctrl+3) i koniec dołu (Ctrl+4), co jest wtedy uwidaczniane odpowiednio niebieską i czerwoną kropką. Warto pamiętać, że w niektórych sytuacjach początek dołu może znajdować się w końcu góry, co będzie skutkowało nałożeniem się kropki na kwadrat.
Dział "Download"

poniedziałek, 22 grudnia 2014

GEO-MAP 10.11

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.11.
 • wprowadzono możliwość wykorzystywania informacji z rozszerzonych atrybutów obiektów do eksportu w TANGO,
 • zmieniono parametr opcji generowania dwóch powierzchniowych obiektów TANGO z jednego obiektu powierzchniowego GEO-MAP z 1 na -11, co umożliwia już używanie -1 do pobierania wartości z atrybutu A1.
Dział "Download"

poniedziałek, 20 grudnia 2010

GEO-MAP 9.91

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.91.
 • Eksport do TANGO:
  • wprowadzono możliwość konwersji etykiety 0 na zdefiniowaną w tabeli,
  • wprowadzono możliwość generowania KERGU bez historii,
 • połączenie z bazą Oracle: wprowadzono odczyt obszarowy.
   Dział "Download"

   środa, 1 grudnia 2010

   GEO-MAP 9.88

   Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.88.
   • przy eksporcie do formatu TANGO wprowadzono interpretację braku źródła przewodu jako "Pomiar",
   • przy imporcie działek z formatu SWDE wprowadzono czytanie atrybutu G5PEW do A6 (Pole ewidencyjne),
   • przy imporcie pliku TTX wprowadzono sprawdzanie czy w pliku są nagłówki, które należy pominąć (dotychczas przyjmowano, że nagłówki były zawsze),
   • GEO-ODGIK: wprowadzono poszerzenie pola na asortyment pracy.
      Dział "Download"

      poniedziałek, 30 marca 2009

      GEO-MAP 9.51

      Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.51.
      • nowa wersja programu do komunikacji z systemem EGB5_V6,
      • długość atrybutu TX (Uwagi) została zwiększona do 8000 znaków,
      • w wypisach z ewidencji wprowadzono wpisywanie adresów właścicieli,
      • wprowadzono dodatkowy plik konwersji z formatu TANGO, dotyczący metody pozyskania.

      Dział "Download"

      wtorek, 14 października 2008

      GEO-MAP 9.38

      Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.38.
      • zmieniono parametry funkcji #ImportTango dodając szereg parametrów (oznaczenie bloku, ignorowanie flagi połączenia, zmiana uporządkowania, dodanie kropki, Kod do A6),
      • wprowadzono nowe polecenia GPR: #SetTeryt, #SetBackupTime, #SetPosAndWindowsSize (pozwala ustawic pozycję startową i wielkość okna programu),
      • zmiany w module DTM,
      • ODGIK: wprowadzono automatyczne uzupełnianie bazy danych wykonawców na podstawie bazy internetowej dla prac internetowych (sterowane parametrem ODGIK_5171_OptymalizacjaWydruku),
      • wprowadzono generowanie listy obiektów dla bloku.

      Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
      Dział "Download"