wtorek, 26 stycznia 2021

iGeoRCiWN w powiecie mrągowskim

W dniu 25 styczna 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie (http://mragowski.e-mapa.net) uruchomiono usługę iGeoRCiWN. Służy ona do prowadzenia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości i udostępniania danych w internecie. W portalu mapowym udostępnione są transakcje z dwóch ostatnich lat wraz z ich lokalizacją przestrzenną oraz możliwością zakupienia bezpośrednio z mapy.
Z pewnością w okresie pandemii uprości on dostęp do transakcji dla rzeczoznawców, jak też zmniejszy wizyty w urzędzie klientów poszukujących informacji o transakcjach.
Co ważne, analogicznie jak w przypadku innych powiatów korzystających z iGeoRCIWN również powiat mrągowski dzięki uruchomieniu usługi iGeoRCiWN umożliwia zakup transakcji bezpośrednio w Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych http://polska.e-mapa.net - poniżej przedstawiono na ekranie taką możliwość.
Dla wygody użytkowników wszystkie wdrożenia iGeoRCiWN dostępne są z poziomu jednej strony internetowej https://rciwn.pl

czwartek, 21 stycznia 2021

Wyjaśnienie do pisma SWZ.82.30.2021 GGK w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

W nawiązaniu do pisma SWZ.82.30.2021 Głównego Geodety Kraju z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego uprzejmie informujemy, że dotyczy ono jedynie informacji o wykonaniu zmiany nazwy zgłoszonego przez Państwa do Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych zbioru dotyczącego Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Zmiana nazwy wynika z nowelizacji przepisów w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Dotychczasową nazwę "Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" zastąpiono w EZiUD nazwą "Zbiór danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego".

W związku z powyższym użytkownicy korzystający z naszych systemów nie muszą podejmować żadnych dodatkowych kroków. Wszystkie zmiany zostaną uwzględnione w systemach w sposób automatyczny.

Przypominamy, że wszystkie zgłoszone zbiory znajdują się na stronie geoportal.gov.pl w zakładce Ewidencja zbiorów i usług. Jeśli nie zgłosiliście jeszcze Państwo swoich zbiorów MPZP, prosimy o kontakt.

Lista aktualnych identyfikatorów zbiorów w zakresie zagospodarowania przestrzennego jest istotna w kontekście tworzenia plików GML APP, o czym informowaliśmy w poprzednich wiadomościach.


środa, 20 stycznia 2021

Zaktualizowany forlumarz PZP-1 2021 do automatycznego generowania danych do sprawozdania GUS PZP-1

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy formularz PZP-1 do najnowszej  wersji na 2021 rok. tym samy jest już możliwe automatyczne generowanie sprawozdania  PZP-1 - Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne za rok 2020. Sprawozdanie to dostosowane jest do formularza obowiązującego w bieżącym roku.Przypominamy, że wszystkie Gminy publikujące akty planowania przestrzennego w portalach mapowych e-mapa.net w technologiach iGeoplan lub iMPZP posiadają możliwość automatycznego generowania danych wymaganych do przekazania sprawozdania.

Aby wygenerować takie sprawozdanie należy po zalogowaniu do portalu mapowego przejść do zakładki Statystyki. Następnie wybieramy opcję poniżej - Raport MPZP dla GUS po czym klikamy Przygotuj dane. Po przygotowaniu ponownie wybieramy Raport MPZP dla GUS a następnie Generuj raport.

Zachęcamy do korzystania z tego udogodnienia.

czwartek, 7 stycznia 2021

Automatyczne wykrywanie kolizji dla projektów sieci uzbrojenia terenu w iGeoZUD

[Aktualizacja 11.01.2021]
W dniu 5 stycznia 2021 r. w w module iGeoZUD wprowadzono nową funkcjonalność polegającą na automatycznym badaniu kolizji projektowanych sieci uzbrojenia terenu z sieciami istniejącymi.
Jeżeli w projekcie występują kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu to dla danej narady pojawi się nowy wiersz w tabeli szczegółów z dwiema możliwościami.

Pierwsza z nich dotyczy wyświetlania kolizji w powiatowym portalu mapowym. Za pomocą przycisku Pokaż na mapie użytkownik zostanie przeniesiony do portalu mapowego. W portalu mapowym zostanie wyświetlona projektowana sieć na tle aktualnej mapy zasadniczej wraz z zaznaczonymi na czerwono miejscami styku obydwu tych sieci.


Druga natomiast - Pokaż listę - otworzy w programie ePODGIK uproszczoną mapę wraz z listą miejsc styku sieci projektowanych oraz istniejących. Kliknięcie na daną kolizję w tabelarycznym zestawieniu spowoduje zbliżenie do danego miejsca w podglądzie mapowym.


Podsumowanie funkcjonowania technologii ePODGiK w 2020 r.

Podsumowano kolejny rok funkcjonowania technologii ePODGiK firmy Geo-System Sp. z o.o.. W roku 2020 w powiatach korzystających z tej technologii zgłoszono i przetworzonych automatycznie niemal 60 000 prac geodezyjnych, a łączna liczba prac przetworzonych przez ePODGIK to 681 000.

Warto odnotować, że liczba składanych operatów elektronicznych w 2020 roku stanowi niemal trzykrotność względem roku 2019 ( 15000 w 2020 roku do 5500 operatów w 2019 roku).


Warto przypomnieć, że system ePODGiK został uruchomiony 13 lat temu jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGIK i usprawnia obecnie pracę kilkunastu ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Umożliwia wykonawcom geodezyjnym zgłoszenie pracy geodezyjnej przez Internet, a jednocześnie automatycznie generuje materiały niezbędne do realizacji tych prac. Materiały geodeci otrzymują już po kilku lub kilkunastu minutach od zgłoszenia i opłacenia pracy. Funkcjonalność dostępna jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. W systemie zarejestrowanych jest obecnie 2773 firm geodezyjnych i 2469 geodetów uprawnionych.

Poza obsługą wykonawców geodezyjnych w technologii ePODGiK wyróżnia się przede wszystkim moduł iGeoZUD realizujący automatyzację obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tzw. ZUD). Moduł cieszy się dużym zainteresowaniem i funkcjonuje z powodzeniem w dwudziestu trzech powiatach – z czego w roku 2020 z modułu iGeoZUD zaczęły korzystać cztery nowe jednostki.


W 2020 roku za pomocą systemu iGeoZUD przeprowadzono łącznie niemal 8000 narad, które pozwalają wnioskodawcom i gestorom uczestniczyć w całym procesie bez konieczności przyjazdu do siedziby starostwa oraz generuje wszystkie dokumenty w postaci elektronicznej, co schematycznie przestawiono na ilustracji. Łączna liczba narad skoordynowanych za pomocą systemu ePODGIK to już ponad 17000.


Również w 2020 r. odnotowano znaczne wykorzystanie usługi związanej ze sprzedażą mapy zasadniczej, która jest dostępna w prawie wszystkich powiatach korzystających z technologii ePODGiK. Zakupiono już ponad 11 tys. map zasadniczych wg stanu archiwalnego co jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym niż w roku 2019. Tendencja ostatnich kilku miesięcy pokazuje, że w roku 2021 można się spodziewać jeszcze szerszego wykorzystania tej usługi.

Na koniec grudnia łączna liczba zakupionych map zasadniczych przekroczyła już 30000. Wykres ukazujący statystykę od początku działania usługi poniżej: