czwartek, 21 stycznia 2021

Wyjaśnienie do pisma SWZ.82.30.2021 GGK w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

W nawiązaniu do pisma SWZ.82.30.2021 Głównego Geodety Kraju z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego uprzejmie informujemy, że dotyczy ono jedynie informacji o wykonaniu zmiany nazwy zgłoszonego przez Państwa do Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych zbioru dotyczącego Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Zmiana nazwy wynika z nowelizacji przepisów w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Dotychczasową nazwę "Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" zastąpiono w EZiUD nazwą "Zbiór danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego".

W związku z powyższym użytkownicy korzystający z naszych systemów nie muszą podejmować żadnych dodatkowych kroków. Wszystkie zmiany zostaną uwzględnione w systemach w sposób automatyczny.

Przypominamy, że wszystkie zgłoszone zbiory znajdują się na stronie geoportal.gov.pl w zakładce Ewidencja zbiorów i usług. Jeśli nie zgłosiliście jeszcze Państwo swoich zbiorów MPZP, prosimy o kontakt.

Lista aktualnych identyfikatorów zbiorów w zakresie zagospodarowania przestrzennego jest istotna w kontekście tworzenia plików GML APP, o czym informowaliśmy w poprzednich wiadomościach.