piątek, 23 lutego 2024

Pierwsze skutki reformy planowania przestrzennego - wnioski o udostępnienie danych przestrzennych z przystąpienia do POG.

Zaczynają docierać z samorządów, które zgłosiły zbiór POG do Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego dla projektu Planu Ogólnego Gminy (POG).

Można oczywiście dyskutować, czy podstawą uzyskania danych może być "wniosek jest mi potrzebny do opracowania analiz przestrzennych, a także dla zachowani interesu własnego, jakim jest uchwalenie POG". Należałoby również poprosić do oddzielenia wniosku od oferty handlowej.

Zachęcamy jednak do skupienia się na podstawie prawnej i przedmiocie wniosku, bez zaciemniania tego jakimiś dodatkowymi wywodami.

W tej kwestii informujemy co następuje:

  • zgodnie z przepisami wymagane jest stworzenie danych projektowych dla aktu (plik APP) w terminie 30 dni od daty uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia danego aktu;
  • obowiązujące przepisy w zakresie planowania przestrzennego nie wymagają udostępniania danych przestrzennych dotyczących projektu APP;
  • nie ma również obowiązku podpisywania danych projektowych.
https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/pytania-i-odpowiedzi

Zwracamy uwagę na zapisy ustawy o pizp:
Art. 67c. 1 Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji
przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:
1) ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;
2) uchwalenia aktu albo jego zmiany – w przypadku aktów niepodlegających
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
oraz rozporządzenia MRiT:
§ 6.2. Zbiór danych przestrzennych, w postaci dokumentu elektronicznego GML, po jego każdej aktualizacji, jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
W przypadku planu ogólnego nie nastąpiło jeszcze jego uchwalenie ani tym bardziej ogłoszenie, zatem zbiór POG de facto jeszcze nie zaistniał i nie nastąpiła jego aktualizacja wiążąca się z obowiązkiem podpisu i udostępnienia.

Zatem z punktu widzenia obowiązków gminy należy, owszem, stworzyć dokument GML (o czym piszemy w oddzielnej wiadomości) z danymi APP dla aktów na etapie przystąpienia, natomiast nie istnieje obowiązek jego podpisania ani publikacji.
 
I taki dokument GML z przystąpieniem może być udostępniony na wniosek. To tyle.

Przygotowanie GML dla przystąpienia do POG

Sposób dodania do systemu informacji o przystąpieniu oraz wygenerowanie danych przestrzennych w pliku GML pokazuje jeden z filmów instruktażowych dostępnych po zalogowaniu do systemu w zakładce Komunikaty.

Dodając informację o przystąpieniu do Planu Ogólnego Gminy należy pamiętać (zgodnie z poniższym zrzutem ekranu), aby w formularzu wybrać odpowiedni rodzaju opracowania tj. plan ogólny (1). Formularz daje również możliwość szybkiego wprowadzenia zasięgu planu na podstawie granicy gminy (2).

 Po zatwierdzeniu formularza należy uzupełnić informacje dot. uchwały o przystąpieniu:

Przechodząc do wykazu przystąpień, a następnie klikając operacje -> GML można wygenerować dane przestrzenne APP w pliku GML (zakładając, że gmina ma już zgłoszony do EZiUDP zbiór dla planu ogólnego):


Plik GML jest możliwy do pobrania również dla obywateli z poziomu podstrony z wykazem planów:
Po rozwinięciu listy z przystąpieniami i wejściu w szczegóły wybranej pozycji dostępny jest przycisk Pobierz plik APP:


środa, 21 lutego 2024

Podsumowanie seminarium on-line z zakresu EMUiA

19 lutego na platformie Zoom odbyło się spotkanie dla pracownic i pracowników urzędów miast i gmin, które poświęcone było wykorzystaniu systemu iMPA w realizacji zadań samorządu - w szczególności w zakresie prowadzenia numeracji adresowe nieruchomości (EMUIA).

W telekonferencji wzięło udział ponad 600 osób z całej Polski. 

Spotkanie otworzył prezes Zbigniew Malinowski, podkreślając rolę numeracji adresowej w infrastrukturze informacji przestrzennej oraz pokazując przydatne narzędzia dostępne w technologii e-mapa.net.

W dalszej części poruszono tematykę obsługi ewidencji miejscowości ulic i adresów w aplikacji iMPA. Przedstawiono dodawanie, edycję i zmiany punktów, a także generowanie zawiadomień i zestawień adresów. Przybliżono też kwestie zasilania Państwowego Rejestru Granic oraz porównania bazy adresowej z danymi meldunkowymi (Martyna Kąca). Następnie pokazano dodawanie i edycję ulic oraz zwrócono uwagę na ważne aspekty związane z podejmowaniem uchwały o nadaniu nazwy (Aleksandra Gala).

Następnym punktem było omówienie komunikacji z rejestrami GUS oraz stan wdrożenia usługi TERYT ws1. Przy temacie przekazywania danych z iMPA wspomniano także o widoczności adresów w zewnętrznych portalach mapowych i o tym jak radzić sobie z występującymi w nich błędami (Oliwia Horbaczewska).

W czasie całego spotkania uczestnicy zadali niemal 200 pytań, na które na bieżąco staraliśmy się odpowiadać. Udostępniamy najistotniejsze z nich: POBIERZ PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Pełna relacja z wydarzenia jest już dostępna na geoforum.pl.

Całe Webinarium zostało nagrane i jest udostępnione na naszym kanale YouTube

Dziękujemy wszystkim za liczny udział i aktywne uczestnictwo!

Bezpłatny raport dla samorządów - również dla dowolnego obszaru

Dostępny bezpłatnie dla samorządów Raport o działce został rozbudowany o możliwość jego wygenerowania dla dowolnego obszaru.

Użytkownicy e-mapy z urzędów gmin i powiatów od dawna mają możliwość generowania raportów dla pojedynczych działek i korzystania z nich do wewnętrznych działań urzędu. Od dzisiaj raport można wygenerować również dla obszaru zdefiniowanego przez użytkownika – obejmującego mniejszy fragment jednej działki lub składającego się z kilku działek.

 
Po przejściu do portalu pod przyciskiem Raport dla działki pojawiła się nowa pozycja "Raport dla obszaru", po wybraniu której należy wyznaczyć obszar na mapie. Dla wskazanego terenu po kilku chwilach zostanie wygenerowany kompletny raport w pliku PDF. Zawartość tematyczna raportu jest identyczna jak w wersji dla pojedynczej działki.Eksport geometrii markera do GML, KML, DXF i GPX

W portalach mapowych e-mapa.net wprowadziliśmy możliwość eksportu geometrii markera powierzchniowego do pliku w formacie: GML, KML, DXF i GPX.

Po dodaniu markera z menu "Działania" należy wybrać pozycję "Marker do pliku GML, KML, DXF" i wskazać docelowy format. Po chwili zostanie wygenerowany plik z zapisaną geometrią stworzonego w e-mapie obiektu.

Dzięki nowej funkcji łatwo przeniesiemy obiekty z e-mapy do zewnętrznego programu, np. Google Earth.


Przypominamy również, że już od dawna do e-mapy możliwy jest import wielu formatów plików i podgląd danych użytkownika na tle warstw zawartych w portalu.


czwartek, 15 lutego 2024

Podsumowanie seminarium on-line z zakresu MPZP

13 lutego na platformie Zoom odbyło się webinarium dla pracownic i pracowników urzędów miast i gmin, które poświęcone było wykorzystaniu systemu e-mapa w realizacji zadań samorządu – szczególnie w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

W telekonferencji wzięło udział ponad 700 osób z całej Polski. Łącznie zarejestrowało się ponad 1000 osób, co jest dla nas rekordową liczbą.

Podczas pierwszej części spotkania omówiono kwestie Infrastruktury Danych Przestrzennych (dr hab. inż Waldemar Izdebski), możliwości technologii eGmina, wyjaśniono problematykę oraz poziomy informatyzacji planów miejscowych, a także przybliżono etapy publikacji zbiorów (Karolina Turska) oraz kwestie zmian w prawie (Zbigniew Malinowski).

Następnie przedstawiono temat przygotowania i zarządzania zbiorami APP dla planów i studium. Zaprezentowano w jaki sposób w systemie e-gmina wykonuje się czynności dotyczące przygotowania i publikacji danych z zakresu zagospodarowania przestrzennego – od wprowadzenia informacji o przystąpieniu do planu, przez generowanie plików GML do umieszczenia w dzienniku wojewódzkim, a kończąc na podpisaniu zbioru APP i publikacji w usłudze pobierania (Grzegorz Pająk).

Na koniec przedstawione zostały istotne kwestie merytoryczne i technicznie oraz różnice pomiędzy usługami przeglądania (WMS) oraz pobierania (WFS) oraz dokładnie omówiono usługi pobierania ATOM i WFS (Michał Kursa).

W czasie całego spotkania uczestnicy zadali kilkaset pytań, na które na bieżąco staraliśmy się odpowiadać. Udostępniamy najistotniejsze z nich: POBIERZ PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Pełna relacja wydarzenia dostępna jest na geoforum.pl.

Całe Webinarium zostało nagrane i jest udostępnione na naszym kanale YouTube.

Dziękujemy wszystkim za liczny udział i aktywne uczestnictwo!


piątek, 9 lutego 2024

Podsumowanie miesiąca - styczeń 2024

W styczniu portale e-mapa.net odnotowały rekordowo wysoką liczbę odwiedzin. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła 1,80 mln (średnio ponad 59 tys. odwiedzin dziennie), co jest najlepszym wynikiem od marca 2023. Największą liczbę odsłon zanotował portal polska.e-mapa.net, który odwiedzono ponad 295 tys. razy, ustanawiając tym samym nowy rekord wyświetleń. Cieszy nas to, że dane przestrzenne są coraz powszechniej wykorzystywane, a e-mapa staje się źródłem informacji coraz szerszego grona odbiorców.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:

Najważniejsze nowości ze stycznia:Badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUIKZP - monitoring #11

7 lutego przeprowadzono pierwsze w 2024 roku badanie zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne. W porównaniu do poprzedniej analizy wykonanej pod koniec grudnia nastąpił niewielki spadek średniej oceny - z 7,03 na 6,96.

Spadek nastąpił pomimo wzrostu liczby gmin, które zgłosiły zbiór MPZP lub SUIKZP. Obecnie oba zbiory zostały zgłoszone przez 2299 gminy, a więc niemal 40 więcej niż pod koniec 2023. Bez zgłoszenia pozostaje 109 gmin i tu również widać poprawę, bo poprzednio było ich 137.
Poprawa nastąpiła także pod względem liczby zbiorów w ewidencji. W najnowszym badaniu jest ich 4709, zatem niemal o 100 więcej niż w grudniu. Spośród wszystkich zbiorów ponad 82% tj. 3896 posiada zgłoszone 3 usługi sieciowe (wyszukiwania, przeglądania i pobierania), co oznacza wzrost o niemal 50. Spadła liczba zbiorów bez jakiejkolwiek usługi - z 275 do 261.
Jak wspomniano, pomimo poprawy powyższych parametrów ogólna ocena zbioru spadła poniżej 7/10 do 6,96 pkt. Liczba zbiorów z oceną maksymalną pozostała na niemal takim samym poziomie (1540; poprzednio 1539), natomiast powiększyła się grupa zbiorów, których ocena wypada w przedziale 0-4 punktów (508 tj. prawie 11%).
Rozkład wyników w podziale na województwa:


Należy zauważyć, że wzrosły średnie w odniesieniu do poszczególnych województw. Po wielkopolskim województwo lubuskie jest kolejnym, które przekroczyło poziom 8 punktów. Znacznie wzrosła ocena woj. świętokrzyskiego - poprzednio było to zaledwie 3,99 pkt, a obecnie 4,62.

Poniżej rozkład wyników w podziale na gminy przedstawiony na mapie:


wtorek, 6 lutego 2024

Tworzenie danych GML APP dla Planu Ogólnego Gminy w serwisie e-mapa

W związku z nowymi przepisami dot. zagospodarowania przestrzennego i wprowadzenia nowego typu zbioru tj. POG (plan ogólny gminy) rozbudowaliśmy dostępne w e-mapie narzędzia do tworzenia plików GML z danymi APP.

W serwisie APP e-mapa.net/app w ramach generowania danych istnieje obecnie możliwość wyboru planu ogólnego w polu Rodzaj APP:

Stworzenie pliku GML dla POG jest możliwe oczywiście jedynie w przypadku, gdy dana gmina ma już nadany numer zbioru w ewidencji zbiorów i usług - w takim przypadku właściwy identyfikator zostanie automatycznie wczytany do formularza.

Dalszy proces odbywa się analogicznie jak przy tworzeniu danych APP dla zbiorów MPZP i SUIKZP. Należy wybrać etap procesu (w opracowaniu lub w trakcie przyjmowania) i uzupełnić informacje dot. m.in. uchwały o przystąpieniu do sporządzenia aktu oraz zasięgu przestrzennym.

poniedziałek, 5 lutego 2024

Bezpłatne seminarium on-line: Problematyka numeracji adresowej nieruchomości - 19 lutego 2024

 

19 lutego organizujemy bezpłatne seminarium on-line pt.:

Problematyka numeracji adresowej nieruchomości

Seminarium będzie prowadzone przez zespół Geo-System odpowiedzialny za wdrażanie i obsługę aplikacji iMPA. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 na platformie Zoom. Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 4 godziny.

Omawiane zagadnienia, skierowane są głównie pracownikom samorządowym zajmującym się na co dzień numeracją adresową nieruchomości, a w szczególności użytkownikom aplikacji iMPA.

czwartek, 1 lutego 2024

Bezpłatne seminarium on-line: Zagospodarowanie przestrzenne w obliczu zmian prawa - 13 lutego 2024


 13 lutego organizujemy bezpłatne seminarium on-line pt.:

Zagospodarowanie przestrzenne w obliczu zmian prawa

Seminarium będzie prowadzone przez zespół Geo-System odpowiedzialny za wdrażanie i obsługę tematów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 na platformie Zoom. Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 4 godziny.

Omawiane zagadnienia, skierowane są do pracowników jednostek samorządowych zajmujących się na co dzień problematyką związaną z zagospodarowaniem przestrzennym, w szczególności użytkowników systemu eGmina.