piątek, 23 lutego 2024

Przygotowanie GML dla przystąpienia do POG

Sposób dodania do systemu informacji o przystąpieniu oraz wygenerowanie danych przestrzennych w pliku GML pokazuje jeden z filmów instruktażowych dostępnych po zalogowaniu do systemu w zakładce Komunikaty.

Dodając informację o przystąpieniu do Planu Ogólnego Gminy należy pamiętać (zgodnie z poniższym zrzutem ekranu), aby w formularzu wybrać odpowiedni rodzaju opracowania tj. plan ogólny (1). Formularz daje również możliwość szybkiego wprowadzenia zasięgu planu na podstawie granicy gminy (2).

 Po zatwierdzeniu formularza należy uzupełnić informacje dot. uchwały o przystąpieniu:

Przechodząc do wykazu przystąpień, a następnie klikając operacje -> GML można wygenerować dane przestrzenne APP w pliku GML (zakładając, że gmina ma już zgłoszony do EZiUDP zbiór dla planu ogólnego):


Plik GML jest możliwy do pobrania również dla obywateli z poziomu podstrony z wykazem planów:
Po rozwinięciu listy z przystąpieniami i wejściu w szczegóły wybranej pozycji dostępny jest przycisk Pobierz plik APP: