wtorek, 6 lutego 2024

Tworzenie danych GML APP dla Planu Ogólnego Gminy w serwisie e-mapa

W związku z nowymi przepisami dot. zagospodarowania przestrzennego i wprowadzenia nowego typu zbioru tj. POG (plan ogólny gminy) rozbudowaliśmy dostępne w e-mapie narzędzia do tworzenia plików GML z danymi APP.

W serwisie APP e-mapa.net/app w ramach generowania danych istnieje obecnie możliwość wyboru planu ogólnego w polu Rodzaj APP:

Stworzenie pliku GML dla POG jest możliwe oczywiście jedynie w przypadku, gdy dana gmina ma już nadany numer zbioru w ewidencji zbiorów i usług - w takim przypadku właściwy identyfikator zostanie automatycznie wczytany do formularza.

Dalszy proces odbywa się analogicznie jak przy tworzeniu danych APP dla zbiorów MPZP i SUIKZP. Należy wybrać etap procesu (w opracowaniu lub w trakcie przyjmowania) i uzupełnić informacje dot. m.in. uchwały o przystąpieniu do sporządzenia aktu oraz zasięgu przestrzennym.

Przypominamy również, że użytkownicy e-mapy po zalogowaniu do portalu już od zeszłego roku mają możliwość dodawania nowych POG w module Przystąpienia:


Po uzupełnieniu wymaganych informacji możliwe jest też wygenerowanie pliku GML z danymi APP:


Plan ogólny jest teraz również prawidłowo obsługiwany w walidatorze dostępnym na stronie e-mapa.net/app


Jednocześnie zwracamy uwagę, że walidator przygotowany przez ministerstwo nadal używa do walidacji starego schematu XSD w wersji 1.0 tj. z rozporządzenia z 2020 r. i w przypadku danych APP dla POG zwróci błędy. Zbiór POG został zaś wprowadzony rozporządzeniem z 2023 r. wraz ze schematem XSD w wersji 2.0 i powinien być walidowany właśnie z wykorzystaniem nowej wersji.