wtorek, 21 listopada 2023

Zgłoszenie zbioru dla Planu Ogólnego Gminy

Jak wcześniej informowaliśmy pod koniec sierpnia została opublikowana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie nowego dokumentu planistycznego jakim jest Plan Ogólny Gminy, który zastąpi Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

W związku z tym przypominamy, że nasi klienci z aktywnymi modułami iMPZP lub iGeoPlan mają już możliwość wprowadzenia przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy. Aby poprawnie wprowadzić przystąpienie do POG należy pamiętać, że wcześniej należy zgłosić zbiór danych PO do Ewidencji Zbiorów i Usług Przestrzennych. W znakomitej większości zgłoszenia będą realizowane przez Geo-System na podstawie udzielonych już upoważnień.

W tym celu prosimy o kontakt indywidualny na adres serwis@punktyadresowe.pl. Proszę pamiętać, że zgłoszenie powinno mieć miejsce dopiero w momencie rozpoczęcia procedowania Planu Ogólnego Gminy. Nie ma potrzeby zgłaszać zbioru "na zaś".

Więcej informacji o zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znajdą Państwo w artykule zamieszczonym na Geoforum: Rejestr Urbanistyczny i dane w nim gromadzone. Co to oznacza dla gmin?