czwartek, 28 grudnia 2023

Badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUIKZP - monitoring #10

W dniu 27 grudnia przeprowadzono ostatnie w tym roku badanie zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne. W porównaniu do poprzedniej analizy wykonanej pod koniec października brak jest wielkich zmian, natomiast widać powolną i stałą poprawę poszczególnych wskaźników.

Liczba gmin, które zgłosiły zbiór MPZP lub SUIKZP wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Oba zbiory w ewidencji zbiorów i usług posiadają już 2262 gminy. Liczba gmin bez żadnego zgłoszenia to 137 (poprzednio było ich 157).
Wzrost odnotowano również w ogólnej liczbie zbiorów znajdujących się w ewidencji - aktualnie jest ich już 4613 (wzrost o 52). W podobny sposób poprawiła się liczba zbiorów z kompletem usług sieciowych (wyszukiwania, przeglądania i pobierania): obecnie jest ich 3850, czyli o 42 więcej niż w październiku. Należy odnotować, że dla części nowych zgłoszeń niestety nie podano adresów usług, bowiem wzrosła liczba zbiorów bez ani jednej usługi. Jest ich 275, a poprzednio tylko 265, jest to więc zmiana na minus. Wynika ona jednak najprawdopodobniej ze zmian proceduralnych przy zgłaszaniu zbiorów do GUGiK.
Najbardziej cieszy wzrost średniej oceny zbiorów i usług, która przekroczyła poziom 7 punktów (obecnie wynosi 7.03, co jest sporym wzrostem w stosunku do 6.81 w październiku). Maksymalną ocenę 10 pkt. uzyskało 1539 zbiorów (wzrost o 20), a najniższą ocenę 0 pkt. zdobyło 275 zbiorów (tu niestety też wzrost o 10). Dosyć znacznie zmienił się rozkład ocen pośrednich: poprzednio zbiory z przedziału [4,7) i [7,10) stanowiły odpowiednio 15% i 36%, podczas gdy obecnie jest to już 25% i 26%.
Rozkład wyników na województwa:
Wszystkie województwa poprawiły swoje wyniki. Wyróżnić należy woj. wielkopolskie, które przekroczyło już średnią 8 punktów, a także lubuskie, pomorskie, opolskie i warmińsko-mazurskie plasujące się powyżej 7 pkt.

Rozkład wyników w podziale na gminy:czwartek, 21 grudnia 2023

Życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Szanowni Państwo,

wszystkim naszym klientom i użytkownikom naszych usług pragniemy złożyć serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności, rodzinnych chwil i odrobiny wytchnienia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

 
 Zespół Geo-System Sp z.o.o.

wtorek, 19 grudnia 2023

Zmiana adresu siedziby Geo-System

 


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 grudnia 2023 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby:
Geo-System Sp. z o.o.

Nowy adres siedziby to:

Geo-System Sp. z o.o.
ul. Puławska 324, 02-845 Warszawa


Pozostałe dane Geo-System Sp. z o.o. takie jak NIP, REGON pozostają bez zmian. Zmianie nie ulegają także adresy e-mail oraz numer telefonu.

W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na wskazany powyżej adres, jak również o stosowanie nowego adresu na fakturach i innych dokumentach kierowanych do Geo-System Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Geo-System Sp. z o.o. pozostaje bez wpływu na ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.

wtorek, 12 grudnia 2023

Rozbudowa wykazu planów

W ramach ciągłego ulepszania narzędzia Wykaz planów dostępnego w gminnych portalach mapowych e-mapa.net oraz dostosowywania go do nowych przepisów wynikających ze zmian w ustawach i rozporządzeniach dot. zagospodarowywania przestrzennego, wprowadziliśmy dwie nowe sekcje:

  • Decyzje,
  • Wnioski, oceny i inne dokumenty.

W sekcji Decyzje znajdują się linki otwierające mapę decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego, prezentującą dane prowadzone przez gminę w module iGeoDecyzje:

W drugim dziale będą prezentowane pozostałe informacje i dane, o których mowa w art. 67h ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, m.in.:
  • wnioski o sporządzenie lub zmianę planów,
  • uchwały w sprawie aktualności planów,
  • diagnozy dot. strategii rozwoju.
Aby dodać informacje do nowej sekcji należy zalogować się do e-mapy i przejść do zakładki Przystąpienia - > Wykaz przystąpień, następnie w nowym oknie wybrać z górnego menu pozycję Inne dokumenty i kliknąć przycisk Dodaj nowy:

W kolejnym kroku wybrać odpowiedni rodzaj opracowania i uzupełnić podstawowe dane dot. sprawy. Po dodaniu możliwe jest wprowadzenie dokumentów np. uchwał. W tym celu z menu operacje należy wybrać opcję legislacja, a następnie Dodaj nowy dokument, gdzie możliwe będzie wpisanie informacji o dokumencie (data, sygnatura, tytuł) oraz dodanie załącznika lub odnośnika do pliku z treścią dokumentu.

Nowe wydruki map dostępne w iMPA

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi możliwości stworzenia map numeracji porządkowej, udostępniliśmy Państwu w tym celu dedykowane narzędzie. W ramach internetowego Managera Punktów Adresowych wszyscy użytkownicy aplikacji mogą samodzielnie wygenerować mapy poszczególnych miejscowości lub całej gminy.

Po zalogowaniu do gminnego portalu iMPA na górnym pasku dostępna jest nowa zakładka - Wydruki map.

Narzędzie umożliwia wygenerowanie map:

  • miejscowości - z granicą miejscowości, ulicami oraz punktami adresowymi;
  • całej gminy - z granicami wszystkich miejscowości oraz ulicami.

Dostępne są trzy formaty wydruku - A3, A2, A1. Można także wybrać układ wydruku (pionowy lub poziomy), w zależności od kształtu granic jednostki, aby jak najlepiej dopasować je do układu mapy. Po wybraniu zakresu przestrzennego użytkownik ma też możliwość wprowadzenia tytułu mapy.

Pobierz przykładową mapę

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Podsumowanie miesiąca - listopad 2023

W listopadzie portale e-mapa.net ponownie odnotowały wysoką liczbę odwiedzin. Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła 1,70 mln (średnio 58 tys. odwiedzin dziennie) - co jest niemal identycznym wynikiem jak w październiku. Największą liczbę odsłon zanotował portal polska.e-mapa.net, który kolejny raz odwiedzono niemal 270 tys. razy. To drugi najlepszy wynik w tym roku. Bardzo się cieszymy, że nasz portal jest przydatny w codziennej pracy tak wielu osób.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:

Statystyki widok.gov.pl za listopad ponownie nie są dostępne ze względu na zmiany w usłudze Google Analytics. Oczekujemy na odpowiedź Instytutu łączności PID w tej sprawie.

Ponadto w listopadzie zostały dodana bardzo ważna funkcjonalność w e-mapie:

Również nasz raport o działce został wzbogacony o trzy nowe sekcje:


Raport o działce - nowa sekcja z informacjami o antropopresji

Informujemy, że do raportu o działce dodano kolejną sekcję otrzymał dziś nowy zakres informacji dotyczący antropopresji. Dane są udostępniane przez Państwowy Instytut Geologiczny w formie usługi WMS oraz raportów.

Na mapie prezentowane są ikony obiektów zbudowanych przez człowieka, które w sposób szczególny mogą mieć wpływ na jakość użytkowania, cenę działki czy walory środowiskowe w jej otoczeniu. Wyróżnionych jest 17 klas, od elektrowni do zakładów przemysłowych.

Przypominamy zainteresowanym o grudniowej promocji na raporty - do końca roku wszystkie raporty kosztują tylko 40zł brutto!