poniedziałek, 23 października 2023

Badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUIKZP - monitoring #9

Nowe badanie usług z zakresu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzone 20 października, pokazuje nieoczekiwaną zmianę w jakości zbiorów MPZP w stosunku do poprzedniego miesiąca jak i wcześniejszych badań. 

Ogólna liczba gmin, które zgłosiły zbiory kolejny raz wzrosła. Na 2477 gmin zgłoszenie zbioru wykonało ponad 90% z nich. Wzrost jest niewielki ale wpisuje się w stały trend rozwoju. Liczba gmin bez zgłoszenia na dzień badania spadła z 174 do 157.


Tak samo jak w poprzednim badaniu odnotowano niewielki wzrost ogólnej liczby zbiorów zgłoszonych do ewidencji zbiorów w stosunku miesiąc do miesiąca. Obecnie mamy już 4561 zbiorów danych MPZP/SUIKZP (wzrost o 41). Ponownie wzrosła liczba zbiorów z kompletem usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania - 3808 (wzrost o 50). Ogólna ilość zbiorów bez ani jednej usługi sieciowej spadła do 265.

 


To, co martwi w dziewiątym badaniu jakości usług to fakt, że pierwszy raz spadała ocena usług. Średnia ocena we wrześniowym badaniu wyniosła 6,99, natomiast obecnie jest to 6,81. Różnica jest niewielka i względem sierpnia średnia jest nadal wyższa, ale może to wskazywać na niską jakość ostatnio dodanych zbiorów albo na dynamiczny przyrost zgłoszonych zbiorów bez usług. Ten drugi powód może być bardziej prawdopodobny, a jest to skutek pewnych zmian proceduralnych przy zgłaszaniu zbiorów do GUGiK. Obecnie przy zgłoszeniu nowych zbiorów najlepiej usługi zgłosić w drugim kroku, aby nie otrzymać negatywnej odpowiedzi. 
 
Maksymalna ocenę 10 pkt. ma już 1519 zbiorów (wzrost o 17), a ocenę 0 otrzymało 265 zbiorów (spadek tylko o 3).
 

Rozkład wyników na województwa:
 

Tym samym spadła średnia ocen punktacji w podziale na województwa. W porównaniu do poprzedniego badania martwi spadek jakości zbiorów w większości województw. Żadne z nich nie otrzymało wyniku powyżej ośmiu, powyżej siedmiu uplasowały się tylko trzy województwa (poprzednio 5). 

Rozkład wyników w podziale na gminy:
 

Podsumowując od początku prowadzenia badań na temat stanu usług i zbiorów MPZP i SUIKZP - które rozpoczęliśmy w styczniu br. - widać, że cyfryzacja planów w Polsce postępuje. Na początku roku podczas pierwszego badania zgłoszonych było 4335 zbiorów, a obecnie jest to już 4561.
  

Ostatni miesiąc zaskakuje spadkiem w jakości zbiorów i usług, ale mamy głęboką nadzieję, że wrześniowy skok ku poprawie nie był jednorazowym sukcesem, a dziewiąta edycja badań stanu usług i zbiorów to jednie przypadkowa wpadka przy pracy.