wtorek, 17 czerwca 2008

GEO-MAP 9.33

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.33.
 • wprowadzono wygodniejszy sposób podłączania serwisów WMS wykorzystujący pasek narzędzi,
 • po ustawieniu konfiguracji WMS jest ona zapisywana w pliku WMS.CFG zlokalizowanym w katalogu UserSettings,
 • ODGIK: wprowadzono zasadę, że przy przyjmowaniu pracy mimo wyłączonej warstwy prac archiwalnych zakres jest widoczny
 • ODGIK: wprowadzono zasadę że wyszukiwane zakresy prac się pojawiają mimo niewidoczności warstwy.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

piątek, 13 czerwca 2008

Obsługa serwisów WMS w GEO-MAP

W najnowszej wersji systemu GEO-MAP (9.32) wprowadzono możliwość korzystania z serwisów WMS (funkcja klienta WMS). Udostępnienie takiej funkcjonalności powoduje, że użytkownik oprogramowania oprócz dostępu do danych lokalnych posiadanych bezpośrednio na swoim komputerze lub w sieci lokalnej zyskuje dostęp do serwisów WMS wzbogacając tym samym swoje zasoby informacyjne.Możliwe jest np. wykorzystanie danych prezentowanych w serwisie serverwms.pl, skupiającym serwisy WMS udostępniane przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji prowadzone w technologii Geo-Map.

GEO-MAP 9.32

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.32.
 • wprowadzono możliwość wykorzystywania serwisów OGC Web Map Service (WMS),
 • wprowadzono nową funkcję w menu EG > Operacje na działkach > Zaznaczenie projektowanych działek przyjętych do EG
 • w poleceniach GPR wprowadzono 3 nowe zmienne $PathMap, $DirMAP, $DirPRJ dotyczące pliku MAP i projektu,
 • ODGIK: zmiany w bazie wykonawców: wprowadzono pola telefon i email, usunięto pola NIP, REGON, kod, ulica, nr
 • w poleceniu #PackFileGzip wprowadzono trzeci parametr Encode służący do szyfrowania plików,
 • w rzutowaniu obiektów na łamaną wprowadzono możliwość tworzenia kopii obiektów,
 • wprowadzono zmienną GmwBlockSaveStatus decydującą o tym czy zapisywać ustawienie bloku,
 • zmiany w module GEO-RASTER,
 • zmiany w module DXF-IN
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

czwartek, 12 czerwca 2008

O serwisie ePODGiK w czerwcowym "Geodecie"

W czerwcowym wydaniu magazynu geoinformacyjnego "Geodeta" ukazał się artykuł poświęcony internetowemu zgłaszaniu prac oraz serwisowi ePODGiK.
W artykule "Dostęp 24/7" można uzyskać informacje na temat zgłaszania prac przez geodetę, zakresu otrzymywanych materiałów drogą internetową, a także statystyki korzystania z serwisu. Zapraszamy do lektury.
fragment artykułu na stronie internetowej Geodety

środa, 11 czerwca 2008

Uruchomiono serwis PODGiK Powiatu Szczecineckiego

Uruchomiono serwis iGeoMap Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinku. Cały czas trwają prace nad udostępnieniem pełnych możliwości serwisu, ale już można rejestrować się do internetowego zgłaszania prac ze strony internetowej PODGiK Szczecinek.
W chwili obecnej można uzyskać pełne informacje o osnowie geodezyjnej (uzyskać współrzędne i opisy topograficzne). Aby uzyskać hasło prosimy Wykonawców o zgłaszanie się do ośrodka. Wkrótce zostanie uruchomiona codzienna aktualizacja części geometrycznej ewidencji gruntów, zakresów prac geodezyjnych i internetowe zgłaszanie prac.
Zapraszamy do serwisu: http://www.szczecinek.e-podgik.pl/