wtorek, 11 maja 2021

Wyszukiwanie zakresów prac geodezyjnych według położenia w e-mapa.net

W powiatowych portalach mapowych z modułem ePODGiK/iGeoMap dodaliśmy dla wykonawców geodezyjnych możliwość wyszukiwania zakresów prac geodezyjnych według ich położenia poprzez wskazanie miejsca lub poprzez wskazanie działki ewidencyjnej.

Pierwszy sposób, to wskazanie za pomocą kursora myszy punktu, dla którego ma zostać przygotowana lista zakresów prac geodezyjnych, które się w nim znajdują. W tym celu należy skorzystać z "Funkcji specjalnych" > "Szukanie zakresów prac geodezyjnych". W oknie "Wyszukiwanie zakresów prac geodezyjnych" należy wybrać pozycję "W punkcie" a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy w obszarze mapy.

W wyniku dostaniemy listę prac spełniających zdane kryterium wyszukiwania.
 
Drugi sposób, to wyszukiwanie zakresów prac geodezyjnych znajdujących się w obszarze działki ewidencyjnej. W tym celu należy wyszukać działkę ewidencyjną korzystając z menu Szukaj lub zaznaczyć działkę narzędziem wskazywania (ikonka kursora), a następnie w dolnym menu wybrać pozycję "Inne" > "Wykaz operatów".
 

W wyniku dostaniemy listę prac, których zakresy znajdują się chociaż we fragmencie zaznaczonej działki ewidencyjnej.
 
Sposób korzystania z listy wyników został bardziej szczegółowo opisany w poprzednim newsie: