środa, 28 kwietnia 2021

Zmiany w wyszukiwaniu prac geodezyjnych w portalach powiatowych e-mapa.net

Dla uproszczenia dostępu do informacji o pracach geodezyjnych rozpoczętych i zakończonych zmodyfikowaliśmy w portalach mapowych okno wyszukiwania zakresów prac geodezyjnych.

Okno szukania informacji jest dostępne w pozycji Funkcje specjalne > Szukanie zakresów prac geodezyjnych.

W wynikach wyszukiwania na liście znalezionych prac pojawiają się ikony:

  • lokalizacji zakresu (po kliknięciu powoduje powiększenie widoku mapy do wskazanego zakresu pracy),
  • informacji o pracy - nowe okno, które umożliwia uzyskanie informacji o wskazanej pracy geodezyjnej

W przypadku, gdy istnieje operat w formie elektronicznej dodatkowo pojawią się ikony:

  • podglądu operatu (możliwość przeglądania operatu strona po stronie),
  • zakupu operatu (tylko dla prac zgłoszonych przez 31 lipca 2020).

W najbliższym czasie udostępnione zostaną odświeżone narzędzia do pozyskiwania informacji o pracach geodezyjnych poprzez wskazanie na mapie.