wtorek, 16 kwietnia 2013

iMPA w Lipnie

Uruchomione w dniu dzisiejszym (16 kwietnia 2013r.) serwisy dla Gminy Lipno (http://gminalipno.e-mapa.net/) oraz dla Miasta Lipno (http://mlipno.e-mapa.net/) zwiększają liczbę samorządów posiadających wdrożenia systemu iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych) do 490. W chwili obecnej już 6 gmin powiatu lipnowskiego wykorzystuje technologię eGmina&iMPA do zarządzania informacją przestrzenną.
W przypadku wdrożeń dla miasta i gminy wiejskiej, otaczającej miasto, w pełni można wykorzystać funkcjonalność systemu iMPA pozwalającą na kontrolę adresów w obszarach granicznych i ich wspólne wyświetlenie.
Dane o zmianach w numeracji adresowej trafiają automatycznie do Urzędu Statystycznego oraz innych wskazanych instytucji. Serwis publiczny eGmina udostępnia informacje z zakresu zagospodarowania przestrzennego – plany miejscowe i studium, danych dotyczących wyborów, oferty inwestycyjnej gminy oraz innych obiekty o charakterze informacyjnym.

piątek, 12 kwietnia 2013

iGeoMap/ePODGiK w powiecie otwockim

W dniu 12 kwietnia 2013 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku uruchomiono obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych przez Internet w technologii iGeoMap/ePODGiK. Dostęp możliwy jest ze strony internetowej PODGiKu w Otwocku – http://otwock.podgik.pl.
Powiat otwocki jest ostatnim powiatem znajdującym się wokół m. st. Warszawy, w którym został uruchomiony system zgłaszania prac geodezyjnych przez Internet. W tym roku w powiecie mińskim w ten sposób zgłoszono 89% prac a w powiecie piaseczyńskim 84%. Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący liczbę prac zgłoszonych przez Internet (kolor niebieski) i tradycyjnie (kolor zielony) w powiatach korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK.

Aktualnie w serwisie zarejestrowanych jest 1439 firm geodezyjnych oraz 1733 geodetów uprawnionych.
Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia materiały do pracy przygotowywane są automatycznie przez pracujące w Ośrodku Dokumentacji oprogramowanie GEO-MAP. Oprócz standardowych danych (zgłoszenia pracy geodezyjnej, danych wektorowych w formacie MAP, wykazu materiałów, opisów topograficznych, wypisów z ewidencji gruntów) wydawane są także dane w systemie EWMAPA (eksport podstawowy).
Jednocześnie dla mieszkańców powiatu funkcjonuje powiatowy portal mapowy, dostępny pod adresem http://otwocki.e-mapa.net integrujący dane przestrzenne PODGIK (takie jak ewidencja gruntów i budynków) z danymi przestrzennymi gmin dotyczącymi głównie prowadzonej przez nie urzędowej numeracji adresowej oraz innych zasobów. Istnienie kompletnej i aktualnej numeracji adresowej usprawnia korzystanie z portalu oraz jest podstawą do automatyzacji wielu innych rejestrów związanych z informacją przestrzenną. Portale mapowe mogą być szeroko wykorzystywane przez różnego rodzaju służby, które w swej pracy potrzebują aktualnej numeracji adresowej z terenu całego powiatu.

wtorek, 9 kwietnia 2013

W województwie zachodniopomorskim 75% gmin wykorzystują system eGmina&iMPA

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (9 kwietnia 2013r.) serwis dla gminy Resko (http://resko.e-mapa.net/) jest 480 w Polsce wdrożeniem systemu iMPA. Jednocześnie już wszystkie gminy powiatu łobeskiego prowadzą numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych).
Tym samym 75% gmin województwa zachodniopomorskiego prowadzi już numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych), co w zestawieniu z innymi powiatami pokazuje wykres:
Dane o zmianach w numeracji adresowej trafiają automatycznie do Urzędu Statystycznego oraz innych wskazanych instytucji. Serwis publiczny zapewnia mechanizmy udostępniania informacji z zakresu planowania przestrzennego, oferty inwestycyjnej gminy oraz innych obiekty o charakterze informacyjnym.
Niesłabnące zainteresowanie systemem wśród gmin związane jest zarówno z faktem, że od lutego 2013r. obowiązują już zapisy Rozporządzenia MAiC w sprawie EMUiA, które mówią o konieczności prowadzenia tej ewidencji w systemie teleinformatycznym, jak również z szeregiem pozytywnych opinii gmin z terenu całej Polski.