piątek, 12 kwietnia 2013

iGeoMap/ePODGiK w powiecie otwockim

W dniu 12 kwietnia 2013 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku uruchomiono obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych przez Internet w technologii iGeoMap/ePODGiK. Dostęp możliwy jest ze strony internetowej PODGiKu w Otwocku – http://otwock.podgik.pl.
Powiat otwocki jest ostatnim powiatem znajdującym się wokół m. st. Warszawy, w którym został uruchomiony system zgłaszania prac geodezyjnych przez Internet. W tym roku w powiecie mińskim w ten sposób zgłoszono 89% prac a w powiecie piaseczyńskim 84%. Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący liczbę prac zgłoszonych przez Internet (kolor niebieski) i tradycyjnie (kolor zielony) w powiatach korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK.

Aktualnie w serwisie zarejestrowanych jest 1439 firm geodezyjnych oraz 1733 geodetów uprawnionych.
Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia materiały do pracy przygotowywane są automatycznie przez pracujące w Ośrodku Dokumentacji oprogramowanie GEO-MAP. Oprócz standardowych danych (zgłoszenia pracy geodezyjnej, danych wektorowych w formacie MAP, wykazu materiałów, opisów topograficznych, wypisów z ewidencji gruntów) wydawane są także dane w systemie EWMAPA (eksport podstawowy).
Jednocześnie dla mieszkańców powiatu funkcjonuje powiatowy portal mapowy, dostępny pod adresem http://otwocki.e-mapa.net integrujący dane przestrzenne PODGIK (takie jak ewidencja gruntów i budynków) z danymi przestrzennymi gmin dotyczącymi głównie prowadzonej przez nie urzędowej numeracji adresowej oraz innych zasobów. Istnienie kompletnej i aktualnej numeracji adresowej usprawnia korzystanie z portalu oraz jest podstawą do automatyzacji wielu innych rejestrów związanych z informacją przestrzenną. Portale mapowe mogą być szeroko wykorzystywane przez różnego rodzaju służby, które w swej pracy potrzebują aktualnej numeracji adresowej z terenu całego powiatu.