piątek, 25 lipca 2014

GEO-MAP 10.06

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.06.
 • dodano nowy asortyment pracy geodezyjnej "Tyczenie obiektu budowlanego",
 • ODGIK: zmieniono bibliotekę do generowania "Wykazu materiałów do wykorzystania".
Dział "Download"

poniedziałek, 21 lipca 2014

GEO-MAP 10.05

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.05.
 • wprowadzono nowe znaki
  • 1352, 2352, 4352, 5352 - tablica informacyjna lub reklama,
  • 5353 - śmietnik,
  • 4576 - bariera ochronna,
  • 4577 - ekran akustyczny,
 • wprowadzono zasadę, że w obiektach liniowych 4364, 4365, 4366, 4367, 4368 jeśli w numerze punktu wpiszemy frazę '-1361', to wtedy pomijane jest rysowanie na tym punkcie znaku słupa,
 • w opcji 'Pozycje' tworzenie okręgu przez 2 punkty wprowadzono możliwość utworzenia obiektu 1000 w wyznaczonym środku okręgu,
 • w opcji 'Pozycje' tworzenie okręgu przez 3 punkty wprowadzono możliwość utworzenia obiektu 1000 w wyznaczonym środku okręgu.
Dział "Download"

piątek, 4 lipca 2014

Waldemar Izdebski doktorem habilitowanym

W dniu 3 lipca 2014r. dr inż. Waldemar Izdebski Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. oraz pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego przyznany za przedsięwzięcia projektowo-technologiczne "Koncepcja i wdrożenia technologii GEO-MAP".
Waldemar Izdebski urodził się 21 sierpnia 1964 roku w Trzebieszowie. W roku 1984 ukończył Technikum Geodezyjne w Żelechowie i rozpoczął studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zakończone praca dyplomową pt. "Badanie numerycznej efektywności nieliniowych algorytmów opracowania obserwacji" pod kierunkiem Prof. dr hab. Zdzisława Adamczewskiego. Stopień doktora uzyskał w roku 1999 za rozprawę doktorską pt. „Badanie efektywności podstawowych algorytmów geometrycznych wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej" napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Edwarda Nowaka.
Waldemar Izdebski zarówno w pracy naukowej jak i działaniach komercyjnych od początku lat 90 czynnie uczestniczy w procesie wdrażania postępu technicznego w geodezji. Jego działalność wyrażona jest wieloma publikacjami, udziałem w pracy zespołów eksperckich oraz licznymi wdrożeniami oprogramowania, opracowanego bezpośrednio przez niego lub pod jego kierownictwem.
Zapraszamy do galerii zdjęć.

środa, 2 lipca 2014

1050 serwisów iMPA

W dniu 2 lipca 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta i Gminy Kępno (http://kepno.e-mapa.net/). Jest to już 1050 wdrożenie serwisu w Polsce i jednocześnie 139 w województwie wielkopolskim. Wdrożenie obejmuje również moduł iGeoPlan realizujący automatyzację obsługi wypisów i wyrysów z planów miejscowych.Aktualną statystykę wdrożeń w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.