środa, 27 kwietnia 2011

GEO-MAP 9.98

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.98.
Nowy interfejs eksportu do SWDE
 • w kontroli poprawności geometrycznej obiektów powierzchniowych wprowadzono dodatkową kontrolę sprawdzającą czy obiekt nie zawiera sąsiadujących ze sobą enklaw,
 • zmiany w eksporcie do SWDE oraz SWDE/SWING:
  • wprowadzono do edycji dane o instytucjach: generującej plik i dla której jest on tworzony,
  • zrezygnowano z opcji "rozdzielania obiektów złożonych" (od teraz rozdzielane są zawsze),
 • w imporcie SWDE wprowadzono możliwość decydowania czy importowane są obiekty archiwalne. Obiekty archiwalne mają przed kodem zapisywanym w uwagach (atrybut TX) znak #,
 • w transformacji plików procedurami GeoNet wprowadzono nowe parametry dla miasta Poznań (transformacja między układem lokalnym a PUWG 2000),
 • nowa wersja programu Geo-Osnowa 6.68:
  • poprawiono eksport w formacie XML (format daty i czasu),
  • dodano import raportów ASG-EUPOS (z serwisu post-processingu) w oknie edycji punktu,
  • poprawiono wygląd okien programu w środowisku Windows Vista/7,
  • wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku opisu topograficznego (teraz program zwraca użytkownikowi uwagę o dużym rozmiarze dodawanego pliku),
  • poprawiono procedury kompresji opisów topograficznych.
  Dział "Download"

  czwartek, 21 kwietnia 2011

  Enklawy w GEO-MAP 9.97

  GEO-MAP od wersji 9.97 przyjęto nową zasadę przy tworzeniu obiektów powierzchniowych, które zawierają enklawy:
  Enklawa może zostać dodana poprzez kontynuację tworzenia obiektu z punktu początkowego, a nie z dowolnego jak to miało miejsce do tej pory.
  Prawidłowa kolejność wskazywania kolejnych
  punktów obiektu z enklawą.
  Obiekty po utworzeniu posiadają widoczne podwójne połączenia, które można ukryć w ramach dalej opisanych operacji.
  Prawidłowo utworzone obiekty
  bez ukrytych podwójnych połączeń
  Aby ukryć podwójne połączenia należy najpierw zaznaczyć obiekty do bloku, a następnie z menu Blok wybrać pozycję Operacje na punktach > Ukrywanie połączeń > podwójnych.
  Operacja ukrywania podwójnych połączeń
   Wynik operacji przedstawiono poniżej.
  Prawidłowo utworzone obiekty
  z ukrytymi podwójnymi połączeniami

  wtorek, 19 kwietnia 2011

  Uruchomienie systemu iRMK w Gminie Rewal

  W dniu 19 kwietnia uruchomiono serwis "Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego" dla gminy Rewal (powiat gryficki).
  Jest to nowoczesny system pracujący w infrastrukturze sieciowej oparty o przeglądarkę internetową. System pozwala na kompleksowe zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością gminy (w tym m.in. prowadzenie użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy itp.) i prezentacją graficzną nieruchomości na tle różnych serwisów mapowych.
  System umożliwia jednocześnie obsługę i prezentację ofert inwestycyjnych związanych ze sprzedażą mienia gminnego. Strona główna serwisu dostępna jest pod adresem www.emienie.pl.
  Jest to kolejne po iMPA wdrożenie nowoczesnego oprogramowania wspomagającego pracę urzędu gminy Rewal.
  Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.rewal.punktyadresowe.pl.

  poniedziałek, 18 kwietnia 2011

  GEO-MAP 9.97

  Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.97.
  • zmiany związane z budową obiektów złożonych (enklawy, wyspy), aby ułatwić działanie na tych obiektach przyjęto zasadę, że enklawy należy dodawanie nie od dowolnego punktu, lecz od punktu zamknięcia obiektu powierzchniowego czyniąc tworzone dodatkowe połączenie niewidocznym (postępowanie takie sprawia, że można rozszerzyć zakres kontroli na takich obiektach, co uczyniono w tej wersji oprogramowania),
  • dowolne definiowanie enklaw jeszcze obecnie jest dozwolone, ale od wersji 10 pozostanie jedynie nowy sposób definiowania enklaw,
  • w kontroli poprawności budowy geometrycznej obiektów powierzchniowych (Plik > Kontrola > poprawności geometrycznej obiektów) wprowadzono możliwość kontroli poprawności enklaw,
  • enklawy, które są niepoprawne można naprawić w menu Blok > Operacje na punktach > Naprawa enklaw,
   • Wartiant I - przenosi punkt zamknięcia obiektu do miejsca, gdzie rozpoczyna się pierwsza enklawa,
   • Wariant II - włącza kolejne enklawy w obiekt, tak aby zaczynały się od punktu zamknięcia,
  • do poprawy danych najlepiej stosować najpierw Wariant I (jednokrotnie), a następnie Wariant II, tak długo jak będą występować błędne enklawy,
  • w generowaniu SWDE i SWDE/SWING wprowadzono możliwość włączenia opcji kontrola geometrii obiektów, jeśli kontrola wykaże błędy generowanie SWDE jest niemożliwe,
  • w generowaniu SWDE i SWDE/SWING wprowadzono zasadę, że jeśli jest aktywny "Zapis obiektów EG ze wskazaniem na graniczniki", to zanim będzie generowany plik nastąpi sprawdzenie oparcia obiektów na granicznikach i ewentualnie pojawi się lista brakujących graniczników,
  • przy eksporcie SWDE/SWING wprowadzono zasadę, że eksportowane są wszystkie etykiety, również na budynkach, na których wyłączone są etykiety ze względu na wielkość obiektów,
  • w transformacji plików wprowadzono pasek postępu,
  • w transformacji plików wprowadzono transformację EXT zapisanego w pliku MAP,
  • w transformacji plików procedurami GeoNet wprowadzono nowe parametry dla 8 powiatów:
   • miasto Łódź: Układ lokalny Łódź <-> Układ 2000 (6 strefa),
   • powiat opolski: Układ 1965 (IV strefa) <-> Układ 2000 (6 strefa)
   • powiat płoński: Układ 1965 (II strefa) <-> Układ 2000 (7 strefa)
   • powiat policki: Układ 1965 (III strefa) -> Układ 2000 (5 strefa)
   • powiat pyrzycki: Układ 1965 (III strefa) <-> Układ 2000 (5 strefa)
   • powiat rzeszowski: Układ 1965 (I strefa) <-> Układ 2000 (7 strefa)
   • powiat stargardzki: Układ 1965 (III strefa) <-> Układ 2000 (5 strefa)
   • powiat zgierski: Układ 1965 (I strefa) -> Układ 2000 (6 strefa)
  • w transformacji plików procedurami GeoNet wprowadzono możliwość dodawania do nazw wynikowych plików frazy "Trans",
  • w transformacji plików procedurami GeoNet wprowadzono możliwość ustawienia komunikatów widocznych w procesie transformacji (standardowo interaktywne komunikaty są wyłączone, a wszelkie informacje z przebiegu transformacji są zapisywane do pliku batch.log).
   Dział "Download"

   piątek, 15 kwietnia 2011

   Geo-Osnowa importuje współrzędne z raportów ASG-EUPOS

   Okno informacji o współrzędnych
   W najnowszej wersji aplikacji Geo-Osnowa (6.68) wprowadziliśmy możliwość importu współrzędnych z raportów generowanych przez serwis POZGEO z systemu ASG-EUPOS. Dzięki nowej funkcji nie trzeba przenosić ręcznie współrzędnych z pliku tekstowego do aplikacji. Program potrafi wpisać od razu współrzędne do wielu układów jednocześnie. Praca użytkownika sprowadza się jedynie do kontroli poprawności rozpoznania układów współrzędnych w pliku raportu.
   Program Geo-Osnowa służy do zarządzania danymi dotyczącymi osnowy geodezyjnej. Więcej informacji można uzyskać klikając tutaj.

   czwartek, 14 kwietnia 2011

   Dostępne są wszystkie dane w Geoportalu ZCPWZ

   Od dnia 14 kwietnia 2011r. w Geoportalu ZCPWZ dostępne są już wszystkie pozyskane w ramach projektu PL0467 pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" dane w ujednoliconej szacie graficznej. Portal działa w opracowanej przez nas technologii iGeoSIP.
   Baza adresowa portalu oparta została o dane funkcjonującego w gminach systemu iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych). W przypadku gmin nieprowadzących elektronicznie rejestrów punktów adresowych wykorzystaliśmy dane udostępnione przez Geodetę Województwa Zachodniopomorskiego. Portal oferuje również szereg danych tematycznych prowadzonych bezpośrednio przez zarejestrowanych użytkowników lub publikowanych w oparciu o usługi sieciowe.

   Uruchomienie iMPA w Śremie

   6 kwietnia 2011 uruchomiliśmy serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla miasta i gminy Śrem służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej.
   Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
   Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.srem.punktyadresowe.pl.
   Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

   piątek, 1 kwietnia 2011

   Uruchomienie iMPA w mieście Szczecinek

   W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla miasta Szczecinek służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej.
   Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
   Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.mszczecinek.punktyadresowe.pl.
   Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.