poniedziałek, 29 listopada 2010

Serwer metadanych na podgik.pl

Pierwsze powiatowe metadane zgodne z wytycznymi GUGiK zostały opublikowane.
W dniu dzisiejszym na serwerze metadane.podgik.pl zostały opublikowane metadane dotyczące powiatowych zbiorów danych przestrzennych dla powiatów: Szczecineckiego oraz Poznańskiego.
Metadane zostały utworzone zgodnie z wytycznymi GUGiK w serwisie metadane.podgik.pl.
Usługa jest potencjalnie dostępna dla powiatów zarejestrowanych w podgik.pl. Dostęp do usługi generowania i publikacji metadanych przez powiat kosztuje 2 tys. zł + 22% VAT na okres jednego roku. W tym czasie możliwa jest ich wielokrotna modyfikacja i publikacja.

GEO-MAP 9.87

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.87.
 • w formularzach wydruku wprowadzono zmienną o nazwie $BlokTerytNrDzialki służącą do generowania na wydruku wykazu działek w bloku lub aktywnego obiektu z pełnym identyfikatorem TERYT,
 • nowa wersja programów:
  • GEO-MPA 4.41 - ustawiono domyślne sortowanie punktów adresowych według klucza "nazwa ulicy, numer, status",
  • Edytor tekstu 1.40 (Et.exe) - nowa stylizacja programu zgodna ze stylami Windows XP,
  • TeamViewer - najnowsza wersja oprogramowania do zdalnej pomocy technicznej.
   Dział "Download"

   piątek, 26 listopada 2010

   Uruchomienie iMPA w gminie Rewal

   W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla gminy Rewal (powiat gryficki) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
   Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.rewal.punktyadresowe.pl.
   Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

   środa, 24 listopada 2010

   Certyfikat Wiarygodności Biznesowej dla firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o.


   Z satysfakcją informujemy, że międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet Poland przyznała firmie GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2009.   poniedziałek, 22 listopada 2010

   GEO-MAP 9.86

   Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.86.
   • zmiany w mechanizmach rysowania przy powiększaniu (pomniejszaniu) i przesuwaniu okna mapy za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze i rolki myszy. Dzięki temu nie trzeba czekać na przerysowanie całej treści mapy pomiędzy kolejnymi poziomami powiększenia.
   • polecenie GetFileFromHTTP nie wymaga już posiadania licencji na moduł GEO-ODGIK.
      Dział "Download"

      środa, 17 listopada 2010

      GEO-MAP 9.85

      Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.85.
      • GEO-MPA 4.40: wprowadzono zmiany pozwalające na nadawanie niestandardowych numerów adresowych,
      • GEO-OSNOWA 6.61:
       • zmiana wyglądu okienka do ustawiania czasu aktualności współrzędnych,
       • dodano możliwość anulowania operacji definiowania bloku na podstawie atrybutów punktów,
       • nowa stylistka programu,
       • dodano możliwość eksportu zestawienia punktów w formacie XML.
        Dział "Download"

        wtorek, 16 listopada 2010

        Powiat drawski z księgami wieczystymi w Internecie

        Wczoraj (15 listopada) do serwisu kw.info.pl służącego do internetowego udostępniania numerów ksiąg wieczystych na podstawie numerów działek ewidencyjnych włączono powiat drawski (woj. zachodniopomorskie).
        Obecnie w serwisie można korzystać z danych udostępnianych przez starostwa powiatów: drawskiego, poznańskiego, pruszkowskiego oraz warszawskiego zachodniego. Kolejne powiatu zostaną włączone jeszcze w tym roku.

        poniedziałek, 15 listopada 2010

        Uruchomienie iMPA w mieście i gminie Piaseczno

        W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla miasta i gminy Piaseczno (powiat piaseczyński) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
        Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.piaseczno.punktyadresowe.pl.
        Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

        środa, 10 listopada 2010

        GEO-MAP 9.84

        Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.84.
        • w eksporcie do SWDE wprowadzono konfigurowanie czy mają być zapisywane dane o rzędzie granicy,
        • wprowadzono opisywanie wiaty (5343) numerem ewidencyjnym,
        • poprawiono działanie funkcji "Ustaw na EG", ponieważ nowe warstwy (jak "Linie napowietrzne" czy "Cmentarze i pomniki" nie były uwzględnione na liście obiektów ewidencji gruntów i budynków (plik eg.sl_),
        • dodano nowe pozycje słownikowe do atrybutów kompleksu przydatności rolniczej (5221).
           Dział "Download"

           wtorek, 9 listopada 2010

           Uruchomienie iMPA w gminie Dukla


           W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych"  dla gminy Dukla (powiat krośnieński) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej.

           Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem http://dukla.punktyadresowe.pl/.
           Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

           czwartek, 4 listopada 2010

           Prezentacja graficzna budynków w GEO-MAP

           Artykuł opisuje sposoby prezentacji graficznej budynków w GEO-MAP. Wykorzystano biblioteki GEO-MAP.sym oraz GEO-MAP.lay.
           Powyższy rysunek przedstawia następujące obiekty: 5310 - budynek ognioodporny, 5318 - obrys części nadziemnej, 5331 - galeria nadziemna, 5332 - taras odkryty oraz 5333 - taras kryty. Wszystkie obiekty stanowią jeden budynek w Ewidencji Budynków.
           Okno parametrów obiektu 5310 - budynek ognioodporny
           Aby obliczyć pole zabudowy dla tego budynku, które będzie sumą pól  powierzchni wszystkich obiektów należy włączyć "Widoczność pola zabudowy". Aby tego dokonać wybieramy pozycję z menu głównego Opcje, a następnie Ustawienia, zakładka EG i podzakładka Prezentacja graficzna.
           Po zaznaczeniu pozycji "Widoczność pola zabudowy" naciskamy OK i zamykamy okno dialogowe. Aby system był w stanie powiązać ze sobą budynek z obiektami przynależnymi należy, zarówno do budynku głównego jak i obiektów mu przypisanych, wpisać ten sam identyfikator budynku z Ewidencji Budynków do Atrybutu 5 (A5). Przykładowy identyfikator budynku ma postać: 146502_8.0001.11.1_BUD
           Po ponownym otwarciu okna parametrów aktywnego obiektu dla budynku ognioodpornego (5310) pojawia się nowa pozycja "Pole zabudowy". Domyślnie GEO-MAP pole zabudowy wyświetlane jest dla obiektów o następujących kodach: 5310, 5320, 5311, 5321, 5312, 5322, 5340, 5342, 5343. Natomiast przy sumowaniu pola zabudowy pod uwagę są brane obiekty o kodach: 5331, 5332, 5333 oraz 5318 (od wersji 9.82).
           Aby wyświetlić numer ewidencyjny budynku na mapie należy w opcjach prezentacji budynków wybrać przy numerze ewidencyjnym "widoczny w zdefiniowanym punkcie opisu" lub "widoczny razem z opisem podstawowym". Jeżeli wybierzemy pierwszą możliwość, to spowoduje ona wyświetlenie numeru budynku na mapie jako oddzielny opis. Druga opcja umożliwi wyświetlenie numeru ewidencyjnego razem z etykietą, która zawiera w sobie funkcję budynku i liczbę kondygnacji. Istnieje możliwość skrócenia wyświetlanego numeru poprzez wybór odpowiedniej opcji w parametrze "Widoczne znaki", do wyboru są następujące możliwości "od końca do znaku kropki", "od końca do znaku średnika", "od końca do znaku minusa" (Uwaga: oznaczenie _BUD jest automatyczne pomijane).
           W oknie opcji prezentacji graficznej budynków można ustawić jeszcze następujące właściwości:
           • widoczność opisu budynku przy określonej liczbie bloków - domyślnie po wpisaniu liczby bloków (do atrybutu 6 - A6) etykieta funkcji i liczby kondygnacji budynku staje się niewidoczna. Zaznaczenie tej opcji zapewni wyświetlanie etykiety pomimo wpisanej liczby bloków,
           • widoczność opisu liczbą kondygnacji przy budynku jednokondygnacyjnym - w przypadku, gdy budynek ma wpisaną funkcję i liczbę kondygnacji "1" na mapie wyświetla się tylko opis funkcji budynku np.: "m". Jeżeli opcja ta jest zaznaczona liczba kondygnacji jest zawsze wyświetlana np. "m1",
           • minimalne pole powierzchni opisywanych budynków - wartość pola powierzchni budynku w metrach kwadratowych, która powoduje iż opis funkcją i liczbą kondygnacji jest wyświetlany.

           środa, 3 listopada 2010

           GEO-MAP 9.83

           Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.83.
           • zmieniono okno dialogowe Plik > Modyfikacje > Transformacja na inne układy - poprzez dodanie w nim możliwości wczytania pliku korekty lokalnej,
           • wprowadzono nowy formularz do ustalania atrybutów obiektu kompleks przydatności rolniczej (5221),
           • przy funkcji Blok > Tworzenie nowych obiektów > w punktach opisu wprowadzono zasadę, że jeśli podany kod tworzonego obiektu ma maskę 2xxx, to jest tworzony na punktach N i N+1, ale jeśli podamy, że ma uwzględniać obrót - wtedy tworzony jest jeden obiekt 1xxx w środku odcinka
            • zmiany w znakach umownych bibliotek K1 i GEO-MAP: opis krawędzi chodnika i jezdni domyślnie ustawiono jako niewidoczny (zastosowanie znaku * w A1).
               Dział "Download"